Przejdź do głównej zawartości

Scenariusze integracyjne

Płatność BLIK z przekierowaniem

Płatność BLIK z przekierowaniem na stronę BLIK

 1. Kupujący wybiera metodę płatności BLIK.
 2. Sklep uwierzytelnia się w PayU poprzez pobranie tokena OAuth.
 3. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z wygenerowanym tokenem OAuth otrzymanym od PayU.
 4. PayU rejestruje transakcje w BLIK i wysyła odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 5. Sklep przekierowuje kupującego na stronę płatności BLIK poprzez stronę przejściową, na której wyświetlane są obowiązkowe informacje na temat PayU, jako administratora danych osobowych podczas płatności.
 6. Kupujący wpisuje kod autoryzacyjny BLIK.
 7. Do aplikacji mobilnej banku kupującego, z której został wygenerowany kod autoryzacyjny BLIK, BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności.
 8. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 9. Kupujący zostaje powiadomiony o statusie transakcji i zostaje przekierowany na stronę sklepu.

Płatność z wykorzystaniem strony płatności PayU

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU poprzez pobranie tokena OAuth.
 2. Kupujący zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.
 3. Kupujący wybiera metodę płatności BLIK.
 4. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z wygenerowanym tokenem OAuth otrzymanym od PayU.
 5. PayU rejestruje transakcje w BLIK i wysyła odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 6. Sklep przekierowuje kupującego na stronę płatności BLIK.
 7. Kupujący wpisuje kod autoryzacyjny BLIK.
 8. Do aplikacji mobilnej banku kupującego, z której został wygenerowany kod autoryzacyjny BLIK, BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności.
 9. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 10. Kupujący dostaje powiadomienie o statusie tranasakcji i zostaje przekierowany na stronę sklepu.

Płatność kodem autoryzacyjnym BLIK

Podczas składania zamówienia klient ma możliwość wprowadzenia kodu autoryzacyjnego BLIK na stronie sklepu. Sklep powinien zapewnić realizację podstawowych scenariuszy obsługi:

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z kodem autoryzacyjnym BLIK

 1. Sklep prezentuje pole do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego BLIK.
 2. Kupujący generuje kod autoryzacyjny BLIK w aplikacji mobilnej banku, a następnie wprowadza go na stronie sklepu.
 3. Sklep uwierzytelnia się w PayU poprzez pobranie tokena OAuth.
 4. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z wygenerowanym tokenem OAuth otrzymanym od PayU.
 5. PayU rejestruje transakcje w BLIK i wysyła odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.PayU rejestruje transakcje w BLIK i wysyła odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 6. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 7. Do aplikacji mobilnej banku kupującego, z której został wygenerowany kod autoryzacyjny BLIK, BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności.
 8. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 9. Kupujący dostaje powiadomienie o statusie tranasakcji i zostaje przekierowany na stronę sklepu.

Nieudane zamówienie dla płatności white-label z kodem autoryzacyjnym BLIK – niepoprawny kod BLIK

 1. Sklep prezentuje pole do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego BLIK.
 2. Kupujący generuje kod autoryzacyjny BLIK w aplikacji mobilnej banku, a następnie wprowadza go na stronie sklepu.
 3. Sklep uwierzytelnia się w PayU poprzez pobranie tokena OAuth.
 4. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z wygenerowanym tokenem OAuth otrzymanym od PayU.
 5. PayU rejestruje transakcje w BLIK i otrzymuje informację o niepoprawnym kodzie BLIK.
 6. PayU zwraca odpowiedź z odpowiednim kodem błędu oraz z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 7. Sklep wyświetla kupującemu informację o błędzie.

Płatność tokenem UID

Przed wyświetleniem dostępnych metod płatności sklep pobiera instrumenty płatnicze i sprawdza, czy kupujący posiada token UID.

Jeśli kupujący posiada token UID, domyślnie prezentowaną w sklepie usługą dla metody płatności BLIK powinna być płatność tokenem UID. Dodatkowo, na stronie sklepu należy umożliwić kupującemu opcjonalne wprowadzenie kodu autoryzacyjnego BLIK – ta opcja jest niezbędna do prawidłowego działania usługi.

Token UID umożliwia autoryzację płatności poprzez przypisanie konkretnej aplikacji mobilnej kupującego do tokenu. Kiedy kupujący wybiera płatność tokenem UID, BLIK wysyła powiadomienie do skojarzonej z tokenem aplikacji mobilnej, w której kupujący autoryzuje płatność. Jeżeli kupujący nie może potwierdzić płatności w aplikacji mobilnej, z którą pierwotnie został powiązany token UID, wybiera opcję wprowadzenia kodu autoryzacyjnego BLIK – dzięki temu może kontynuować proces płatności.

Wprowadzenie kodu autoryzacyjnego BLIK z innej aplikacji mobilnej banku niż ta, z którą pierwotnie został powiązany token UID, skutkować będzie przypisaniem kolejnej aplikacji mobilnej banku do tokenu. Lista bankowych aplikacji mobilnych, przypisanych do tokenu UID kupującego, jest zwracana podczas pobierania instrumentów płatniczych. Jeśli kupujący ma przypisaną więcej niż jedną bankową aplikację mobilną, sklep jest zobowiązany wyświetlić ich listę w ramach usługi płatności tokenem UID. To niezbędne, aby klient wiedział, w której aplikacji mobilnej banku musi autoryzować płatność.

Notatka

W poprzedniej wersji tego procesu, informacja o przypisaniu więcej niż jednej bankowej aplikacji mobilnej do tokenu UID była przesyłana do sklepu w odpowiedzi zakończonej błędem. W ramach tej odpowiedzi sklep otrzymywał pełną listę bankowych aplikacji mobilnych przypisanych do tokenu UID. W celu realizacji zamówienia sklep wysyłał nowe zamówienie z ustawioną informacją o wybranej przez kupującego aplikacji mobilnej banku.

Rejestracja tokenu UID wymaga zapisania przez kupującego na etapie autoryzacji płatności w aplikacji mobilnej banku. Rejestracja tokenu odbywa się zawsze w kontekście autoryzacji kodem BLIK, dzięki czemu token kojarzony jest z aplikacją mobilną banku, z której kod BLIK został wygenerowany.

Możliwa liczba zarejestrowanych aplikacji

Jeden token BLIK może być powiązany z 5 bankowymi aplikacjami mobilnymi.

Wyrejestrowanie tokenu UID odbywa się na żądanie kupującego w aplikacji mobilnej banku. Token zostanie usunięty w momencie usunięcia wszystkich jego powiązań z bankowymi aplikacjami mobilnymi.

Płacący tokenem UID może płacić BLIK bez konieczności potwierdzania płatności w aplikacji mobilnej banku. O szczegóły tego rozwiązania pytaj swojego opiekuna handlowego w PayU.

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z kodem autoryzacyjnym BLIK i rejestracją tokenu UID

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU nie zwraca tokenu UID.
 4. Sklep prezentuje płatność kodem autoryzacyjnym BLIK jako domyślną usługę w ramach metody płatności BLIK.
 5. Kupujący opłaca zamówienie wprowadzając kod autoryzacyjny BLIK z aplikacji mobilnej banku.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje w BLIK transakcję razem z żądaniem utworzenia tokenu UID, a następnie zwraca do sklepu odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 8. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 9. BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności do bankowej aplikacji mobilnej, która została przypisana do tokenu UID podczas jego rejestracji.
 10. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku i zapisuje token UID.
 11. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.
 12. PayU otrzymuje informację z BLIK o zapisaniu tokenu UID przez kupującego.
 13. PayU aktywuje dla kupującego token UID.

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z tokenem UID

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU zwraca token UID, przypisany do jednej aplikacji mobilnej banku.
 4. Sklep prezentuje płatność tokenem UID jako domyślną usługę w ramach BLIK.
 5. Kupujący opłaca zamówienie wybierając płatność tokenem UID.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje transakcję w BLIK i zwraca do sklepu odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 8. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 9. BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności do bankowej aplikacji mobilnej, która została przypisana do tokenu UID podczas jego rejestracji.
 10. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 11. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z tokenem UID, bez potwierdzenia przez kupującego

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU zwraca token UID, przypisany do jednej aplikacji mobilnej banku.
 4. Sklep prezentuje płatność tokenem UID jako domyślną usługę w ramach BLIK.
 5. Kupujący opłaca zamówienie wybierając płatność tokenem UID.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje transakcję w BLIK i zwraca do sklepu odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 8. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 9. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.

Zecenie zamówienia dla płatności white-label z kodem autoryzacyjnym BLIK, z rejestracją tokenu UID dla kupującego posiadającego już token UID

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych dla kupującego z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU zwraca token UID, przypisany do jednej aplikacji mobilnej banku.
 4. Sklep prezentuje płatność tokenem UID jako domyślną usługę w ramach BLIK.
 5. Kupujący wybiera opcję autoryzacji kodem BLIK, wprowadzając kod BLIK z aplikacji mobilnej banku.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje transakcję w BLIK razem z żądaniem powiązania kolejnej bankowej aplikacji mobilnej i zwraca do sklepu odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 8. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 9. Do bankowej aplikacji mobilnej, w której został wygenerowany kod BLIK, BLIK przesyła prośbę o zapisanie tokenu UID, razem z powiadomieniem o konieczności autoryzacji płatności.
 10. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku i zapisuje token UID.
 11. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.
 12. PayU otrzymuje informację z BLIK o przypisaniu tokenu UID do kolejnej aplikacji mobilnej banku.

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z tokenem UID, w przypadku, kiedy token przypisany jest do kilku bankowych aplikacji mobilnych

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych dla kupującego z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU zwraca token UID, przypisany do jednej aplikacji mobilnej banku.
 4. Sklep prezentuje płatność tokenem UID jako domyślną usługę w ramach BLIK, razem z listą etykiet powiązanych bankowych aplikacji mobilnych.
 5. Kupujący opłaca zamówienie wybierając płatność tokenem UID dla określonej aplikacji mobilnej banku.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje transakcję w BLIK i zwraca do sklepu odpowiedź z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 8. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 9. BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności do bankowej aplikacji mobilnej, która została wybrana przez kupującego.
 10. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 11. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.

Zlecenie zamówienia dla płatności white-label z tokenem UID, w przypadku, kiedy token przypisany jest do kilku bankowych aplikacji mobilnych – poprzednia wersja procesu (problem niejednoznaczności)

 1. Sklep uwierzytelnia się w PayU, w kontekście kupującego pobierając token OAuth.
 2. Sklep wysyła żądanie pobrania instrumentów płatniczych dla kupującego z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 3. PayU zwraca token UID bez listy przypisanych bankowych aplikacji mobilnych.
 4. Sklep prezentuje płatność tokenem UID jako domyślną usługę w ramach BLIK.
 5. Kupujący opłaca zamówienie wybierając płatność tokenem UID.
 6. Sklep tworzy i wysyła zamówienie z otrzymanym od PayU tokenem OAuth.
 7. PayU rejestruje transakcję w BLIK i otrzymuje błąd niejednoznaczności – żądanie nie wskazuje, do której aplikacji mobilnej należy wysłać powiadomienie o autoryzacji.
 8. PayU zwraca odpowiedź z odpowiednim kodem błędu oraz z listą bankowych aplikacji mobilnych przypisanych do użytego tokenu.
 9. Sklep wyświetla kupującemu listę dostępnych etykiet bankowych aplikacji mobilnych.
 10. Kupujący wybiera aplikację mobilną banku.
 11. Sklep tworzy i wysyła nowe zamówienie z informacją o wybranej aplikacji mobilnej banku.
 12. PayU rejestruje transakcję w BLIK i zwraca do sklepu OrderCreateResponse z identyfikatorem utworzonego zamówienia.
 13. Sklep wyświetla kupującemu stosowne informacje.
 14. BLIK przesyła powiadomienie o konieczności autoryzacji płatności do aplikacji mobilnej banku kupującego, wybranej przez kupującego.
 15. Kupujący autoryzuje płatność w aplikacji mobilnej banku.
 16. Sklep otrzymuje powiadomienie o autoryzacji płatności.