Przejdź do głównej zawartości

Cykl życia płatności

Każda płatność w systemie PayU ma swój cykl życia, który składa się z etapów związanych z kluczowymi zdarzeniami, takimi jak akceptacja, rozliczenie i anulowanie.

Wprowadzenie

Notatka

Możesz skonfigurować auto-odbiór oddzielnie dla każdej metody płatności za pośrednictwem panelu menedżerskiego.

Domyślnie automatyczne odbieranie jest włączone, a podstawowa procedura płatności wygląda następująco:

 1. Każda pomyślnie autoryzowana płatność dla zamówienia jest rejestrowana.
 2. Kupujący jest obciążany kwotą zamówienia.
 3. Saldo sklepu jest zwiększane o kwotę zamówienia.
 4. PayU nalicza prowizję do zamówienia.

Jeśli automatyczne odbieranie jest wyłączone, należy odebrać każde zamówienie przy użyciu metody PUT lub anulować przy użyciu metody DELETE.

Jeśli takie działanie nie zostanie podjęte, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Automatyczne anulowanie następuje po czasie wskazanym dla metody płatności.

payment-flow-statuses

Opisy statusów
StatusOpis
PENDING
Płatność jest obecnie przetwarzana.
WAITING_FOR_CONFIRMATION
PayU oczekuje obecnie na odebranie płatności przez system akceptanta. Ten status pojawia się, jeżeli wyłączyłeś automatyczne odbieranie..
COMPLETED
Płatność została zaakceptowana. PayU wkrótce wypłaci środki.
CANCELED
Płatność została anulowana, a kupujący nie został obciążony (z jego konta nie pobrano żadnych środków).

Powiadomienia są wysyłane natychmiast po zmianie statusu płatności. Jeśli powiadomienie nie zostanie przez Ciebie odebrane, nastąpi ponowne wysłanie powiadomienia zgodnie z poniższą tabelą.

Czas, po którym powiadomienie zostanie ponownie wysłane
PróbaCzas ponownego wysłania
1
natychmiast
2
1 minuta
3
2 minuty
4
5 minut
5
10 minut
6
30 minut
7
1 godzina
8
2 godziny
9
3 godziny
10
6 godzin
11
9 godzin
12
12 godzin
13
15 godzin
14
18 godzin
15
21 godzin
16
24 godziny
17
36 godzin
18
48 godzin
19
60 godzin
20
72 godziny

Powiadomienia

Aby włączyć powiadomienia dla konkretnej płatności, określ parametr notifyUrl w żądaniu płatności. Każda płatność może otrzymać inny adres URL, na który będą wysyłane powiadomienia.

Notatka

Każde powiadomienie jest wysyłane asynchronicznie. Po otrzymaniu przez system powiadomienia ze statusem COMPLETED, powinieneś ignorować wszelkie dalsze powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia system PayU wymaga odpowiedzi z kodem HTTP statusu 200. Jeśli otrzyma inny kod statusu, wyśle powiadomienie ponownie. System powinien również uwzględniać sytuacje, w których powiadomienie jest wysyłane kilkukrotnie z tym samym statusem. Dla każdego powtórzonego powiadomienia również powinna zostać wysłana odpowiedź z kodem 200.

Aby zapewnić zaufaną komunikację między PayU a twoim sklepem, musisz zweryfikować wartość podpisu dostępną w nagłówku OpenPayu-Signature za każdym razem, gdy Twój system otrzyma jakiekolwiek powiadomienie z serwera PayU. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji Weryfikacja podpisu powiadomień.

Powiadomienia są wysyłane dla zamówień o następujących statusach: PENDING, WAITING_FOR_CONFIRMATION, COMPLETED, CANCELED.

Notatka

Powiadomienia są wysyłane w formacie JSON przy użyciu metody POST.


Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, przejdź do Referencji API.


Jeśli filtrujesz adresy IP, pamiętaj, aby nie blokować IP używanych przez PayU do wysyłania powiadomień:

Produkcyjne

185.68.12.10, 185.68.12.11, 185.68.12.12, 185.68.12.26, 185.68.12.27, 185.68.12.28

Testowe (sandbox)

185.68.14.10, 185.68.14.11, 185.68.14.12, 185.68.14.26, `185.68.14.27, 185.68.14.28

Przykład powiadomienia

Poniżej znajdują się przykładowe powiadomienia jakie możesz otrzymać od PayU.

Nagłówki
PayU-Processing-Time: 1000                   // dla wybranych statusów
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1
Content-Length: 100
Authorization: Basic MTIzNDU2Nzg6QUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFSU1RVVldYWVo=
OpenPayu-Signature: sender=checkout;signature=d47d8a771d558c29285887febddd9327;algorithm=MD5;content=DOCUMENT
X-OpenPayU-Signature: sender=checkout;signature=d47d8a771d558c29285887febddd9327;algorithm=MD5;content=DOCUMENT
 • PayU-Processing-Time pokazuje ile czasu trwało przetwarzanie po stronie PayU, do momentu próby wysłania pierwszej notyfikacji. Niektóre notyfikacje zostają celowo opóźnione przez PayU ponieważ Merchant może odbierać równolegle jedynie określoną liczbę notyfikacji (tzn. throttling). Wówczas czas opóźnienia nie wpływa na czas przetwarzania. Z czasu tego wyłączone jest również przetwarzanie po stronie banku oraz ogranizacji kartowej.

Poniżej znajdują się przykładowe powiadomienia dla zakończonego pomyślnie i anulowanego zamówienia.

Ciało powiadomienia dla zakończonego pomyślnie zamówienia
{
"order": {
"orderId": "LDLW5N7MF4140324GUEST000P01",
"extOrderId": "Order id in your shop",
"orderCreateDate": "2012-12-31T12:00:00",
"notifyUrl": "http://tempuri.org/notify",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "{POS ID (pos_id)}",
"description": "My order description",
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "200",
"buyer": {
"email": "john.doe@example.org",
"phone": "111111111",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"language": "en"
},
"payMethod": {
"type": "PBL" //or "CARD_TOKEN", "INSTALLMENTS"
},
"products": [
{
"name": "Product 1",
"unitPrice": "200",
"quantity": "1"
}
],
"status": "COMPLETED"
},
"localReceiptDateTime": "2016-03-02T12:58:14.828+01:00",
"properties": [
{
"name": "PAYMENT_ID",
"value": "151471228"
}
]
}

Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, przejdź do Referencji API.

Uwagi do zrealizowanego zamówienia

Parametr localReceiptDateTime jest obecny tylko przy statusie completed.


"PAYMENT_ID" jest identyfikatorem płatności, wyświetlanym na wyciągach z transakcji jako "Trans ID" oraz podczas wyszukiwania transakcji w panelu menedżerskim.


Parametr type w sekcji payMethod określa metodę płatności użytą w zamówieniu:

 • PBL oznacza przelew online lub standardowy,
 • CARD_TOKEN to płatność kartą (w tym portfele Masterpass i Visa Checkout),
 • INSTALLMENTS oznacza płatność za pośrednictwem rozwiązania PayU|Raty.

Weryfikacja podpisu notyfikacji

Zamieszczony przykład pokazuje jak zweryfikować poprawność podpisu powiadomienia otrzymanego z serwera PayU.

Przykładowy nagłówek OpenPayu-Singnature z powiadomienia
OpenPayu-Signature: 
sender=checkout;
signature=c33a38d89fb60f873c039fcec3a14743;
algorithm=MD5;
content=DOCUMENT

Postępuj według następujących instrukcji:

 1. Pobierz nagłówek OpenPayU-Signature z notyfikacji przychodzącej z serwera PayU.
 2. Wyizoluj wartość signature z nagłówka OpenPayU-Signature. W przykładzie parametr signature został przypisany do zmiennej incoming_signature.
string incoming_signature = signature_header[signature]
 1. Sprawdź rodzaj funkcji haszującej, którą się posłużono do wygenerowania podpisu (obecnie md5).
 2. Połącz treść odebranej notyfikacji oraz wartość drugiego klucza second key.
string concatenated = JSONnotification + second_key;
 1. Wyznacz oczekiwaną wartość podpisu poprzez zastosowanie wykorzystanej funkcji haszującej (np. md5) na uzyskanym łańcuchu znaków: (expected_signature).
string expected_signature = md5(concatenated);
 1. Porównaj expected_signature z incoming_signature. Jeśli są one zgodne, podpis jest prawidłowy i weryfikacja zakończyła się pomyślnie. Jeśli się nie zgadzają, podpis jest nieprawidłowy.
if(expected_signature == incoming_signature){
return true; //podpis jest prawdiłowy
}else{
return 'Wrong signature' // podpis jest nieprawidłowy
}