Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie wypłaty

Notatka

Wypłaty są dokonywane na konto bankowe zdefiniowane na poziomie sklepu lub firmy.

Uwierzytelnianie żadania

Aby wypłacić środki z konta, należy uwierzytelnić żądanie tokenem OAuth w trybie client_credentials. Token powinien zostać wygenerowany przy użyciu kluczy konfiguracyjnych POS należącego do sklepu, z którego wypłacasz środki.

Tworzenie wypłaty

Korzystając z API do wypłat, możesz wybrać pełną lub częściową wypłatę.

W obu przypadkach musisz wysłać żądanie HTTP POST na endpoint /api/v2_1/payouts. Jedyną różnicą pomiędzy pełną a cześciową wypłatą jest obiekt payout zawierający parametr amount. Parametr amount precyzuje kwotę wypłaty, co nie jest potrzebne w przypadku wypłacania wszystkich dostępnych środków, dlatego używany jest tylko w przypadku częściowych wypłat.

curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
"shopId": "n7Cd7y1U"
}'
Notatka

Pozostałe dane zostaną uzupełnione na podstawie informacji przechowywanych w systemie PayU.

Przykład odpowiedzi na stworzenie wypłaty
{
"payout": {
"payoutId": "133bfe5f400e4b2c8da44abfdf753d79",
"extPayoutId": "123123",
"status": "PENDING"
},
"status": {
"statusCode": "SUCCESS"
}
}

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Create a Payout w naszej referencji API.