Przejdź do głównej zawartości

Formularz płatności kartą

Możesz skrócić proces płatności dla swoich klientów, wysyłając ich bezpośrednio do formularza kartowego PayU.

Możesz pominąć krok, w którym kupujący muszą wybierać metodę płatności na stronie płatności PayU i wysłać ich bezpośrednio do formularza kartowego. Aby to zrobić, musisz rozszerzyć standardowe zamówienie o sekcję payMethods, w której określasz wartość "c" odpowiadającą płatności kartą.

Przykład obiektu payMethods z wybraną metodą płatności
{
"payMethods": {
"payMethod": {
"type":"PBL",
"value":"c"
}
}
}

Po wysłaniu zamówienia z tak skonstruowaną sekcją payMethods, otrzymasz odpowiedź zawierającą parametr redirectUri. Wartością tego parametru będzie adres URL formularza kartowego znajdującego się na stronie płatności PayU.

Podobnie jak w przypadku standardowego zamówienia, możesz zmienić język strony płatności PayU. Wersja językowa strony wybierana jest z poniższych źródeł:

  1. Parametr lang, dodany do redirectUri, np. &lang=de.
  2. (zalecane) Pole language w obiekcie buyer (aby uzyskać więcej informacji na temat parametru buyer, odwiedź sekcję Create an Order w naszej referencji API.).
  3. Język przeglądarki kupującego.

Jeśli żaden z powyższych języków nie jest obsługiwany, użyty zostanie język angielski. Lista dostępnych języków znajduje się w sekcji Dostępne języki.

Przewalutowanie

W celu zwiększenia konwersji, formularz ma możliwość przewalutowania dla najbardziej popularnych par walutowych (np. z PLN do EUR). Płatnik może wybrać płatność w innej walucie (np. EUR), podczas gdy sklep nadal otrzyma środki w swojej walucie (np. PLN). Kupujący widzi rzeczywisty koszt jaki poniesie, związany z przewalutowaniem płatności.