Przejdź do głównej zawartości

Obsługa przypadków soft decline

Wydawcy kart płatniczych z krajów objętych regulacją SCA, mają prawo zastosować tzw. soft decline dla płatności kartą, dla których nie nastąpiło pełne uwierzytelnienie posiadacza karty.

Obsługa przypadków soft decline w trybie przeglądarkowym

W przypadku jeśli nie następuje przekierowanie na stronę płatniczą PayU i tokenizujesz karty, istnieją dwa sposoby obsługi soft decline dla trybu przeglądarkowego:

  • Ponowienie uwierzytelnienia
  • Wykorzystanie strony uwierzytelniajacej PayU

Ponowienie uwierzytelnienia

Musisz zastosować następującą logikę:

  1. Sprawdź powód odrzucenia płatności kartą za pomocą pobrania danych transakcji.
  2. Jeśli parametr cardResponseCode ma wartość SSD (soft decline), ponownie wyślij zamówienie z parametrem threeDsAuthentication.challengeRequested ustawionym na MANDATE.

W powyższym przypadku, wartość MANDATE wymusza na wydawcy karty wykonanie pełnego uwierzytelnienia za pomocą wyzwania.

Ważne!

Po wdrożeniu tego rozwiązania, zgłoś je poprzez dział wsparcia aby zostać wyłączonym z rozwiązania opisanego poniżej.

Używanie strony uwierzytelniającej PayU

Notatka

To rozwiązanie nie wymaga zmian w integracji związanych z obsługą kodu WARNING_CONTINUE_3DS zwróconego w odpowiedzi do zamówienia. Należy jednak pamiętać, że wówczas przekierowanie następować będzie dla KAŻDEJ płatności kartą bez uwierzytelnienia, tzw. one-click, za wyjątkiem transakcji oznaczonych jako RECURRING lub STANDARD_MERCHANT.

System PayU będzie wykorzystywać dostępne odstępstwa w zakresie 3DS 2, aby unikać przypadków SCA i utrzymać dotychczasowy standard obsługi transakcji one-click dla zapisanych kart. Jeżeli jednak wystąpi przypadek soft decline transakcji, to wtedy sposób jego obsługi zależy od używanego trybu.

W przypadku trybu przeglądarkowego (płatności zainicjowane poprzez stronę internetową, z komputerów stacjonarnych bądź środowiska mobile-view), płatnik zostanie poproszony o uwierzytelnienie płatności na stronie uwierzytelniającej PayU.

Obsługa przypadków soft decline w trybie sdk

Aby móc obsługiwać przypadki soft decline w trybie sdk, konieczna jest możliwość pobrania szczegółów każdej transakcji. Pozwala to na sprawdzenie kodu błędu, który wystąpił przy odrzuconym żądaniu. Po wystąpieniu soft decline (pole cardResponseCode o wartości SSD), płatność może zostać powtórzona jako nowa transakcja z parametrem challengeRequested ustawionym na MANDATE.

Testing

Notatka

Poniższe instrukcje dotyczą testowania przypadku kiedy Twoje konto na środowisku sandbox zostało wykluczone z domyślnej konfiguracji (obsługa soft decline wyłączona po stronie PayU). Aby wykluczyć sklep z domyślnej konfiguracji skontaktuj się działem wsparcia podając id sklepu którego używasz do testów.

Aby przetestować przypadek soft decline dla płatności kartą:

  • użyj danych karty: 5100052384536818 z datą ważności 02/2032 i dowolną wartością CVV,
  • dane karty powinny zostać wprowadzone na stronie płatniczej PayU, zamienione na token za pomocą Secure Form (tokenizacja typu SINGLE) lub przesyłane w czystej postaci (bez tokenizacji),
  • wyślij nowe zamówienie z polem totalAmount mniejszym bądź równym 300 groszom (niezależnie od waluty) aby wyłączyć płatność z uwierzytelnienia za pomocą 3DS 2.

Po przeprowadzeniu dowolnego z poniższych scenariuszy otrzymasz odpowiedź ze statusem SUCCESS, a następnie notyfikację ze statusem CANCELED. Po pobraniu danych transakcji. zobaczysz, że przyczyną odmowy był kod SSD.