Przejdź do głównej zawartości

Pobieranie danych transakcji

Pobieranie danych transakcji stanowi cenne narzędzie do odzyskiwania szczegółów transakcji powiązanych z określonym numerem zamówienia. Ta funkcjonalność umożliwia dostęp do istotnych informacji, takich jak szczegóły konta bankowego lub dane karty użytej w transakcji.

Przykład pobrania danych transakcji

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Aby pobrać dane transakcji, wywołaj enpoint v2_1/orders/{orderId}/transactions używając metody GET, gdzie orderId to identyfikator zamówienia pobrany po utworzeniu zamówienia.

Przykład żądania pobrania danych transakcji
curl -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/orders/{orderId}/transactions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \

Odpowiedź na pobranie danych transkacji

Notatka

Dane karty są dostępne natychmiast po przetworzeniu transakcji. Dane bankowe mogą być dostępne po kilku minutach lub następnego dnia roboczego, w zależności od banku.

Przykład odpowiedzi na pobranie danych transakcji
{
"transactions": [
{
"payMethod": {
"value": "c"
},
"paymentFlow": "FIRST_ONE_CLICK_CARD",
"validUntil": "2024-06-20T09:05:44.238+02:00",
"card": {
"cardData": {
"cardNumberMasked": "543402******4014",
"cardScheme": "MC",
"cardProfile": "CONSUMER",
"cardClassification": "DEBIT",
"cardResponseCode": "000",
"cardResponseCodeDesc": "000 - OK",
"cardEciCode": "2",
"card3DsStatus": "Y",
"card3DsStatusDescription": "MessageVersion=2.1.0,browser flow,3DS method not available,dynamic authentication,no cancel indicator,no status reason",
"cardBinCountry": "PL",
"firstTransactionId": "MCC0111LL1121"
}
}
}
]
}

Szczegółowe informacje na temat parametrów z sekcji cardData zawartej w odpowiedzi znajdziesz w sekcji Szczegóły 3DS w danych transakcji.

Natomiast informacje na temat wszystkich parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve a Transaction w naszej referencji API.