Przejdź do głównej zawartości

Pobieranie danych sklepu

Gdzie znaleźć shopId

Do pobrania informacji o konkretnym sklepie za pośrednictwem API PayU potrzebny jest parametr shopId, który znajdziesz w panelu menedżerskim w zakładce Szczegóły sklepu, dostępnej po wybraniu nazwy właściwego sklepu.

shop-details-btn

Zostaniesz przeniesiony do zakładki Shop details, gdzie możesz skopiować wartość Shop ID.

shop-details-tab

Teraz mając shopId możesz pobrać dane potrzebne do wypłaty.

Uwierzytelnianie żądania

Aby pobrać dane sklepu za pośrednictwem API, należy uwierzytelnić żądanie tokenem OAuth w trybie client_credentials. Token powinien zostać wygenerowany przy użyciu kluczy konfiguracyjnych POS należącego do sklepu, z którego pobierane są dane.

Pobieranie danych sklepu

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Aby pobrać dane konkretnego sklepu należy wysłać żądanie HTTP GET na endpoint: /api/v2_1/shops/{shopId}. Upewnij się, że zastąpiłeś {shopId} rzeczywistym identyfikatorem sklepu uzyskanym ze sklepu w panelu menedżerskim.

Przykład żądania pobrania danych sklepu
curl -X GET https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/shops/QFw0KGSX \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd'
Przykład odpowiedzi na pobranie danych sklepu
{
"shopId": "QFw0KGSX",
"name": "Shop Checkout",
"currencyCode": "PLN",
"balance": {
"currencyCode": "PLN",
"total": "220839",
"available": "220839"
}
}

W odpowiedzi otrzymasz podstawowe informacje o sklepie, np. identyfikator, nazwę. Otrzymasz również obiekt balance, którego parametry są potrzebne dla niektórych żądań wypłaty:

  • total - który jest aktualnym saldem sklpu,
  • available - który pokazuje środki na saldzie sklepów po odjęciu blokady / rezerwy wypłat.

Te dwa parametry, wraz z shopId, są najważniejsze podczas wypłacania środków z konta.

Więcej informacji dotyczących parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Shop Data naszej referencji API.

Teraz, będąc w stanie pobrać dane sklepu, możesz przystąpić do tworzenia żądania wypłaty.