Przejdź do głównej zawartości

Mikrodonacje

Mikrodonacje są skierowane do odbiorców płatności angażujących się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i współpracujących z organizacjami charytatywnymi. Sprzedawcy ci mogą zaoferować swoim klientom opcję zwiększenia kwoty płatności poprzez przekazanie darowizny na rzecz wybranej organizacji charytatywnej.

Wymagania wstępne

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby móc oferować usługi mikrodotacji:

  • Musisz oferować płatności na własnej stronie i nie korzystać ze strony płatności PayU do przelewów online i płatności Blik.

  • Konieczne jest zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy Twoją organizacją, organizacją charytatywną i PayU.

  • Powinieneś procesie płatności, udostępnić płatnikowi opcję wyrażenia zgody na darowizny.

  • Organizacja charytatywna, na rzecz której przekazywane są darowizny, musi podpisać umowę handlową z PayU i przejść weryfikację.

Konfiguracja organizacji charytatywnej

Po zarejestrowaniu organizacji charytatywnej i utworzeniu "sklepu" w systemie PayU, konieczna jest ręczna konfiguracja w celu utworzenia "organizacji charytatywnej" i powiązania jej ze sklepem. Aby zainicjować darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej, należy użyć identyfikatora organizationId dostarczonego przez PayU podczas tego procesu konfiguracji.

Obsługiwane waluty i metody płatności

Akceptowane są tylko przelewy online i płatności Blik. Mikrodonacje nie są możliwe dla płatności kartą i metod kredytowych. Ograniczenie to oznacza, że opcje darowizn są ograniczone do CZK (Czechy), EUR (Słowacja) i PLN (Polska).

Zwroty w przypadku darowizn

Proces zwrotu mikrodotacji działa podobnie jak w przypadku standardowego zamówienia, z wyjątkiem faktu, że kwota darowizny nie podlega zwrotowi.

Wszelkie częściowe lub pełne zwroty wynikające z okoliczności, takich jak reklamacja lub wycofanie się z zakupu, nie obejmują kwoty darowizny; obejmuje ona wyłącznie kwotę transakcji należną sprzedawcy.

Ważne jest jednak rozróżnienie między zwrotem za zakończoną transakcję a zwrotem związanym z nieotrzymaniem (anulowaniem) transakcji przez sprzedawcę, zwłaszcza gdy opcja automatycznego pobierania płatności jest wyłączona. W takim scenariuszu zarówno kwota transakcji należna sprzedawcy, jak i kwota darowizny są w pełni zwracane.

Rozszerzenie API

Aby pobrać darowiznę podczas płatności, do żądania zamówienia należy dodać dodatkowy obiekt donation, który musi również zawierać inne dane.

Przykład użycia obiektu donation
{
"donation": {
"amount": 500, // kwota darowizny w groszach
"organizationId": "orgId2" // id dostarczone przez PayU
},
"buyer": {
"email": "email@address.com"
},
"payMethods": {
"payMethod": {
"type": "PBL",
"value": "blik"
/* jedynie przelewy online i Blik
(w tym płatności tokenem i Blik z kodem autoryzacyjnym) */
}
}
}
Informacje o kwocie darowizny

Kwota darowizny nie jest wyświetlana w szczegółach zamówienia dostępnych w powiadomieniach lub podczas wyszukiwania zamówienia.

Każda darowizna jest przekazywana na saldo "sklepu" organizacji charytatywnej i widoczna jako operacja typu "billing" w panelu. Możliwe jest również wygenerowanie zestawienia z listą mikrodonacji (gdzie figurują one jako operacje typu "d").

Możliwe kody błędów

Poniżej znajdują się kody błędów specyficzne dla usługi mikrodonacji.

Kody błędów specyficzne dla usługi mikrodonacji
StatusKod statusucodeLiteralOpis
ERROR_VALUE_INVALID
8003
INVALID_DONATION_ORGANIZATION_ID
Nieprawidłowy identyfikator organizationId darowizny.
ERROR_VALUE_INVALID
108
ERROR_VALUE_INVALID
Darowizna jest dozwolona tylko w przypadku płatności przelewem online ze strony sklepu (transparentna integracja).