Przejdź do głównej zawartości

Utworzenie wypłaty na kartę

Usługa ta umożliwia szybką wypłatę środków z salda sklepu na kartę płatniczą wskazaną w żądaniu. Wypłaty będą realizowane przez Visa Direct (dla kart Visa) oraz Mastercard Send (dla kart Mastercard).

Karta, na którą mają zostać przelane środki, powinna zostać przesłana do PayU w postaci tokena. Token można uzyskać od PayU po tokenizacji karty przez jej właściciela, za pomocą udostępnionego formularza secure form.

Możliwe jest również przesyłanie danych karty w formie tekstowej (tylko dla podmiotów zatwierdzonych do przetwarzania danych karty po ich stronie).

Notatka

Usługa wypłaty na kartę jest dostępna tylko dla sklepów spełniających kryteria weryfikacyjne. Aby rozpocząć proces weryfikacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym PayU lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wypłata na kartę przy użyciu tokena kartowego

curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
"shopId":"n7Cd7y1U",
"payout": {
"extPayoutId":"externalId12345",
"amount":"1000",
"description":"Some payout"
},
"customerAddress": {
"name":"Stefan Jaracz"
},
"cardToken": {
"value":"TOKC_2IHRST6HKSST3H62K2GS8pElI862"
}
}'

Walidacja danych wejściowych dla wypłaty na określoną kartę płatniczą jest zupełnie inna niż w przypadku standardowej wypłaty. Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Create a Payout naszej referencji API.

Token kartowy do zlecenia wypłaty może być tym samym, który był wcześniej używany do realizacji płatności, lub też może zostać utworzony specjalnie w tym celu. Aby uzyskać nowy token należy przeprowadzić właściciela karty przez proces jej tokenizacji z parametrem type: MULTI, który pozwoli na zapisanie karty, wykonanie nią płatności i uzyskanie tokenu wielorazowego, który może posłużyć do realizacji wypłaty środków z salda sklepu.

Notatka

Ze względu na wymagania bezpieczeństwa, konieczne jest potwierdzenie tożsamości właściciela karty. Token kartowy, na który ma zostać zlecona wypłata środków, musi zostać wcześniej zweryfikowany, na przykład w procesie płatności z silnym uwierzytelnieniem.

Aby zagwarantować silne uwierzytelnienie posiadacza karty, należy dołączyć następujący fragment kodu do żądania podczas tworzenia nowego zamówienia:

Rozszerzenie standardowego zamówienia
"threeDsAuthentication": {
"challengeRequested": "MANDATE"
}

Tokeny z silnym uwierzytelnianiem (kod ECI odpowiedzi o wartości 5) mogą być używane do uwierzytelniania wypłat. Poziom uwierzytelnienia jest wskazywany przez wartość parametru cardEciCode i jest dostępny po pobraniu danych transakcji.

W przypadku, gdy karta płatnicza nie obsługuje silnego uwierzytelniania lub z innego powodu nie można go przeprowadzić, sprzedawca jest zobowiązany do weryfikacji karty płatniczej w inny sposób, na przykład poprzez obciążenie karty losową kwotą i poproszenie klienta o podanie tej wartości. W celu aktywacji takiego rozwiązania prosimy o kontakt z PayU za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub naszego formularza kontaktowego.

Wypłata na kartę z wykorzystaniem danych karty

Notatka

Ten typ integracji jest dostępny tylko dla podmiotów spełniających wymagania PCI DSS i zatwierdzonych do przetwarzania danych kart po swojej stronie. Integracja ta wymaga również dodatkowej konfiguracji. Dlatego przed integracją skontaktuj się z opiekunem handlowym w PayU.

Aby utworzyć wypłatę przy użyciu tej opcji, musisz dodać do zamówienia sekcję card, zawieracą dane karty.

Wypłata na kartę z podanymi danymi
curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
"shopId":"n7Cd7y1U",
"payout": {
"extPayoutId":"externalId12345",
"amount":"1000",
"description":"Some payout"
},
"customerAddress": {
"name":"Stefan Jaracz"
},
"card": {
"number":"4444333322221111",
"expirationMonth":"11",
"expirationYear":"2029"
}
}'

Walidacja danych wejściowych dla wypłaty na określoną kartę płatniczą jest zupełnie inna niż w przypadku standardowej wypłaty. Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Create a Payout w naszej referencji API.

Testowanie wypłat na kartę

Przygotowano dwa numery kart do celów testowych na środowisku Sandbox. Numery kart i wyniki ukończenia procesu wypłaty przy użyciu tych kart można znaleźć w poniższej tabeli.

Karty przygotowane do testowania wypłat na kartę
NumerData ważnościMarkaStatus wypłaty
4655413107713609
12/2030
Visa
REALIZED
4302193177728334
12/2030
Visa
CANCELLED
5575278649907280
12/2030
Mastercard
REALIZED
5436518288281326
12/2030
Mastercard
CANCELLED