Przejdź do głównej zawartości

Zestawienia

Cechy zestawienia

Zestawienia to obszerne raporty dostarczające szczegółowego podsumowania zrealizowanych transakcji zakupu, zwrotów i wypłat.

Notatka

Generowanie zestawień, które będą wysyłane na adres URL w celu pobrania przez API, wymaga konfiguracji na poziomie firmy. W związku z tym, aby umożliwić taką konfigurację, skontaktuj się z działem wsparcia PayU.

Zestawienia są dostępne w formacie plików: .csv, .pdf i .abo* (*jedynie dla rynku czeskiego)

Zestawienia mogą być:

 • wysłane jako załącznik na adres e-mail (w formacie .zip),
 • pobrane z panelu merchanta,
 • pobrane przez API.

Opis pól w formacie .csv

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich dostępnych pól danych w najpopularniejszym i najbardziej elastycznym formacie (.csv) wraz z odniesieniem do powiązanych pól w REST API i Classic API.

Kolejność i zakres pól w zestawieniu jest dowolna. Przy tworzeniu zestawienia istnieje możliwość ustawienia kolumn według własnych preferencji.

Opisy pól pliku w formacie .csv
Nazwa kolumnyClassic APIREST APITyp danychOpis
Data
trans_recv
localReceiptDateTime
yyyy-mm-dd
Data zakończenia transakcji.
ID transakcji
trans_id
properties.payment_id
NUM {0,10}
ID transakcji przypisane przez PayU.
Kwota
amount
amount
NUM {2,14}
Kwota rozliczenia (1,00).
Waluta
n/a
currencyCode
STR {3}
Waluta rozliczeniowa.
Typ operacji
n/a
n/a
STR {1,4}
Most common values:
 • t - transakcja zakupu,
 • r - prowizja naliczona przez PayU,
 • c - zwrot (credit),
 • w - wypłata na konto bankowe merchanta,
 • wc - anulowanie wypłaty na konto bankowe merchanta,
 • cr - prowizja naliczona przez PayU dotycząca płatności ratalnych,
 • rc – zwrot prowizji naliczonej przez PayU,
 • bc – korekta rozliczenia (prowizji),
 • nt – operacja bez zmiany salda rachunku akceptanta,
 • or – zwrot nadpłaty,
 • orc – anulowanie zwrotu nadpłaty.
.
Saldo
n/a
n/a
NUM {2,14}
Saldo konta merchanta po transakcji.
Zmiana salda
n/a
n/a
BOOL
TRUE/FALSE.
Order ID
order_id
extOrderId
STR {1,1024}
Identyfikator zamówienia/zakupu podany przez merchanta.
Opis
desc
description
STR {1,50}
Opis zamówienia podany przez merchanta (lub przez PayU, jeżeli typ transakcji jest powiązany z opłatami/prowizją).
Opis2/nr konta
desc2
additionalDescription
STR {0,50}
Rozszerzony opis zamówienia podany przez merchanta lub numer rachunku bankowego - jeżeli typem operacji jest wypłata (w, wc).
Typ płatności
trans_pay_type
payMethod value
STR {1,4}
Metoda płatności wybrana przez płatnika (dostępne wartości można znaleźć tutaj).
Id sesji
session_id
extOrderId
STR {1,1024}
Identyfikator płatności podany przez merchanta.
Miasto
city
buyer.delivery.city
STR {0,50}
Adres dostawy - miejscowość.
Kod
post_code
buyer.delivery.postalCode
STR {0,25}
Adres dostawy - kod pocztowy.
Telefon
phone
buyer.phone
STR {0,100}
Numer telefonu płatnika.
E-mail
email
buyer.email
STR {0,100}
Adres e-mail płatnika.
Ulica
street
buyer.delivery.street
STR {0,150}
Adres dostawy - ulica.
Imię i nazwisko
first_name, last_name
buyer.firstName, buyer.lastName
STR {0,200}
Imię i nazwisko płatnika.
Kwota operacji
n/a
n/a
NUM {2,14}
Operacyjna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00). Pole specyficzne ICP.
Waluta operacji
n/a
n/a
STR {3}
Waluta operacyjna. Pole specyficzne ICP.
Prowizja
n/a
n/a
NUM {2,14}
Prowizja PayU:
 • wartość ujemna - potrącona od kwoty transakcji;
 • wartość dodatnia - bez potrąceń, płatne po wystawieniu faktury (post-paid).
Waluta prowizji
n/a
n/a
STR {3}
Waluta prowizji.
Kurs wymiany
n/a
n/a
NUM {20,10}
Kurs wymiany dla sklepu z różną walutą: transakcyjną i rozliczeniową. Pole specyficzne ICP.
Godzina
n/a
n/a
{hh-mm-ss} 24 hour format
Czas, w którym płatność została rozliczona.
ID punktu sprzedaży
pos_id
merchantPosId
STR {1,7}
Identyfikator punktu płatności, na którym dokonano transakcji.
Nazwa punktu sprzedaży
n/a
n/a
STR
Nazwa punktu płatności ustalona przez merchanta w Panelu Menadżerskim PayU.
Płatność podzielona
n/a
n/a
BOOL
Pokazuje czy płatność była typu split payment.
Publiczny identyfikator wypłaty
n/a
STR
Identyfikaor nadany przez PayU - może być pobrany przez API.
Zewnętrzny identyfikator wypłaty
n/a
STR
Unikalny identyfikator wypłaty nadany przez merchanta (wymagana jest niepowtarzalność w zakresie sklepu).
Nazwa sklepu
n/a
n/a
STR
Zdefiniowany w Panelu Menadżerskim PayU.

Pobieranie zestawień poprzez API

Notatka

Włączenie tej funkcjonalności wymaga specjalnej konfiguracji po stronie PayU. Aby z niej korzystać skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Otrzymywanie powiadomień o zestawieniach i pobieranie samych zestawień porzez API wymaga ustawienia opcji "Tryb notyfikacji" (na ekranie "Tworzenie zestawienia" w panelu menedżerskim) na Notify url.

Powiadomienia o zestawieniach

Notyfikacja w formie XML zostanie wysłana gdy zestawienie będzie gotowe do pobrania.

Przykład powiadomienia do zestawienia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<reportNotifyRequest xmlns="http://www.openpayu.com/public/21/openpayu">
<report>
<reportId>4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportId>
<reportPlanId>635601897450895020</reportPlanId>
<reportUrl>https://secure.payu.com/api/v2_1/reports/4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportUrl>
<status>READY</status>
</report>
</reportNotifyRequest>

Gdzie:

 • <reportId> - identyfikator raportu;
 • <reportPlanId> - identyfikator reportu przypisany do merchanta;
 • <reportUrl> - url the report is availabe adres url, na którym jest dostępny raport;
 • <status> - status raportu.

Pobieranie zestawienia

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Po otrzymaniu notyfikacji, wywołaj adres zawarty w reportUrl uzywając metody HTTP GET. W nagłówku żądania powinien się znaleźć:

Authorization: Basic {string}

Gdzie {string} jest ciągiem znaków, zakodowanym w base64, składającym się z dwóch członów połączonych dwukropkiem **posId:Drugi klucz (MD5) - pamiętaj o dwukropku pomiedzy wartościami posId i drugiego klucza!

Do zautoryzowania żądania musisz użyć POS'a wybranego w panelu menedżerskim PayU podczas generowania zestawienia. Jeżeli w sklepie znajduje się tylko jeden POS, może on zostać użyty jako domyślny POS do zestawień dla tego sklepu. Próba autoryzacji z innym POS'em zakończy się błędem. Pojawienie się błędu HTTP 404 będzie wskazywało na próbę pobrania zestawienie dla innego POS'a (zestawienie nie może zostać odnalezione dla użytego POS).

Transakcje ICP w zestawieniach

ICP jest rozwiązaniem dedykowanym dla sprzedawców działających na rynkach międzynarodowych, którzy chcą otrzymywać wypłaty w walucie innej niż waluta transakcji.

Ważne pola dla transakcji ICP

W poniższej tabeli zawarto główne kolumny zawierające dane dotyczące przewalutowania w transakcjach ICP:

Ważne pola przy transakcjach ICP
Nazwa kolumnyClassic APIREST APITyp danychOpis
Kwota operacji
n/a
n/a
NUM {2,14}
Oryginalna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00).
Waluta operacji
n/a
n/a
STR {3}
Oryginalna waluta transakcji.
Kurs wymiany
n/a
n/a
NUM {20,10}
Kurs wymiany dla sklepu z różnymiącymi walutami: transakcyjną i rozliczeniową.

Przykład zestawienia z transakcjami ICP

Możesz pobrać przykładowe ICP_transactions_statement.csv (3.54KB). W przykładzie zaprezentowano tylko wybrane pola.