Przejdź do głównej zawartości

Pobieranie danych wypłaty

Uwierzytalnianie żądania

Aby pobrać dane wypłaty, należy uwierzytelnić żądanie tokenem OAuth w trybie client_credentials. Token powinien zostać wygenerowany przy użyciu kluczy konfiguracyjnych POS należącego do sklepu, z którego pobierane są dane.

Pobieranie danych wypłaty

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Aby pobrać dane określonej wypłaty, wyślij żądanie HTTP GET na endpoint /api/v2_1/payouts/{payoutId}. Gdzie payoutId jest identyfikatorem wypłaty zwróconym w odpowiedzi na żądanie utworzenia wypłaty. Parametr payoutId jest zwracany w odpowiedzi na żądanie utworzenia wypłaty, umożliwiając dostęp do szczegółowych informacji związanych z tą konkretną wypłatą.

Notatka

Pobieranie danych dotyczących wypłat jest ograniczone do wypłat z ostatnich 2 tygodni.

Przykład pobierania danych wypłaty
curl -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts/133bfe5f400e4b2c8da44abfdf753d79
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd"

Odpowiedzi na pobieranie danych wypłaty

{
"payout": {
"payoutId": "133bfe5f400e4b2c8da44abfdf753d79",
"amount": "1100",
"description": "Billing: 169602484",
"status": "PENDING"
},
"status": {
"statusCode": "SUCCESS"
}
}

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve a Payout w naszej referencji API.