Przejdź do głównej zawartości

Usługi wspierające

Już wiesz jak zbudować żądania przetworzenia płatności BLIK. W tej sekcji dowiesz się jak i skąd pobrać dane potrzebne do zrealizowania zamówień.

Pobieranie tokena OAuth

Wykonanie płatności tokenem UID wymaga pobrania tokena OAuth w trybie grant_type=trusted_merchant, w kontekście ext_customer_id i adresu email kupującego. Opis usługi uwierzytelniania znajdziesz w sekcji Uwierzytelnianie żądań.

Pobieranie metod płatności

Usługa pobierania metod płatności zwraca również instrumenty płatnicze, w tym tokeny UID. Korzystanie z tej usługi jest niezbędne do prawidłowej integracji procesu płatności tokenami.

struktura tablicy blikTokens
"blikTokens": [
{
"value": "<wartość tokenu>",
"type": "UID",
"brandImageUrl": "<adres url do pliku graficznego>",
"bankApplicationReferences": [
{
"key": "<id przypisania danej aplikacji bankowej>",
"label": "<etykieta przypisania danej aplikacji bankowej>"
}
]
}
]

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Payment Methods w naszej referencji API.

Pobieranie danych transakcji

Dane transakcji danego zamówienia pobierzesz za pomocą usługi pobierania danych transakcyjnych.

Pole resultCode i sekcja blik mogą się nie pojawić, jeśli obsługa danej transakcji nie została jeszcze zakończona:

Struktura tablicy transactions
{
"transactions": [
{
"payMethod": {
"value": "blik"
},
"paymentFlow": "<sposób obsługi płatności>",
"resultCode": "<kod rezultatu np. REG_ERROR_AUTH_CODE_EXPIRED>",
"blik": {
"txRef": "<id transakcji nadany przez BLIK>",
"extTxRef": "<id transakcji nadany przez PayU>"
}
}
]
}

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve a Transaction w naszej referencji API.

Opis wartości pola resultCode
resultCodecodeDescription
REG_ERROR_TOKEN_NONUNIQUE
Wykorzystany token płatniczy jest przypisany do kilku urządzeń / aplikacji bankowych. Wymagane jest podanie w polu appKey identyfikatora konkretnej aplikacji bankowej przypisanej do tokenu płatniczego. Lista dostępnych alternatyw (aplikacji bankowych) zwrócona jest w odpowiedzi na obsługę zamówienia. Listę dostępnych alternatyw można pobrać również za pomocą metody paymethods, o ile merchant wykorzystuje obsługę niednoznaczności.
REG_ERROR_TOKEN_NOT_FOUND
Wykorzystany token płatniczy nie istnieje. Wymagana ponowna rejestracja tokenu z podaniem kodu autoryzacyjnego BLIK.
AUT_ERROR_TOKEN_DECLINED
Odmowa realizacji transakcji dla przesłanego tokenu ze względów bezpieczeństwa. Wymagana ponowna rejestracja tokena z podaniem kodu autoryzacyjnego BLIK..
REG_ERROR_AUTH_CODE_EXPIRED
Kod autoryzacyjny BLIK wygasł.
REG_ERROR_AUTH_CODE_LIMIT_EXCEEDED
Limit dla kodu autoryzacyjnego BLIK został przekroczony.
REG_ERROR_AUTH_CODE_CANCELED
Kod autoryzacyjny BLIK został anulowany.
REG_ERROR_AUTH_CODE_USED
Kod autoryzacyjny BLIK był już wykorzystany.
REG_ERROR_AUTH_CODE_INVALID
Niepoprawny kod autoryzacyjny BLIK.
REG_ERROR_USER_APP_NOT_ACTIVE
Aplikacja bankowa użytkownika nie została poprawnie zarejestrowana. W celu realizacji transakcji wymagany kontakt z bankiem.
REG_ERROR_ISSUER_TEMPORARY
Bank wybrany przez użytkownika do realizacji płatności ma przerwę techniczną lub tymczasowe problemy. Użytkownik powinien spróbować zrealizować płatność później lub wybrać inny bank.
REG_ERROR_ISSUER_TOKEN_NOT_SUPPORTED
Wybrany bank w ramach realizowanej płatności nie obsługuje tokenów.
REG_ERROR_BLIK_INTERNAL
Błąd wewnętrzny po stronie BLIK. Użytkownik może spróbować ponownie zlecić realizację nowej transakcji.
AUT_ERROR_BLIK_INTERNAL
Błąd wewnętrzny po stronie BLIK. Użytkownik może spróbować ponownie zlecić realizację nowej transakcji.
REG_ERROR_VALIDATION
Odmowa rozpoczęcia realizacji transakcji ze względu na niepoprawne dane w żądaniu. Przed ponowieniem płatności należy poprawić dane.
REG_ERROR_INTERNAL
Błąd wewnętrzny po stronie PayU. Użytkownik może spróbować ponownie zlecić realizację nowej transakcji, w przypadku nieudanej kolejnej próby należy skontaktować się z PayU.
AUT_ERROR_INTERNAL
Błąd wewnętrzny po stronie PayU. Użytkownik może spróbować ponownie zlecić realizację nowej transakcji. W przypadku nieudanej kolejnej próby należy skontaktować się z PayU.
AUT_ERROR_USER_TIMEOUT
Płatność nie została potwierdzona na czas w aplikacji banku.
AUT_ERROR_LIMIT_EXCEEDED
Płatność odrzucona ze względu na przekroczenie limitu.
AUT_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
Płatność odrzucona ze względu na brak środków.
AUT_ERROR_USER_DECLINED
Płatność odrzucona przez bank.
AUT_ERROR_ISSUER_DECLINED
Płatność odrzucona przez bank.
AUT_ERROR_BLIK_DECLINED
Płatność odrzucona przez bank.
OK
Transakcja zakończona sukcesem – rozliczona lub nieodebrana przez sklep.
REG_ERROR_ANTIFRAUD_DECLINED
Transakcja odrzucona na etapie rejestracji przez system antyfraudowy.
AUT_ERROR_ANTIFRAUD_DECLINED
Transakcja odrzucona na etapie autoryzacji przez system antyfraudowy.
AUT_ERROR_NO_AUTHORIZATION
Nie otrzymano autoryzacji, transakcja została anulowana.