Przejdź do głównej zawartości

Wypłata na inny rachunek bankowy

Wysłanie wypłaty na wskazane konto bankowe, które nie jest określone w sklepie jako domyślne konto bankowe dla wypłat, jest możliwe w przypadku:

  • krajowego rachunku bankowego (dla polskich i czeskich banków),
  • zagranicznego rachunku bankowego,
  • jako przekaz pocztowy (tylko dla polskich sklepów).

Rodzaj konta bankowego wybranego do wypłaty wpływa na zakres danych wymaganych we wniosku. W zależności od tego, czy konto bankowe jest krajowe, zagraniczne, czy jest to przekaz pocztowy, należy podać określone i istotne informacje, aby ułatwić pomyślną transakcję wypłaty.

Przelew w EUR z polskiego konta

Przelewy w walucie EUR traktowane są jako przelewy zagraniczne. Jeżeli posiadasz konto EUR w polskim banku, w trakcie przelewu musisz podać komplet danych podobnie jak w przypadku przelewu zagranicznego.

Wymogi weryfikacyjne

Utworzenie wypłaty na podane konto bankowe jest dostępne wyłącznie dla sklepów spełniających kryteria weryfikacji. Aby rozpocząć proces weryfikacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Uwierzytelnianie żądania

Aby wypłacić środki z wyznaczonego konta bankowego, należy uwierzytelnić żądanie tokenem OAuth w trybie client_credentials. Token powinien zostać wygenerowany przy użyciu kluczy konfiguracyjnych POS należącego do sklepu, z którego wypłacasz środki.

Tworzenie wypłaty na podany rachunek bankowy

Podobnie jak w przypadku standardowej wypłaty, należy wysłać żądanie na endpoint /api/v2_1/payouts, ale tym razem należy podać więcej informacji o wypłacie.

curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
"shopId":"n7Cd7y1U",
"payout": {
"amount":"1000",
"description":"Some payout"
},
"account": {
"accountNumber":"59114072854040477132976504"
},
"customerAddress": {
"name":"Stefan Jaracz"
}
}'
Uwagi dotyczące wypłaty krajowej

Docelowy numer rachunku bankowego musisz dodać w polu accountNumber.


Przy wypłacie w postaci przelewu pocztowego (postalOrder: true) numer konta bankowego jest ignorowany. Jednak nadal musisz uzupełnić pozostałe pola adresu customerAddress.

Walidacja danych wejściowych dla wypłaty na określone konto bankowe jest zupełnie inna niż w przypadku standardowej wypłaty. Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Create a Payout w naszej referencji API.