Przejdź do głównej zawartości

Testowanie integracji

W przypadku podstawowej integracji, obejmującej jedynie przekierowanie na stronę PayU, w zupełności wystarczy użycie publicznego testowego punktu płatności. Jednak w przypadku potrzeby testów wszystkich komunikatów API, łącznie z m.in. zwrotami, powinieneś założyć własne konto na środowisku sandbox.

Klucze autoryzacyjne publicznego punktu testowego
POS ID (pos_id):          145227 
Drugi klucz (MD5): 13a980d4f851f3d9a1cfc792fb1f5e50
OAuth protocol - client_id: 145227
OAuth protocol - client_secret: 12f071174cb7eb79d4aac5bc2f07563f

Przypadki testowe

Poniżej znajduje się krótka list przypadków testowych. Sprawdź jak Twoja strona obsługuje następujące sytuacje:

 1. Czy po wykonaniu żądania POST na endpoint /api/v2_1/orders następuje przekierowanie na adres przekazany przez PayU w odpowiedzi z kodem HTTP 302?
 2. Czy Twój system odbiera i parsuje powiadomienia wysyłane przez PayU? Czy w odpowiedzi na powiadomienie wysyłany jest kod HTTP 200?
 3. Czy prawidłowo ustalasz status zamówienia w PayU? Pamiętaj, status zamówienia jest przekazywany wyłącznie w notyfikacji, status zwrócony w odpowiedzi dotyczy danego żądania, a nie całego zamówienia.
 4. Czy podajesz parametr continueUrl? Czy po zakończonej płatności użytkownik jest przekierowywany na ten adres?
 5. Czy obsługujesz komunikat o nieudanej płatności doklejany jako query string do adresu strony podanej jako continueUrl?
 6. W przypadku tokenizacji kart, czy Twój system obsługuje wszystkie scenariusze uwierzytelnienia płatności?

Opcje 1 i 2 możesz wykonać poprzez panel menedżerski lub API.

Na tej stronie