Przejdź do głównej zawartości

Pobieranie metod płatności

Aby zaprezentować metody płatności na stronie sklepu, powinieneś najpierw pobrać je z PayU. Poprzez powiązanie ich z przyciskami na stronie sklepu, zapewnienisz spójność prezentacji dostępnych metod płatności.

Aby pobrać metody płatności, musisz najpierw uzyskać token uwierzytelniający OAuth. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji Uwierzytelnianie żądań i w naszej rerefencji API.

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Następnie należy wysłać żądanie na endpoint /api/v2_1/paymethods z użyciem metody GET, a wygenerowany token załączyć w nagłówku Authorization żądania.

Przykład żądania pobrania metod płatności na środowisku produkcyjnym
curl -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/paymethods \
-H "Authorization: Bearer 87ad751f-7ea5-4023-a16f-04b6647a07f5"
-H "Cache-Control: no-cache"

Jeśli żądanie zostanie przetworzone pomyślnie, otrzymasz odpowiedź ze wszystkimi dostępnymi metodami płatności.

Przykład pozytywnej odpowiedzi na pobranie metod płatności (HTTP 200)
{

"payByLinks":[
{
"value":"c",
"name":"Płatność online kartą płatniczą",
"brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_c.png",
"status":"ENABLED"
"minAmount": 50,
"maxAmount": 100000
},
{
"value":"o",
"name":"Pekao24Przelew",
"brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_o_off.png",
"status":"DISABLED"
"minAmount": 50,
"maxAmount": 100000
},
{
"value":"ab",
"name":"Płacę z Alior Bankiem",
"brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_ab_off.png",
"status":"TEMPORARY_DISABLED"
"minAmount": 50,
"maxAmount": 100000
}
]
}

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Payment Methods w naszej referencji API.