Przejdź do głównej zawartości

Program partnerski

Rekomendacyjny program partnerski skierowany jest do wszystkich, którzy chcą współpracować z PayU w zakresie polecania klientów. W szczególności dotyczy to operatorów wszelkiego rodzaju platform sklepowych i web-developerów integrujących usługi płatnicze.

W celu otrzymania wszelkich informacji związanych z warunkami współpracy i tym jak zostać partnerem PayU, wyślij wiadomość pod adres partnerzy@payu.pl.

partner program logo

Poniżej znajdują się informacje o tym jak zarejestrować poleconego klienta ("merchanta") w systemie PayU.

Notatka

Link do rejestracji to najprostszy sposób rejestracji poleconych klientów w systemie PayU. Obecnie poprzez link możesz rejestrować tylko sklepy internetowe zamierzające działać na polskim rynku.

Link możesz wysyłać potencjalnym sprzedawcom za pośrednictwem wiadomości e-mail lub osadzić go na swojej stronie internetowej. Możesz go użyć wielokrotnie, a każdy, kto na niego kliknie, zostanie przekierowany do procesu rejestracji PayU. Każda firma, która ukończy proces rejestracji, zostanie oznaczona jako polecona przez Ciebie.

Przykład linku rejestracyjnego
https://secure.payu.com/boarding/#/form?lang=pl&nsf=false&partnerId=someid
Parametry query linku rejestracyjnego
ParametrWymagalnośćOpis
nsf
Nie
Użyty z wartością true, informuje o rejestracji merchanta z pominięciem akceptacji umowy elektronicznej. Ta opcja może być użyta jeśli polecani merchanci nie kwalifikują się do zawarcia standardowej umowy z PayU.
partnerId
Tak
ID partnera nadane przez PayU.
lang
No
Określa język formularza rejestracyjnego. Jeżeli nie zostanie użyty, przyjęta zostaje domyślna wartość. Możliwe wartości:
 • en (angielski, domyślny),
 • pl (polski).

Regulamin

Notatka

Regulamin Programu Rekomendacyjnego PayU obowiązujący od 1 kwietnia 2017 znajdziesz tutaj.

Poprzednią wersję regulaminu znajdziesz tutaj.

Materiały graficzne

Materiały graficzne do pobrania:

Standardowe

Alternatywne

Rejestracja poprzez API

Notatka

API służy do rejestracji merchantów w systemie PayU bezpośrednio ze strony partnera.

Merchant Registration API pozwala partnerom rejestrować merchantow bezpośrednio w systemie PayU. API jest skierowane w szczególności do integratorów usług płatniczych i operatorów platform typu SaaS (ang. Software as a Service).

Pomimo automatycznego utworzenia merchanta (wspomaganego przez partnera), Merchant Registration API zakłada, że PayU wykonuje następujące procesy:

 1. Weryfikację merchanta poprzez procedurę KYC (ang. Know-Your-Customer) w tym kontrolę AML (ang. Anti-Money-Laundering).
 2. Zawieranie umów handlowych, zazwyczaj przez Internet za pośrednictwem panelu merchanta.
 3. Aktywację merchanta w celu umożliwienia akceptowania płatności.

Dla celów tej dokumentacji "merchant" oznacza zestaw podmiotów wyznaczających rodzaj klienta, który generuje płatności i otrzymuje zapłaty od płatników. W skrócie tymi podmiotami są:

hierarchy

 1. Firma - osoba prawna (nazwa, adres, identyfikator podatkowy itp.).
 2. Adres strony URL - adres internetowy sklepu, działalności charytatywnej lub innego płatnego serwisu.
 3. Sklep - na tym poziomie, zdefiniowane są: waluta płatnicza, saldo oraz szczegóły dotyczące wypłat (wraz z numerem konta merchanta).
 4. POS (ang. point of sale) - punkt płatności, na którym konfigurowane są dostępne metody płatności. Zlecenia płatności są generowane na tym poziomie.

Wprowadzenie

Aby móc korzystać z "Registration API", musisz zarejestrować się jako "partner" (tj. zapisać się do programu partnereskiego PayU) i otrzymać własne klucze client_id i client_secret umożliwiające uwierzytelnienie połączenia z API.

Notatka

API rejestracyjne jest również dostępne na środowisku sandbox.

Zanim uzyskasz klucze produkcyjne, możesz użyć poniższych kluczy testowych:

Klucze testowe
client_id = egmcvdo5
client_secret = 9e0cad643b2d4f0bc1fe1750b9b706ec

Pełen proces rejestracji nowego merchanta w PayU wygląda następująco:

alt_name

 1. Uzyskanie ogólnego tokena dostępowego OAuth w celu stworzenia Firmy.
 2. Stworzenie nowej firmy, otrzymanie publicznego firmId.
 3. Uzyskanie tokena dostępowego w kontekście danej Firmy dla tworzenia kolejnych encji dla Firmy.
 4. Stworzenie URL dla Firmy, uzyskanie publicznego urlId.
 5. Stworzenie Sklepu przypisanego do URL, uzyskanie publicznego shopId.
 6. Stworzenie POSa dla sklepu, uzyskanie publicznego posId.
 7. Uzyskanie danych konfiguracyjnych POSa i dodanie ich do twojej paltformy SaaS w celu tworzenia transakcji płatniczych w imieniu merchanta.
 8. Uzyskanie tokena dostępowego OAuth2 w celu pobrania metod płatności z POSa.
 9. Pobranie metod płatności wraz z ich statusami. Początkowo POS ma dostępną jedynie testową płatność i nie ma włączonych automatycznych wypłat. Dodanie aktywnych metod płatności oznacza aktywację merchanta przez PayU.

Tworzenie firmy

Uwierzytalnianie żądania

Aby móc komunikować się z systemem PayU, należy uwierzytelnić żądanie za pomocą tokenu OAuth wygenerowanego w trybie client_credentials.

Więcej informacji na temat uwierzytelniania na serwerach PayU znajdziesz w sekcji Uwierzytelnianie żądań.

Żądanie stworzenia firmy

Poniżej znajdują się przykłady żądań zawierających minimum danych koniecznych do utworzenia czeskiej i polskiej firmy.

curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/firms \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-d '{
"name": "Testowa sp. z o.o.",
"type": "SO",
"taxId": "3771910486",
"taxIdType": "NIP",
"cin": "138237420",
"bankAccount": "PL92906300080597567560803897",
"partnerId": "egmcvdo5",
"businessArea": {
"origin": "PL"
},
"users": [
{
"name": "Jan",
"surname": "Nowak",
"email": "jan.nowak@testowa.pl",
"phone": "123123123",
"role": "manager"
}
],
"representatives": [
{
"name": "Jan",
"surname": "Nowak",
"nin": "80010104578",
"countryCode": "PL"
}
],
"contactData": {
"phone": "123123123",
"email": "biuro@@testowa.pl"
},
"address": {
"street": "Grunwaldzka",
"houseNo": "186",
"apartmentNo": "1",
"postalCode": "61-166",
"city": "Poznań",
"countryCode": "PL"
}
}'

W odpowiedzi otrzymasz parametr firmId, który powinien być przechowywany w twoim systemie. Zostanie on użyty w celu stworzenia kolejnych podmiotów należących do danej firmy.

Parametr firmId odebrany w odpowiedzi
{
"firmId": "nZzFT4I5"
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create a Firm w naszej referencji API.

Uwierzytelnianie firmy (OAuth)

Aby utworzyć kolejne podmioty w ramach wcześniej utworzonej firmy, musisz wygenerować token OAuth specyficzny dla firmy. Aby to zrobić, należy uwierzytelnić się przy użyciu standardu OAuth, uzyskując token z grant_type="partner". Konieczne będzie również dodanie parametru firm_id do żądania.

Więcej informacji na temat uwierzytelniania na serwerach PayU znajdziesz w sekcji Uwierzytelnianie żądań.

Notatka

Ta metoda uwierzytelniania będzie używana do tworzenia każdego podmiotu w zakresie firmy:

Tworzenie adresu URL

Po stworzeniu firmy i uzyskaniu tokena OAuth w zakresie firmy, musisz stworzyć adres URL.

URL powinien być prawdziwym adresem, z którego rozpoczynana jest "podróż klienta" (np. strona sklepu internetowego albo organizacji charytatywnej itp.).

Przy tworzeniu URL musisz wskazać pożądane usługi płatnicze.

Notatka

W ścieżce endpointa zawiera się parametr firmId.

Przykład żądania utworzenie adresu URL
curl -X POST 'https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/firms/{firmId}/urls' \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-d '{
"value":"http://www.test-url.com",
"mcc": "0742",
"services":[
{
"type":"TRANSFERS"
},
{
"type":"CARD"
}
]
}'
Wartości parametru mcc
WartośćOpis
4511
Linie lotnicze
4722
Wycieczki i biura podróży
4789
Transport
4812
Telefony komórkowe
4816
Sieci i usługi komputerowe
4900
Dostawa prądu, wody i gazu
5047
Artykuły medyczne
5200
Dom i ogród
5262
Marketplace
5300
MLM (Marketing wielopoziomowy)
5499
Artykuły spożywcze
5533
Sprzedaż pojazdów i części
5651
Odzież, obuwie i akcesoria
5732
Komputery, RTV i AGD
5812
Gastronomia
5815
E-booki, cyfrowa muzyka i film
5816
Gry
5912
Leki i suplementy
5941
Artykuły sportowe
5942
Książki i czasopisma
5944
Biżuteria
5977
Kosmetyki
5993
Tytoń i e-papierosy
5999
Erotyka
6050
Usługi finansowe
6300
Ubezpieczenia
7011
Hotele, apartamenty, noclegi
7273
Portale randkowe
7311
Reklama i ogłoszenia
7333
Fotografia i grafika
7512
Wynajem pojazdów
7922
Wydarzenia i konferencje
7995
Hazard
8099
Usługi medyczne
8299
Edukacja i szkolenia online
8398
Fundacje i działalność charytatywna
8651
Zbiórki pieniędzy
Notatka
Domyślne mcc

Jeżeli działalność wymaga innego MCC niż podane na liście, należy podać wartość 8999.

W odpowiedzi otrzymasz parameter urlId, który powinien być zachowany w twoim systemie. Zostanie on wykorzystany do stworzenia sklepu.

Parametr urlId odebrany w odpowiedzi stworzenia adresu URL
{
"urlId": "PItR5x0v"
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create a URL for the Partner's Firm w naszej referencji API.

Tworzenie sklepu

Po stworzeniu firmy i adresu URL, you need to create a shop.

Sklep wymaga odwołania do adresu URL. Jest on wykorzystywany do przechowywania salda konta płatniczego, dlatego jego najważniejszym parametrem jest currency.

Notatka

W ścieżce endpointu zawiera się parametr firmId.

Przykład żądania tworzenia sklepu
curl -X POST 'https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/firms/{firmId}/shops' \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-d '{
"name":"Shop name",
"description":"Shop description",
"currencyCode":"EUR",
"urlId":"PItR5x0v"
}'

W odpowiedzi otrzymasz parametr shopId, który powinien być przechowywany w twoim systemie i zostanie użyty przy tworzeniu POS.

Parametr shopId odebrany w odpowiedzi do żądania stworzenia sklepu
{
"shopId": "ycmGyfCv"
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create a Shop for the Partner w naszej referencji API.

Tworzenie punktu sprzedaży

POS (punkt sprzedaży) jest ostatnim bytem, który musisz stworzyć.

POS jest zakładany w ramach sklepu, po którym dziedziczy waluty. Dane uwierzytelniające płatności są przechowywane na danym punkcie płatności.

Notatka

W ścieżce endpointa powinien być zawarty parameter shopId.

Przykład żądania tworzenia POSa
curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/shops/{shopId}/poses \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-d '{
"name":"Test POS",
"type":"REST"
}'

W odpowiedzi otrzymasz parametr posId, który powinien być przechowywany w twoim systemie, w celu pobrania danych POS.

Przykład parametru podId otrzymanego w odpowiedzi
{
"posId": "JyoMIVTY"
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create POS for Partner w naszej referencji API.

Żądanie zawiera parametry name i type konkretnego POS. Parametr type domyślnie przyjmuje wartość REST i pozwala to na integrację płatności przez REST API.

POS rodzaju Classic

W rzadkich przypakach, w których wymagane będzie użycie typu CLASSIC. W celu uzyskania dalszych wskazówek prosimy o kontakt z obsługą techniczą PayU.

Pobieranie danych POS

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Aby pobrać dane POSa musisz wywołać endpoint /api/v2_1/poses/{posId} przy użyciu metody GET.

Przykład pobrania danych POSa
curl -X GET 'https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/poses/{posId}' \
-H 'Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47'

W odpowiedzi otrzymasz pełen zestaw danych, które pozwolą ci na uwierzytelnienie płatności, zwrotów, a także umożliwią sprawdzenie powiadomień o statusie płatności.

Retrieving POS credentials response
{
"posId": "JyoMIVTY",
"type": "REST",
"name": "Test POS",
"encoding": "UTF-8",
"authorization": {
"standard": {
"merchantPosId": "385234",
"key": "9c0041e05fdee99749de4c2d2ce4c66e",
"secondKey": "f096a39d78fbe03b8d23dde43b728cfd",
"authKey": "uHcZ9Ly"
}
}
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Partner's POS Data w naszej referencji API.

Typy firm

Dostępne typy firm
TypePolish NameEnglish NameCzech Name
PP
jednoosobowa działalność gospodarcza
sole trader
podnikající fyzická osoba tuzemská
SO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited liability company
společnost s ručením omezeným
SC
spółka cywilna
civil law partnership
občanské sdružení
SJ
spółka jawna
general partnership
komora (hospodářská, agrární)
SA
spółka akcyjna
joint-stock company
akciová společnost
FU
fundacja
foundation
nadace
SK
spółka komandytowa
limited liability partnership
společnost komanditní
ST
stowarzyszenie
association
spolek
SP
spółka partnerska
professional partnership
samosprávná stavovská organizace (profesní komora)
SD
spółka komandytowo-akcyjna
limited joint-stock partnership
společnost komanditní na akcie
PO
placówka oświaty
educational institution
školská právnická osoba
SPOL
spółdzielnia
cooperative
družstvo
KOP
kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna
church legal person
evidované církevní právnické osoby
JST
jednostka samorządu terytorialnego
local government unit
obec, kraj, městská část, městský obvod
IB
instytut badawczy
research institute
veřejná výzkumná instituce
PPZ
przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego
agency of foreign company
odštěpný závod zahraniční právnické osoby
PRPA
przedsiębiorstwo państwowe
state company
státní podnik
SIK
publiczna instytucja kultury
public culture institution
veřejná kulturní instituce
FZ
zagraniczna osoba prawna
foreign legal body
zahraniční spolek

Dalsze działania

Po otrzymaniu danych POSa możesz rozważyć wykorzystanie ich, nie tylko w kontekście integracji usług płatniczych określonych w REST API, ale także do wywołań API niezwiązanych bezpośrednio z płatnościami, np.