Przejdź do głównej zawartości

Link do płatności

Usługa pozwala na wygenerowanie linku do płatnościw celu dokończenia przerwanej płatności.

Taki link możne stanowić element wiadomości wysyłanej do Klienta. Wówczas Klient klikając w niego, zostanie przekierowany do strony PayU zawierającej szczegóły zamówienia, kwotę oraz metody płatności.

Przykładowa wiadomość zawierająca link do płatności przygotowana i wysyłana przez Sprzedawcę lub Dostawcę usługi:

Przykład wiadomości z linkiem do płatności

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłamy link do płatności z tytułu umowy ubezpieczenia.


Link jest ważny do: MM.DD.RR.

W przypadku pytań dotyczących Pani ubezpieczenia, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: XXX XXX XXX (dni robocze: 8:00 - 19:00, soboty: 08:00 - 16:30).

Z wyrazami szacunku,

XXX

Wymagania i zalecenia dla usługi Link do płatności

Zanim przystąpisz do integracji usługi, zapoznaj się z recommendations and requirements związanymi z korzystaniem z linku do płatności.

Integrowanie usługi

Link płatnościowy oparty jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API. Rozszerzeniem zamówienia jest pole validityTime dodane do standardowego zamówienia, które określa czas życia linku płatnościowego.

Przykład zamówienia stworzonego dla linku do płatności
curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
"notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
"customerIp":"127.0.0.1",
"merchantPosId":"145227",
"description":"Car insurance",
"currencyCode":"PLN",
"totalAmount":"15000",
"extOrderId": "0c5v50c0bhcw69o4zty4dd",
"validityTime":"86400", // link jest ważny przez 24h
"products":[
{
"name":"Car insurance",
"unitPrice":"15000",
"quantity":"1"
}
],
"buyer": {
"email": "john.doe@example.com",
"phone": "654111654",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe"
}
}'

Szczegółowy parametrów znajdziesz w sekcji Create an Order w naszej referencji API.

Notatka

Powyższe zamówienie zostało utworzone przy użyciu:

  • podstawowych danych kupującego,
  • zewnętrznego identyfikatora zamówienia (extOrderId),
  • parametru validityTime określającego czas życia linku ustawiony na 86400s (24h).

W odpowiedzi PayU wysyła standardowy obiekt odpowiedzi, w którym pole redirectUri zawiera link do płatności.

Przykład odpowiedzi
{
"status":{
"statusCode":"SUCCESS",
},
"redirectUri":"{payment_summary_page_url}",
"orderId":"WZHF5FFDRJ140731GUEST000P01",
"extOrderId":"{your_order_identifier}",
}'

Czas życia linku płatnościowego (validityTime) podawany w jest sekundach. Wartość minimalna to jedna sekunda (1), maksymalna to trzy miesiące (8035200).

PayU automatycznie anuluje jedynie zlecenie płatności w statusie new. Jeżeli jednak została już wybrana bramka płatnicza i zlecenie płatności przejdzie w status pending, wówczas w celu anulowania zlecenia płatności należy wywołać metodę anulowania transakcji.

Po dokonaniu płatności, PayU wysyła powiadomienie na adres podany w zamówieniu w parametrze notifyUrl. Szczegóły dotyczące powiadomień zawarto w rozdziale Powiadomienia.

Na tej stronie