Przejdź do głównej zawartości

Zewnętrzny 3DS

W przypadku gdy jesteś zintegrowany z własnym dostawcą usługi 3D Secure (zwany dalej w skrócie 3DS) masz możliwość przekazania parametrów będących wynikiem procesu obsługi 3DS w zamówieniu.

Aby przekazać wynik 3DS w zamówieniu należy roszerzyć standardowe zamówienie o sekcję payMethods.threeDsData zawierającą dane wynikowe procesu 3DS.

Notatka

Jeżeli wynik obsługi 3DS zostanie dostarczony wraz z żądaniem, to kod odpowiedzi WARNING_CONTINUE_3DS nigdy nie zostanie zwrócony.

Przykłady sekcji threesDsData

"payMethods": {
"payMethod": {
...
},
"threeDsData": {
"status3Ds": "Y",
"status3DsDescription": "Authentication successful",
"dsTransactionId": "3b31b19d-1c06-4ea4-a85a-00af10c66588",
"eciCode": 5,
"cavv": "AAABBBEAUAAAABgICABQAAAAAAA="
}
}
}

Szczegóły dotyczące parametrów obiektu threeDsData znajdziesz w sekcji Tworzenie zamówienia naszej referencji API. Dodatkowo, jeśli chcesz sprawdzić możliwe wartości status3DS i eciCode, zapoznaj się odpowiednio z sekcjami Status 3DS i ECI.