Marketplace PSD2

1 Wprowadzenie

W celu otrzymania wszelkich informacji związanych z warunkami współpracy jako marketplace prosimy o kontakt z nami pod tym adresem.

1.1 Formularz rejestracyjny sprzedawców

Po procesie rejestracji firmy markeplace udostępniony zostanie specjalny adres pozwalający na rejestrację sprzedawców współpracujących z danym marketplacem. Ma on następującą postać:

https://secure.payu.com/boarding/#/form?lang=pl&nsf=false&partnerId=MARKETPLACE_ID&marketplaceExtCustomerId=EXT_CUSTOMER_ID

MARKETPLACE_ID jest unikalnym identyfikatorem marketplacu nadawanym przez PayU.

EXT_CUSTOMER_ID jest unikalnym identyfikatorem sprzedawcy nadawanym przez marketplace.

Każdy sprzedawca musi zostać zweryfikowany przez PayU. Jeżeli sprzedawca nie zostanie zweryfikowany nie będzie możliwe składanie zamówień zawierających produkty od tego sprzedawcy.

1.2 Testowanie Marketpalce

Funkcjonalność marketplace można przetestować na środowisku sandbox. Konto testowe jest ogólnodostępne wszystkim, którzy aktualnie testują usługę przez to salda submerchantów jak i samego marketplace mogą ulegać zmianie.

Konto sandbox

          
          Id punktu płatności (pos_id):    341009
          Drugi klucz (MD5):         289c28ec590ba6940746266c5d64932f
          Protokół OAuth (client_id):     341009
          Protokół OAuth (client_secret):   ff9994baa59b73c7ca56a5480e608f02
          
        

Lista ext_customer_id

          
          //ext_customer_id submerchantów
          submerchant_A
          submerchant_B
          submerchant_C
          submerchant_unverified -- submerchant w statusie ‘niezatwierdzony’ - nie można wykonać wypłaty itp.
          
        

Uwaga! Aby móc wykonać payout z konta testowego, musisz ustawić wartość parametru shopId na 0pKb1aqC.

2 Marketplace API

Komunikacja odbywa się zgodnie z protokołem REST API 2.1. Na potrzeby marketplacu wprowadzone zostały rozszerzenia, które dostępne są tylko dla firm współpracujących z PayU jako marketplace.

Opis metod uwierzytelnienia znajduje się w: Uwierzytelnienie użytkownika API

2.1 Status sprzedawców

Ta funkcja dostępna jest tylko dla marketplace’u rejestrującego sprzedawców przez formularz opisany w punkcie 1.1. Nie jest dostępna dla marketplacu korzystającego z API rejestracyjnego (SF).
Sprawdzenie statusu sprzedawcy odbywa się poprzez wysłanie następującego żądania:
          curl -v -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/status?currencyCode=PLN \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>"
        
EXT_CUSTOMER_ID jest identyfikatorem sprzedawcy.

Parametry żądania są następujące:

Parametr Wymagalność Komentarz
currencyCode tak Kod waluty zgodny z ISO-4217.

Przykładowa odpowiedź:
          {
            "customerVerificationStatus": "Verified",
            "name": "Example Company",
            "taxId": "123123123",
            "regon": "123123123"
          }
        
Pola odpowiedzi są następujące:
Parametr Komentarz
customerVerificationStatus Status sprzedawcy. Przyjmuje wartości:
 • Verified sprzedawca zweryfikowany przez PayU, możliwe jest tworzenie zamówień dla tego sprzedawcy
 • NotVerified sprzedawca nie zweryfikowany przez PayU lub sprzedawca nie istnieje
name Nazwa firmy
taxId NIP firmy. Dla firm zagranicznych pole zawiera wartość: Tax ID lub VAT UE.
regon REGON firmy

2.2 Tworzenie zamówienia

Tworzenie zamówienia dla marketplacu oparte jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API: Tworzenie nowego zamówienia. Poniżej znajduje się lista zmian specyficznych dla marketplacu.

Sekcja shoppingCarts

Złożony element shoppingCarts określa podział produktów z zamówienia na poszczególnych sprzedawców.

  ...
  "shoppingCarts": [
    {
      "extCustomerId": "ext-customer-1",
      "amount": 1800,
      "fee": 20,
      "shippingMethods": [
        {
          "country": "PL",
          "price": 1500,
          "name": "Shipping Method 1"
        }
      ],
      "products": [
        {
          "name": "product-x",
          "unitPrice": 100,
          "quantity": 3,
          "virtual": false,
          "listingDate": "2020-09-28T08:17:52Z"
        }
      ]
    },
    {
      "extCustomerId": "ext-customer-2",
      "amount": 2700,
      "fee": 27,
      "shippingMethods": [
        {
          "country": "PL",
          "price": 2000,
          "name": "Shipping Method 2"
        }
      ],
      "products": [
        {
          "name": "product-y",
          "unitPrice": 700,
          "quantity": 1,
          "virtual": false,
          "listingDate": "2020-10-22T08:17:52Z"
        }
      ]
    }
  ]
  ...
        
Pole Wymagalność Komentarz
shoppingCarts.extCustomerId tak Identyfikator sprzedawcy.
shoppingCarts.amount tak Sumaryczna kwota zakupów u danego sprzedawcy.
shoppingCarts.fee nie Prowizja dla marketplacu. Wartość powinna zawierać się w przedziale <0, amount>
shoppingCarts.products tak Produkty.
shoppingCarts.products.name tak Nazwa produktu.
shoppingCarts.products.unitPrice tak Cena jednostkowa produktu.
shoppingCarts.products.quantity tak Ilość produktów.
shoppingCarts.products.virtual nie Produkt może być wirtualny lub materialny; przyjmuje wartości true i false.
shoppingCarts.products.listingDate nie Data wystawienia produktu, przykład: "2016-01-26T17:35:37+01:00".
shoppingCarts.shippingMethods nie Metoda dostawy.
shoppingCarts.shippingMethods.name tak, jeżeli pole shippingMethods jest wypełnione Nazwa metody dostawy.
shoppingCarts.shippingMethods.price tak, jeżeli pole shippingMethods jest wypełnione Koszt dostawy.
shoppingCarts.shippingMethods.country tak, jeżeli pole shippingMethods jest wypełnione Dwuliterowy kod kraju dostawy zgodny z ISO-3166.

Suma wartości pól amount z wszystkich elementów listy shoppingCarts powinna być równa wartości pola totalAmount w zamówieniu.

W przypadku otrzymania następującej odpowiedzi do zamówienia:

        {
          "iFrameAllowed": false,
          "status": {
            "statusCode": "DATA_NOT_FOUND",
            "code": "9999",
            "codeLiteral": "CUSTOMER_NOT_FOUND"
          }
        }
        
      

Należy sprawdzić poprawność parametru extCustomerId.

Pole buyer/extCustomerId

Sekcja buyer została rozszerzona o pole extCustomerId, które określa identyfikator kupującego nadany przez marketplace:
          ...
          "buyer": {
            "extCustomerId": "buyer-id-1234",
            "email": "buyer-id-1234@email.com",
            ...
          }
          ...
        
Pole Wymagalność Komentarz
buyer.extCustomerId tak Identyfikator kupującego. Kupujący o takim identyfikatorze nie musi być wcześniej utworzony lub zweryfikowany - przy pierwszym użyciu zostanie automatycznie założony w systemie PayU.

Przykład kompletnego żądania utworzenia zamówienia

        curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
        -d '{
            "merchantPosId":"199022",
            "customerIp": "127.0.0.1",
            "continueUrl": "http://your.eshop.com/continue",
               "notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
            "currencyCode": "PLN",
            "totalAmount": 5000,
            "extOrderId": "marketplace-order-xyz-123",
            "description": "order XYZ-123",
            "additionalDescription": "additional description",
            "buyer": {
              "email": "john.doe@email.com",
              "phone": "(012)1234567",
              "firstName": "John",
              "lastName": "Doe",
              "language": "pl",
              "extCustomerId": "john-doe-12345"
            },
            "shoppingCarts": [
              {
                "extCustomerId": "marketplace-submerchant-1",
                "amount": 200,
                "fee": 20,
                "products": [
                  {
                    "name": "product A",
                    "quantity": 2,
                    "unitPrice": 100,
                    "virtual": false,
                    "listingDate": "2020-09-28T08:17:52Z"
                  }
                ]
              },
              {
                "extCustomerId": "marketplace-submerchant-2",
                "amount": 1300,
                "products": [
                  {
                    "name": "product B",
                    "quantity": 2,
                    "unitPrice": 200,
                    "virtual": false,
                    "listingDate": "2020-09-12T08:17:52Z"
                  },
                  {
                    "name": "product C",
                    "quantity": 3,
                    "unitPrice": 300,
                    "virtual": false,
                    "listingDate": "2018-09-28T08:17:52Z"
                  }
                ]
              },
              {
                "extCustomerId": "marketplace-submerchant-3",
                "amount": 3500,
                "fee":350,
                "products": [
                  {
                    "name": "product D",
                    "quantity": 1,
                    "unitPrice": 3500,
                    "virtual": false,
                    "listingDate": "2018-09-28T05:17:52Z"
                  }
                ]
              }
            ]
          }'
      
W momencie pozytywnego autoryzowania transakcji dla powyższego zamówienia środki zostaną przypisane w następujący sposób:
 • marketplace-submerchant-1: +1.80 PLN
 • marketplace-submerchant-2: +13.00 PLN
 • marketplace-submerchant-3: +31.50 PLN
 • marketplace: +3.70 PLN

Przykład kompletnego żądania utworzenia zamówienia z wybraną metodą płatności

           curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
           -H "Content-Type: application/json" \
           -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
           -d '{
               "merchantPosId":"199022",
               "customerIp": "127.0.0.1",
               "continueUrl": "http://your.eshop.com/continue",
               "notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
               "currencyCode": "PLN",
               "totalAmount": 5000,
               "extOrderId": "marketplace-order-xyz-123",
               "description": "order XYZ-123",
               "additionalDescription": "additional description",
               "buyer": {
                 "email": "john.doe@email.com",
                 "phone": "(012)1234567",
                 "firstName": "John",
                 "lastName": "Doe",
                 "language": "pl",
                 "extCustomerId": "john-doe-12345"
               },
               "shoppingCarts": [
                 {
                   "extCustomerId": "marketplace-submerchant-1",
                   "amount": 200,
                   "fee": 20,
                   "products": [
                     {
                       "name": "product A",
                       "quantity": 2,
                       "unitPrice": 100,
                       "virtual": false,
                       "listingDate": "2020-09-28T08:17:52Z"
                     }
                   ]
                 },
                 {
                   "extCustomerId": "marketplace-submerchant-2",
                   "amount": 1300,
                   "products": [
                     {
                       "name": "product B",
                       "quantity": 2,
                       "unitPrice": 200,
                       "virtual": false,
                       "listingDate": "2020-09-28T08:18:52Z"
                     },
                     {
                       "name": "product C",
                       "quantity": 3,
                       "unitPrice": 300,
                       "virtual": false,
                       "listingDate": "2020-02-28T09:47:52Z"
                     }
                   ]
                 },
                 {
                   "extCustomerId": "marketplace-submerchant-3",
                   "amount": 3500,
                   "fee":350,
                   "products": [
                     {
                       "name": "product D",
                       "quantity": 1,
                       "unitPrice": 3500,
                       "virtual": false,
                       "listingDate": "2021-09-28T08:17:52Z"
                     }
                   ]
                 }
               ],
               "payMethods": {
                 "payMethod":{
                   "type":"PBL",
                   "value":"m",
                   "amount":5000
                 }
               }
             }'
      

Wyjaśnienia pól sekcji payMethods

Pole Wymagalność Komentarz
payMethod.type Tak Typ metody płatności.
payMethod.value Tak Symbol typu płatności.
payMethod.amount Tak Całkowita kwota zamówienia. Powinna być równa polu totalAmount, jak również sumie wszystkich pól amount w sekcji shoppingCarts.

Dodatkowe kody błędów tworzenia zamówienia

StatusCode Code CodeLiteral Opis
DATA_NOT_FOUND CUSTOMER_NOT_FOUND 9999 Sprzedający nie istnieje w systemie PayU.

2.3 Zwrot

Obsługa zwrotów dla marketplacu oparta jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API: Zwroty. Poniżej znajduje się lista zmian specyficznych dla marketplacu.

Istnieje możliwość wykonania zwrotu całościowego lub częściowego dla wybranego sprzedawcy za pomocą następującego żądania:
curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders/<ORDER_ID>/refunds \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
  -d '{
    "refund": {
      "description": "Refund",
      "amount": 1000
      "extCustomerId": "ext-customer-1",
      "extRefundId": "ext-refund-id-1"
    }
  }'
        
ORDER_ID jest identyfikatorem zamówienia, dla którego tworzony jest zwrot.
Pole Wymagalność Komentarz
refund.extRefundId tak Zewnętrzny identyfikator zwrotu.
refund.amount tak Kwota zwrotu. Podanie wartości pola równej wartości pola totalAmount w zamówieniu spowoduje utworzenie pełnych zwrotów do wszystkich sprzedających z zamówienia.
refund.extCustomerId tak, jeżeli wartość pola amount jest różna od wartości pola totalAmount w zamówieniu Identyfikator sprzedawcy.
Przykładowa odpowiedź:
          {
            "status": {
              "statusCode":"SUCCESS",
              "statusDesc": "Refund queued for processing"
            },
            "orderId":"47FD97QSPL140325GUEST000P01",
            "refund":{
              "dispositions": {
                "instrumentAmount": "1000",
                "walletAmount": "0",
                "couponAmount": "0"
              },
              "refundId": "R84FWMHX6K150901abjtwtchP01",
              "extRefundId": "ext-refund-id-1"
            }
          }
        

Dodatkowe kody błędów tworzenia zwrotów

StatusCode CodeLiteral Code Opis
BUSINESS_ERROR TRANS_NOT_ENDED 9101 Transakcja nie jest zakończona.
BUSINESS_ERROR NO_BALANCE 9102 Sprzedawca nie ma wystarczających środków na koncie.
ERROR_VALUE_INVALID AMOUNT_TO_BIG 9103 Zbyt duża kwota zwrotu.
BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_CUSTOMER _IS_NOT_ACTIVE 9104 Sprzedawca jest nieaktywny.
BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_CUSTOMER _IS_LOCKED 9106 Sprzedawca jest zablokowany.
BUSINESS_ERROR AMOUNT_EXCEEDED 9109 Kwota zwrotu przekracza kwotę dla danego sprzedającego w zamówieniu.
BUSINESS_ERROR AMBIGUOUS_REFUND_SOURCE 9110 Zwrot nie może być z realizowany z więcej niż jednego źródła.
BUSINESS_ERROR AMOUNT_MISSING 9114 Kwota nie została podana.
BUSINESS_ERROR AMOUNT_INVALID 9115 extCustomerId nie został podany, a kwota zwrotu nie jest równa kwocie zamówienia.
BUSINESS_ERROR EXT_REFUND_ID_MISSING 9116 Pole extRefundId nie zostało podany.
BUSINESS_ERROR NO_SHOPPING_CARTS_IN_ORDER 9118 Brak produktów w zamówieniu.
DATA_NOT_FOUND MARKETPLACE_TRANSACTION _NOT_FOUND 9119 Zamówienie o podanym identyfikatorze nie istnieje.
DATA_NOT_FOUND CUSTOMER_NOT_FOUND 9999 Sprzedający nie istnieje w systemie PayU.

2.4 Wypłata

Obsługa wypłat dla marketplacu oparta jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API: Wypłaty. Poniżej znajduje się lista zmian specyficznych dla marketplacu.

Zlecając wypłatę środków dla wybranego sprzedawcy należy wysłać następujące żądanie:
          curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
          -d '{
            "shopId":"shop-id",
            "payout": {
              "amount": "1000",
              "currencyCode": "PLN",
              "description": "Some payout",
              "extPayoutId": "my_payout_id_123"
            },
            "account": {
              "extCustomerId": "ext-customer-id-1"
            }
          }'
        
Aby dokonać wypłaty na konto sandbox marketplace należy użyć parametru extCustomerId: MARKETPLACE_K2_FEE
Pole Wymagalność Komentarz
shopId Tak Publiczne id sklepu pozyskane z panelu PayU.
payout.amount Nie Jeżeli pole nie jest wypełnione wtedy wszystkie dostępne środki zostaną wypłacone.
payout.currencyCode Tak Waluta, w której dokonano wypłaty.
payout.description Tak Opis wypłaty.
payout.extPayoutId Nie Identyfikator Zewnętrzny Wypłaty, nadany przez klienta. Klient może zlecić tylko jedną wypłatę o zadanym identyfikatorze zewnętrznym. Wymagana jest unikalność extPayoutId w obrębie wypłat tego samego sklepu.
account.extCustomerId Tak Identyfikator sprzedawcy.
Przykładowa odpowiedź:
        {
          "payout": {
            "payoutId": "b3e4fc98c6894239864a9d6941f0fe76",
            "extPayoutId": "PAYOUT23423423423",
            "extCustomerId": "12345678",
            "status": "PENDING"
          },
          "status": {
            "statusCode": "SUCCESS"
          }
        }
        

Dodatkowe kody błędów tworzenia wypłat

StatusCode CodeLiteral Code Opis
BUSINESS_ERROR NOT_ENOUGH_FUNDS 8325 Sprzedawca nie ma wystarczających środków na koncie.
BUSINESS_ERROR PAYOUT_ALREADY_EXISTS 8356 Payout już istnieje: payoutId=[7b52a5b922a34b978bc112cd64b09caf].
BUSINESS_ERROR MISSING_EXTERNAL _CUSTOMER_ID 8362 Brakujące pole extCustomerId.
BUSINESS_ERROR MISSING_EXTERNAL _PAYOUT_ID 8363 Brakujące pole extPayoutId.
ERROR_VALUE_INVALID AMOUNT_TO_BIG 9103 Zbyt duża kwota wypłaty.
BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_CUSTOMER _IS_NOT_ACTIVE 9104 Sprzedawca jest nieaktywny.
BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_CUSTOMER _IS_LOCKED 9106 Sprzedawca jest zablokowany.
ERROR_VALUE_INVALID MARKETPLACE_CUSTOMER _NOT_VERIFIED 9132 Sprzedający nie został jeszcze zweryfikowany przez PayU.
ERROR_VALUE_INVALID PROVIDING_BANK_ACCOUNT _IS_FORBIDDEN 9133 Podanie numeru konta do wypłaty jest zabronione.
DATA_NOT_FOUND CUSTOMER_NOT_FOUND 9999 Sprzedający nie istnieje w systemie PayU.

2.5 Historia operacji

Pobranie historii operacji dla danego sprzedawcy odbywa się poprzez wysłanie następującego żądania:
          
          curl -X GET \
            'https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/operations?eventDateFrom=<EVENT_DATE_FROM>&eventDateTo=<EVENT_DATE_TO>' \
            -H 'Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>' \
            -H 'Content-Type: application/json' \
            -H 'cache-control: no-cache'
          
        
EXT_CUSTOMER_ID jest identyfikatorem sprzedawcy.
Parametry żądania są następujące:
Parametr Wymagalność Komentarz
eventDateFrom tak Początek zakresu wyszukiwania dla "eventDate".

Format: 2019-01-30T20%3A59%3A00%2B02%3A00

Data musi być zakodowana na url.
eventDateTo tak Koniec zakresu wyszukiwania dla "eventDate".

Format: 2019-04-30T20%3A59%3A00%2B02%3A00

Data musi być zakodowana na url.
creationDateFrom nie Początek zakresu wyszukiwania dla "creationDate".

Format: 2019-04-30T20%3A59%3A00%2B02%3A00

Data musi być zakodowana na url.
creationDateTo nie Koniec zakresu wyszukiwania dla „creationDate”.

Format: 2019-04-30T20%3A59%3A00%2B02%3A00

Data musi być zakodowana na url.
type nie Typ operacji do wyszukania. Możliwe wartości:
 • PAYMENT_SENT
 • PAYMENT_RECEIVED
 • PAYOUT
 • REFUND_SENT
 • REFUND_RECEIVED
 • RETURN
 • ADMIN_TRANSFER_SENT
 • ADMIN_TRANSFER_RECEIVED
 • FEE_TRANSFER_SENT
 • FEE_TRANSFER_RECEIVED
Możesz podać wiele wartości, oddzielając kolejne wpisy przecinkiem.
currencyCode nie Kod waluty operacji zgodny z ISO-4217.
Możesz podać wiele wartości, oddzielając kolejne wpisy przecinkiem.
sortBy nie Pole do sortowania. Dodatkowo znak + lub - przez nazwą pola określa kierunek sortowania. Domyślny kierunek sortowania jest rosnący. Do posortowania historii operacji można użyć parametrów:
 • eventDate
 • creationDate
 • type
 • currencyCode
Np. sortBy=-eventDate sortuje wynik po wartości pola eventDate malejąco.
limit nie Maksymalna liczba rekordów zwróconych na stronie.
offset nie Numer strony. Numeracja rozpoczyna się od 0.
Przykładowa odpowiedź:
          {
            "operations": [
              {
                "type": "PAYMENT_RECEIVED",
                "amount": "1500",
                "currencyCode": "PLN",
                "description": "operation description",
                "status": "COMPLETED",
                "creationDate": "2016-04-20T11:05:54+02:00",
                "eventDate": "2016-04-20T12:05:54+02:00",
                "details": {
                  "orderId": "CWDBL3KD6G170110GUEST000P01",
                  "extOrderId": "105877825874b0c0b47a0",
                  "counterparties": [
                    {
                      "extCustomerId": "35463545",
                      "name": "Alice",
                      "email": "alice@email.com",
                      "products": [
                        {
                          "name": "product-x",
                          "unitPrice": "1500",
                          "quantity": "1"
                        }
                      ]
                    }
                  ],
                  "funds": []
                }
              }
            ],
            "pageResponse": {
              "records": "1",
              "size": "1",
              "pageCount": "1"
            }
          }
        
Pola odpowiedzi są następujące:
Pole Komentarz
operations Lista operacji spełniających zadane kryteria.
operations.type Typ operacji. Możliwe wartości:
 • PAYMENT_SENT
 • PAYMENT_RECEIVED
 • PAYOUT
 • REFUND_SENT
 • REFUND_RECEIVED
 • RETURN
 • ADMIN_TRANSFER_SENT
 • ADMIN_TRANSFER_RECEIVED
 • FEE_TRANSFER_SENT
 • FEE_TRANSFER_RECEIVED
 • CHARGEBACK
 • ADMIN_CORRECTION
operations.amount Kwota operacji (zamówienia, zwrotu, wypłaty).
operations.currencyCode Kod waluty operacji zgodny z ISO-4217.
operations.description Opis operacji.
operations.status Status operacji.
operations.creationDate Moment zlecenia operacji. Format: 2019-11-30T20:33:44+02:00
operations.eventDate Moment zakończenia operacji. Format: 2019-11-30T22:33:44+02:00
operations.details Dodatkowe informacje o operacji. Mogą się różnić w zależności od typu operacji. Szczegóły znajdują się poniżej.
pageResponse.records Sumaryczna ilość znalezionych operacji.
pageResponse.size Ilość zwróconych operacji.
pageResponse.pageCount Ilość stron.

Dodatkowe pola odpowiedzi dla operacji typu PAYMENT_RECEIVED:

Pole Komentarz
operations.details.orderId Identyfikator zamówienia.
operations.details.extOrderId Zewnętrzny identyfikator zamówienia.
operations.details.feeAmount Kwota prowizji marketplace.
operations.details.counterparties Elementy zamówienia.
operations.details.counterparties.extCustomerId Identyfikator kupującego.
operations.details.counterparties.name Nazwa kupującego.
operations.details.counterparties.email Email kupującego.
operations.details.counterparties.products Lista produktów w zamówieniu.
operations.details.counterparties.products.name Nazwa produktu.
operations.details.counterparties.products.unitPrice Cena jednostkowa produktu.
operations.details.counterparties.products.quantity Ilość produktów w zamówieniu.

Dodatkowe pola odpowiedzi dla operacji typu REFUND_SENT:

Pole Komentarz
operations.details.orderId Identyfikator zamówienia.
operations.details.extOrderId Zewnętrzny identyfikator zamówienia.
operations.details.refundId Identyfikator zwrotu.
operations.details.extRefundId Zewnętrzny identyfikator zwrotu.
operations.details.counterparties Elementy zamówienia.
operations.details.counterparties.extCustomerId Identyfikator kupującego.
operations.details.counterparties.name Nazwa kupującego.
operations.details.counterparties.email Email kupującego.

Dodatkowe pola odpowiedzi dla operacji typu PAYOUT:

Pole Komentarz
operations.details.payoutId Identyfikator wypłaty.
operations.details.extPayoutId Zewnętrzny identyfikator wypłaty.

Dodatkowe pola odpowiedzi dla operacji typu RETURN:

Pole Komentarz
operations.details.payoutId Identyfikator wypłaty.
operations.details.extPayoutId Zewnętrzny identyfikator wypłaty.

Dodatkowe pola odpowiedzi dla operacji typu CHARGEBACK i ADMIN_CORRECTION:

Pole Komentarz
operations.details.correctionId Identyfikator korekty.

2.6 Saldo sprzedawcy

Sprawdzenie salda sprzedawcy odbywa się poprzez wysłanie następującego żądania:
          curl -v -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/balances?currencyCode=PLN \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>"
        
EXT_CUSTOMER_ID jest identyfikatorem sprzedawcy.

Parametry żądania są następujące:

Parametr Wymagalność Komentarz
currencyCode tak Kod waluty zgodny z ISO-4217.

Przykładowa odpowiedź:
          {
            "balance": {
              "availableAmount": "5494",
              "totalAmount": "5500"
            },
            "status": {
              "statusCode": "SUCCESS"
            }
          }
        

Pola odpowiedzi są następujące:

Pole Komentarz
balance.availableAmount Dostępne środki.
balance.totalAmount Wszystkie środki sprzedającego (wliczając środki zablokowane).
status.statusCode Status odpowiedzi.

2.7 Przemieszczanie środków pomiedzy saldami

W modelu marketplace, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, możliwe jest przesyłanie środków pomiędzy saldami marketplace i submerchantów.

Do włączenia tej funkcjonalności wymaganana jest konfiguracja po stronie PayU i zgoda działu Compliance. W celu jej włączenia prosimy o kontakt.

Przelew z salda submerchanta na saldo marketplace

Dla wymienionych metod wymagane jest pobranie acces token client_credentials dla danego marketplace.
          
          curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/feeDebitTransfer \
           -H 'Authorization: Bearer 4b29a650-82b7-4c1b-8b6f-2786edd6d2bd' \
           -H 'Content-Type: application/json' \
           -H 'Postman-Token: dc779a1e-07d4-4998-bbb6-bb7e0bbbf45b' \
           -H 'cache-control: no-cache' \
           -d '{
             "amount": 25, 
             "currencyCode": "PLN",
             "description": "Get fee for order XX2ORD2",
             "extTransferId": "debit-9dbc62be-dfc8-401f-a9f4-79e5013cb734"
           }'
          
        
EXT_CUSTOMER_ID jest unikalnym identyfikatorem submerchanta.

Parametry żądania:

Parametr Opis
amount Kwota transferu.
currencyCode Kod waluty zgodny z ISO-4217.
description Opis operacji.
extTransferId Unikalny dla danego marketplace identyfikator przelewu.

Przykładowa odpowiedź dla żądania transferu środków

          
          {
            "extCustomerId": "<extCustomerId>",
            "extTransferId": "debit-9dbc62be-dfc8-401f-a9f4-79e5013cb734",
            "status": {
              "statusCode": "SUCCESS"
            }
          }
          
        

Parametry odpowiedzi:

Parametr Opis
extCustomerId Unikalny identyfikator submerchanta.
extTransferId Unikalny dla danego marketplace identyfikator przelewu.
status.statusCode Status odpowiedzi.

Przelew z salda marketplace na saldo submerchanta

          
        curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/feeCreditTransfer \
         -H 'Authorization: Bearer 4b29a650-82b7-4c1b-8b6f-2786edd6d2bd' \
         -H 'Content-Type: application/json' \
         -H 'Postman-Token: 9f9a1496-1864-4856-9b50-699fc1e0ef1f' \
         -H 'cache-control: no-cache' \
         -d '{
           "amount": 25, 
           "currencyCode": "PLN",
           "description": "Return fee for order XXX1ORD",
           "extTransferId": "credit-63a3e837-ba7e-45a0-b1b5-267e2c237cd6"
         }'
          
        
EXT_CUSTOMER_ID jest unikalnym identyfikatorem submerchanta.

Parametry żądania:

Parametr Komentarz
amount Kwota transferu.
currencyCode Kod waluty zgodny z ISO-4217.
description Opis operacji.
extTransferId Unikalny dla danego marketplace identyfikator przelewu.

Przykładowa odpowiedź dla żądania transferu środków

          
          {
            "extCustomerId": "<extCustomerId>",
            "extTransferId": "debit-9dbc62be-dfc8-401f-a9f4-79e5013cb734",
            "status": {
              "statusCode": "SUCCESS"
            }
          }
          
        

Parametry odpowiedzi:

Parametr Komentarz
extCustomerId Unikalny identyfikator submerchanta.
extTransferId Unikalny dla danego marketplace identyfikator przelewu.
status.statusCode Status odpowiedzi.

Potencjalne kody błędów przy transferze środków pomiędzy saldami

HttpStatus StatusCode CodeLiteral
400 BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_TRANSFER_EXISTS
400 BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_NO_BALANCE
400 BUSINESS_ERROR MARKETPLACE_FEE_TRANSFER_LIMITS_EXCEEDED