Przejdź do głównej zawartości

Testowanie

tegrację płatności BLIK przetestujesz na środowisku sandbox. Ta sekcja zawiera testowe kody autoryzacyjne i prefiksy tokenów UID, których można użyć do symulacji określonych typów płatności, a także przykłady żądań transakcji.

Żądania testowe zostały uzupełnione o przykładowe dane, które można zmienić, korzystając ze specyfikacji przedstawionej wcześniej w tym dokumencie.

Lista kodów autoryzacyjnych BLIK symulujących określone zachowanie (aktualna wersja):

  • 200201 - pozytywna autoryzacja z rejestracją tokenu,
  • 500500 - negatywna autoryzacja,
  • 777xxx - pozytywna autoryzacja bez rejestracji tokenu,
  • 700701 - kod autoryzacyjny BLIK wygasł,
  • 700702 - kod autoryzacyjny BLIK został anulowany,
  • 700703 - kod autoryzacyjny BLIK został już użyty.
Notatka

Do otrzymania opisanych odpowiedzi potrzebujesz specjalnej konfiguracji punktu płatności Płatność transparentna kodem autoryzacyjnym BLIK lub Płatność transparentna tokenem UID opisanej tutaj.

Przed wysłaniem żądania testowego należy wygenerować token OAuth (korzystając z adresu url https://secure.snd.payu.com/pl/standard/user/oauth/authorize) dla używanego punktu sprzedaży (POS).

Płatność z przekierowaniem na stronę płatności BLIK

Przykład żądania z przekierowaniem
curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "21000",
"description": "Transakcja testowa",
"notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "300746",
"products": [
{
"name": "Wireless Mouse for Laptop",
"unitPrice": "21000",
"quantity": "1"
}
],
"payMethods": {
"payMethod": {
"type": "PBL",
"value": "blik"
}
}
}'

Płatność kodem autoryzacyjnym BLIK

Przykład żądania z kodem BLIK
curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "21000",
"description": "Transakcja testowa",
"notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "300746",
"products": [
{
"name": "Wireless Mouse for Laptop",
"unitPrice": "21000",
"quantity": "1"
}
],
"payMethods": {
"payMethod": {
"type": "BLIK_AUTHORIZATION_CODE",
"value": "777654"
}
}
}'

Odpowiedź na żądanie zależy od kodu autoryzacyjnego BLIK użytego w polu authorizationCode. Do symulacji możesz użyć jednego z kodów testowych.

Płatność tokenem UID

Przykład rejestracji tokena UID
curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "21000",
"description": "Transakcja testowa",
"notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "300746",
"products": [
{
"name": "Wireless Mouse for Laptop",
"unitPrice": "21000",
"quantity": "1"
}
],
"buyer": {
"extCustomerId": "customer123",
"email": "john.doe@email.com"
},
"payMethods": {
"payMethod": {
"type": "BLIK_AUTHORIZATION_CODE",
"value": "777123",
"blikData": {
"aliasLabelProposal":"token for eshop.pl",
"register": true
}
}
}
}'

Odpowiedź na żądanie zależy od kodu autoryzacyjnego BLIK użytego w polu authorizationCode. Do symulacji możesz użyć jednego z kodów testowych.

Przykład żądania z tokenem UID
curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "21000",
"description": "Test transaction",
"notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "300746",
"products": [
{
"name": "Wireless Mouse for Laptop",
"unitPrice": "21000",
"quantity": "1"
}
],
"buyer": {
"extCustomerId": "customer123",
"email": "john.doe@email.com"

},
"payMethods": {
"payMethod": {
"type": "BLIK_TOKEN",
"value": "SIMULATE_ALIAS_AMBIGUITY-5690871207003",
"blikData": {
"appKey": "22222662",
"recommendedAuthLevel": "NO_CONFIRMATION",
}
}
}
}'

Szczegółowe informacje na temat parametrów znajdziesz w naszej referencji API.