Przejdź do głównej zawartości

Rejestracja sprzedawców

PayU jest zobowiązane, poprzez ustawę dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, do weryfikacji klientów w tym kontekście. Weryfikacja odbywa się podczas procesu rejestracji, przez który musi przejść każdy sprzedawca. Jeśli submerchant nie zostanie zweryfikowany, tworzenie zamówień dla tego submerchanta nie jest możliwe i zwracany jest błąd.

Istnieją dwa sposoby rejestracji sprzedawców, które różnią się od siebie skomplikowaniem, zakresem i dostępnością niektórych funkcji. Po więcej informacji skieruj się do sekcji Rejestracja przez formularz i Rejestracja poprzez API.

Rejestracja przez formularz

Rejestracja przez formularz jest skierowana do małych platform marketplace, ponieważ umożliwia rejestrację jedynie podmiotów prawnych (B2C, B2B) i maksymalnie 20 sprzedawców.

Po zakończeniu procesu rejestracji jako marketplace uzyskasz dostęp do panelu menadżerskiego, w którym możesz przeglądać m.in. szczegóły transakcji i prowizję pobraną za pośrednictwo. Ponadto otrzymasz specjalny link rejestracyjny, który powinieneś wysłać do sprzedawców, którzy chcą sprzedawać na twojej platformie.

Przykładowy link rejestracyjny sprzedawców
https://secure.payu.com/boarding/#/form?lang=en&nsf=false&partnerId=MARKETPLACE_ID&marketplaceExtCustomerId=EXT_CUSTOMER_ID
 • MARKETPLACE_ID jest unikalnym identyfikatorem marketplace nadanym przez PayU.
 • EXT_CUSTOMER_ID to unikalny identyfikator submerchanta nadany przez ciebie dla sprzedawcy. Ten parametr służy jako login do panelu menadżerskiego submerchanta.

Ten link przeniesie sprzedawcę do formularza rejestracyjnego, w którym muszą podać szczegóły dotyczące swojej firmy, aby zarejestrować się jako submerchant. Po zakończeniu procesu rejestracji uzyskają dostęp do panelu menadżerskiego.

Pobieranie statusu submerchanta

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Ta funkcja dostępna jest tylko dla platform marketplace rejestrujących sprzedawców przez formularz. Nie jest dostępna dla marketplaców korzystających z API rejestracyjnego (SF).able for marketplaces using the boarding API (SF).

Aby pobrać status submerchanta musisz wysłać żądanie HTTP GET na endpoint /api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/status:

Przykład pobrania statusu submerchanta
curl -v -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/status?currencyCode=PLN \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>"
 • EXT_CUSTOMER_ID to unikalny identyfikator submerchanta nadany przez ciebie dla sprzedawcy.
Przykład odpowiedzi na pobranie statusu submerchanta
{
"customerVerificationStatus": "Verified",
"name": "Example Company",
"taxId": "123123123",
"regon": "123123123"
}

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Seller Status w naszej referencji API.

Rejestracja poprzez API

Rejestracja poprzez API to bardziej zaawansowana opcja, która pozwala na rejestrację zarówno podmiotów prawnych (B2C, B2B) jak i osób fizycznych (C2C). Używając tego rozwiązania możesz zarejestrować nieograniczoną liczbę submerchantów.

Rejestracja sprzedawców za pośrednictwem API spowoduje utworzenie panelu menedżerskiego tylko dla operatora marketplace. Sprzedawcy nie otrzymają własnych paneli. Wszystkie informacje o statusie rejestracji, szczegółach submerchantów, historii operacji itp. są dostępne za pośrednictwem panelu marketplace.

Dodatkowo bierzesz na siebie obowiązek dostarczenia wymaganych dokumentów i danych submerchanta. Wymagania weryfikacyjne zależą od rodzaju weryfikacji, o których możesz przeczytać w Szczegółowym przewodniku weryfikacji.

Proces weryfikacji submerchanta

Notatka

Masz 90 dni od rozpoczęcia procesu weryfikacji na przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie proces zostanie zakończony ze statusem NEGATIVE.

Proces rejestracji sprzedawcy poprzez API składa się kilku kroków:

 1. Sprawdzenia czy sprzedawca nie jest już zarejestrowany w systemie PayU.
  • metoda: GET
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/verification-advice
 2. Rozpoczęcia procesu weryfikacji przez wysłanie sellerId i parametru type określającego typ weryfikacji.
  • metoda: POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/verification
 3. Przesłania podstawowych danych sprzedawcy.
  • metoda: POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/dataloading/seller
 4. Przesłania danych przedstawicieli i beneficjentów submerchanta.
  • metoda: POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/dataloading/associates
 5. Załadowania plików, które powinny być dołączone w procesie weryfikacji.
  • metoda POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/dataloading/files
 6. Przesłania dokumentów dotyczących firmy submerchanta.
  • method: POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/dataloading/seller/documents
 7. Przesłania danych konta bankowego. Jest to wymagane odblokowania wypłat. Ten krok składa się z dwóch etapów:
  • Wysłania żądania stworzenia przelewu weryfikacyjnego.
   • metoda: POST
   • endpoint: /api/aml-verification/v1/verification-transfers/manual
  • Wysłania danych wykonanego przelewu i identyfikatora przelewu weryfikacyjnego.
   • metoda: POST
   • endpoint: /api/aml-verification/v1/dataloading/payouts/bankAccountData
 8. Zakończenia procesu weryfikacji.
  • metoda: POST
  • endpoint: /api/aml-verification/v1/verification/complete

Aby utworzyć sprzedawcę okazjonalnego, wystarczy wykonać kroki: 1, 2, 7. Jednak wypłaty będą zablokowane do momentu dodania danych konta bankowego (krok 6).

Szczegółowy przewodnik weryfikacji

Notatka

Aktualnie, szczegółowe przewodniki są dostępne jedynie w języku angielskim.

Powyżej przedstawiono jedynie ogólny przegląd procesu weryfikacji za pośrednictwem API. Jeśli chcesz przeczytać pełny przewodnik, zapoznaj się z: