Link do płatności

1 Link do płatności

Usługa pozwala na wygenerowanie linku do płatności. Link taki możne stanowić element wiadomości wysyłanej do Klienta. Wówczas Klient klikając w taki link, zostanie przekierowany do strony PayU zawierającej szczegóły zamówienia, kwotę oraz metody płatności.

Przykładowa wiadomość zawierająca link do płatności przygotowana i wysyłana przez Sprzedawcę lub Dostawcę usługi:

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłamy link do płatności z tytułu umowy ubezpieczenia.

Link jest ważny do: MM.DD.RR

W przypadku pytań dotyczących Pani ubezpieczenia, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: XXX XXX XXX (dni robocze: 8:00 - 19:00, soboty: 08:00 - 16:30).

Z wyrazami szacunku,

XXX

Wymagania i zalecenia dla usługi Link do płatności

Zanim przystąpisz do integracji usługi, zapoznaj się z zaleceniami i wymogami związanymi z korzystaniem z linku do płatności.

1.1 Integracja usługi

Link płatnościowy oparty jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API opisanej na: Tworzenie nowego zamówienia. Rozszerzeniem jest pole validityTime dodane do komunikatu OrderCreateRequest, które określa czas życia linku płatnościowego.

Przykład zamówienia z podstawowymi danymi kupującego, identyfikatorem zewnetrznym (extOrderId) oraz czasem życia linku płatnościowego ustawionym na 24h (validityTime):
          curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
          -d '{
             "notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
             "customerIp":"127.0.0.1",
             "merchantPosId":"145227",
             "description":"Car insurance",
             "currencyCode":"PLN",
             "totalAmount":"15000",
             "extOrderId": "[generateExtOrderId]",
             "validityTime":"86400",
             "products":[
               {
                "name":"Car insurance",
                "unitPrice":"15000",
                "quantity":"1"
               }
             ],
             "buyer": {
               "email": "john.doe@example.com",
               "phone": "654111654",
               "firstName": "John",
               "lastName": "Doe"
             }
            }'
        

Metody uwierzytelnienia znajdują się w: Uwierzytelnienie użytkownika API.

Przykład odpowiedzi po wysłaniu żądania utworzenia nowego zamówienia:
          { 
           "status":{ 
            "statusCode":"SUCCESS",
           },
           "redirectUri":"{url_do_strony_podsumowania_płatności}",
           "orderId":"WZHF5FFDRJ140731GUEST000P01",
           "extOrderId":"{twój_identyfikator_zamówienia}",
          }'
        

Pole redirectUri zawiera link do płatności. Czas życia linku płatnościowego (validityTime) podawany w jest sekundach. Wartość minimalna to jedna sekunda (1), maksymalna to trzy miesiące (8035200).

PayU automatycznie anuluje jedynie zlecenie płatności w statusie "new". Jeżeli jednak została już wybrana bramka płatnicza i zlecenie płatności przejdzie w status "pending", wówczas w celu anulowania zlecenia płatności należy wywołać metodę zawartą TUTAJ.

Po dokonaniu płatności, PayU wysyła powiadomienie na adres podany w zamówieniu w parametrze notifyUrl. Szczegóły dotyczące powiadomień zawarto w rozdziale Powiadomienia