Zestawienia

1 Cechy zestawienia

Zestawienie jest raportem z zakończonych transakcji zakupu, zwrotów i wypłat. Zestawienia są konfigurowalne w panelu PayU merchanta.
Uwaga: Generowanie zestawień, które będą wysyłane na adres URL w celu pobrania przez API, wymaga konfiguracji na poziomie firmy. W związku z tym, aby umożliwić taką konfigurację, konieczny jest kontakt z Działem Wsparcia Technicznego PayU poprzez nasz formularz kontaktowy.

Zestawienia są dostępne w formacie plików: .csv, .pdf i .abo* (*jedynie dla rynku czeskiego)

Zestawienia mogą być:

 • wysłane jako załącznik na adres e-mail (w formacie .zip),
 • pobrane z panelu merchanta,
 • pobrane przez API.

2 Opis pól w formacie .CSV

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich dostępnych pól danych w najpopularniejszym i najbardziej elastycznym formacie (.csv) wraz z odniesieniem do powiązanych pól w REST API i Classic API.

Kolejność i zakres pól w zestawieniu jest dowolna. Przy tworzeniu zestawienia istnieje możliwość ustawienia kolumn według własnych preferencji.

Nazwa kolumny Classic API REST API Typ danych Opis
Data trans_recv localReceiptDateTime yyyy-mm-dd Data zakończenia transakcji.
ID transakcji trans_id properties.payment_id NUM {0,10} ID transakcji przypisane przez PayU.
Kwota amount amount NUM {2,14} Kwota rozliczenia (1,00).
Waluta n/a currencyCode STR {3} Waluta rozliczeniowa.
Typ operacji n/a n/a STR {1,4} Najczęściej występujące wartości:
 • t - transakcja zakupu,
 • c - zwrot (credit),
 • w - wypłata na konto bankowe merchanta,
 • wc - anulowanie wypłaty na konto bankowe merchanta,
 • rc – zwrot prowizji naliczonej przez PayU,
 • bc – korekta rozliczenia (prowizji),
 • nt – operacja bez zmiany salda rachunku akceptanta,
 • or – zwrot nadpłaty,
 • orc – anulowanie zwrotu nadpłaty.
Saldo n/a n/a NUM {2,14} Saldo konta merchanta po transakcji.
Zmiana salda n/a n/a BOOL TRUE/FALSE
Order ID order_id extOrderId STR {1,1024} Identyfikator zamówienia/zakupu podany przez merchanta.
Opis desc description STR {1,2000} Opis zamówienia podany przez merchanta (lub przez PayU, jeżeli typ transakcji jest powiązany z opłatami/prowizją).
Opis2/nr konta desc2 additionalDescription STR {0,1024} Rozszerzony opis zamówienia podany przez merchanta lub numer rachunku bankowego - jeżeli typem operacji jest wypłata (w, wc).
Typ płatności trans_pay_type payMethod value STR {1,4} Metoda płatności wybrana przez płatnika (dostępne wartości można znaleźć tutaj).
Id sesji session_id extOrderId STR {1,1024} Identyfikator płatności podany przez merchanta.
Miasto city buyer.delivery.city STR {0,50} Adres dostawy - miejscowość.
Kod post_code buyer.delivery.postalCode STR {0,25} Adres dostawy - kod pocztowy.
Ulica street buyer.delivery.street STR {0,150} Adres dostawy - ulica.
Telefon phone buyer.phone STR {0,100} Numer telefonu płatnika.
E-mail email buyer.email STR {0,100} Adres e-mail płatnika.
Imię i nazwisko first_name, last_name buyer.firstName, buyer.lastName STR {0,200} Imię i nazwisko płatnika.
Kwota operacji n/a n/a NUM {2,14} Operacyjna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00). Pole specyficzne ICP.
Waluta operacji n/a n/a STR {3} Waluta operacyjna. Pole specyficzne ICP.
Prowizja n/a n/a NUM {2,14} Prowizja PayU:
 • wartość ujemna - potrącona od kwoty transakcji;
 • wartość dodatnia - bez potrąceń, płatne po wystawieniu faktury (post-paid).
Waluta prowizji n/a n/a STR {3} Waluta prowizji.
Kurs wymiany n/a n/a NUM {20,10} Kurs wymiany dla sklepu z różną walutą: transakcyjną i rozliczeniową. Pole specyficzne ICP.
Godzina n/a n/a {hh-mm-ss} 24 hour format Czas, w którym płatność została rozliczona.
ID punktu sprzedaży pos_id merchantPosId STR {1,7} Identyfikator punktu płatności, na którym dokonano transakcji.
Nazwa punktu sprzedaży n/a n/a STR Nazwa punktu płatności ustalona przez merchanta w Panelu Menadżerskim PayU.
Płatność podzielona n/a n/a BOOL Pokazuje czy płatność była typu "split payment".
Publiczny identyfikator wypłaty n/a payout.payoutId STR Identyfikaor nadany przez PayU - może być pobrany przez API.
Zewnętrzny identyfikator wypłaty n/a payout.extPayoutId STR Unikalny identyfikator wypłaty nadany przez merchanta (wymagana jest niepowtarzalność w zakresie sklepu).
Nazwa sklepu n/a n/a STR Zdefiniowany w Panelu Menadżerskim PayU.

3 Pobieranie przez API

Włączenie tej funkcjonalności wymaga specjalnej konfiguracji po stronie PayU, zatem aby z niej korzystać należy skontaktować się z PayU poprzez formularz kontakowy. Aby otrzymywać powiadomienia o zestawieniach, a następnie pobierać pliki zestawień przez API, opcja "Tryb notyfikacji" na ekranie "Tworzenie zestawienia" w panelu menadżera musi być ustawiona na Notify url.

Powiadomienie o zestawieniu

Notyfikacja w formie XML zostanie wysłana gdy zestawienie będzie gotowe do pobrania. Przykład:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <reportNotifyRequest xmlns="http://www.openpayu.com/public/21/openpayu">
  <report>
   <reportId>4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportId>
   <reportPlanId>635601897450895020</reportPlanId>
   <reportUrl>https://secure.payu.com/api/v2_1/reports/4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportUrl>
   <status>READY</status>
  </report>
  </reportNotifyRequest>
Gdzie:
 • reportId - identyfikator raportu;
 • reportPlanId - identyfikator reportu przypisany do merchanta;
 • reportUrl - url the report is availabe adres url, na którym jest dostępny raport;
 • status - status raportu.

Pobieranie zestawień

Po otrzymaniu notyfikacji, wywołaj reportUrl przez HTTP GET. Nagłówek żądania powinien zawierać:

Authorization: Basic {string}

gdzie {string} jest ciągiem znaków, zakodowanym w base64, składającym się z posId:Drugi klucz (MD5) - zwróć uwagę na dwukropek pomiedzy wartościami posId i drugiego klucza!

W celu autoryzacji musisz użyć POS'a wybranego w Panelu Menadżerskim PayU podczas generowania zestawienia. Jeżeli w sklepie znajduje się tylko jeden POS, może on zostać użyty jako domyślny POS do zestawień dla tego sklepu. Próba autoryzacji z innym POS'em zakończy się porażką. Pojawienie się błędu HTTP 404 będzie wskazywało na to, że próbujesz pobrać zestawienie dla innego POS'a (zestawienie nie może zostać odnalezione dla użytego POS).

4 Transakcje ICP w zestawieniach

ICP jest rozwiązaniem dedykowanym dla sprzedawców działających na rynkach międzynarodowych, którzy chcą otrzymywać wypłaty w walucie innej niż waluta transakcji.

Ważne pola dla transakcji ICP

W poniższej tabeli zawarto główne kolumny zawierające dane dotyczące przewalutowania w transakcjach ICP:

Nazwa kolumny Classic API REST API Typ danych Opis
Kwota operacji n/a n/a NUM {2,14} Oryginalna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00).
Waluta operacji n/a n/a STR {3} Oryginalna waluta transakcji.
Kurs wymiany n/a n/a NUM {20,10} Kurs wymiany dla sklepu z różnymiącymi walutami: transakcyjną i rozliczeniową.

Przykład zestawienia z transakcjami ICP

Możesz pobrać przykładowe zestawienie_transakcji_ICP.csv (3.54KB). W przykładzie zaprezentowano tylko wybrane pola.