Mass Collect

1 O produkcie PayU ǀ Mass Collect

PayU ǀ Mass Collect, a więc płatności masowe, to usługa polegająca na przyjmowaniu masowych wpłat od Twoich klientów. Umożliwia ona dokonanie szybkiej wpłaty online na indywidualne subkonto w banku za pośrednictwem eSerwisu. Jeśli jesteś zatem masowym wystawcą faktur i dostarczasz usługi np. telekomunikacyjne, energetyczne jesteś operatorem telewizji kablowej bądź też przedsiębiorstwem leasingowym czy ubezpieczeniowym - ten produkt jest właśnie dla Ciebie! Dzięki niemu:

 • Obniżasz koszty związane z weryfikacją i obsługą błędnych wpłat oraz reklamacji
 • Oszczędzasz czas dzięki automatycznemu rozliczaniu przychodzących płatności
 • Podwyższasz standard Twojej obsługi klienta

Twoi Klienci mają możliwość dokonania wpłaty zgodnie ze swoimi preferencjami, łatwo i bezpiecznie zarządzają swoimi płatnościami (mają dostęp do historii i statusu transakcji).

2 Integracja usługi

2.1 Order z jednym rachunkiem wypłatowym

Mass Collect oparty jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API opisanej na: Tworzenie nowego zamówienia Rozszerzeniem jest pole targetAccount dodane do komunikatu OrderCreateRequest, w którym PayU otrzymuje indywidualny rachunek użytkownika na który zostaną przelane środki.

Przykład zamówienia z podstawowymi danymi kupującego, identyfikatorem zewnetrznym (extOrderId) oraz rachunkiem docelowym (targetAccount):

          curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer 0089270b-5027-42f1-8f51-8a47fe99d9cd" \
          -d '{
            "notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
            "customerIp":"127.0.0.1",
            "merchantPosId":"199022",
            "description":"Oplata za fakture ",
            "additionalDescription":"1111/01/02/2017",
            "currencyCode":"PLN",
            "totalAmount":"15000",
            "extOrderId":"[generateExtOrderId]",
            "targetAccount":"PL23080049181648726886601824",
            "products":[
              {
                "name":"Oplata za fakture",
                "unitPrice":"15000",
                "quantity":"1"
              }
            ],
            "buyer": {
              "email": "john.doe@example.com",
              "phone": "654111654",
              "firstName": "John",
              "lastName": "Doe"
            }
          }'
        

Metody uwierzytelnienia znajdują się w: Uwierzytelnienie użytkownika API.

2.2 Order z wieloma rachunkami wypłatowymi

Uwaga: niniejszy punkt opisuje usługę w trakcie opracowania, nazwy nowych pól należy traktować jedynie poglądowo.

Mass Collect oparty jest na standardowej integracji z PayU poprzez REST API opisanej na: Tworzenie nowego zamówienia. Rozszerzeniem jest lista targetAccounts dodawana do komunikatu OrderCreateRequest, w którym PayU otrzymuje indywidualne rachunki użytkownika na które zostaną przelane środki (maksymalna liczba indywidualnych rachunków w tablicy targetAccounts wynosi 5).

Przykład zamówienia z podstawowymi danymi kupującego, identyfikatorem zewnetrznym (extOrderId) oraz trzema rachunkami docelowymi (targetAccounts):

          curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer 0089270b-5027-42f1-8f51-8a47fe99d9cd" \
          -d '{
            "notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
            "customerIp":"127.0.0.1",
            "merchantPosId":"199022",
            "description":"Oplata za ",
            "additionalDescription":"gaz, prad",
            "currencyCode":"PLN",
            "totalAmount":"15000",
            "extOrderId":"[generateExtOrderId]",
            "targetAccounts":[
              {
                "account":"PL23080049181648726886601824",
                "amount":"5000", 
                "description":"Rozksiegowanie wewnetrzne AAA"
              },
              {
                "account":"PL83520640964843486631050632",
                "amount":"8000",
                "description":"Rozksiegowanie wewnetrzne BBB"
              },
              {
                "account":"PL42718382961584083942417177",
                "amount":"2000",
                "description":"Rozksiegowanie wewnetrzne CCC"
              }
            ],          
            "products":[
              {
                "name":"Oplata za fakture XXX",
                "unitPrice":"10000",
                "quantity":"1"
              },
              {
                "name":"Oplata za fakture YYY",
                "unitPrice":"5000",
                "quantity":"1"
              } 
            ],
            "buyer": {
              "email": "john.doe@example.com",
              "phone": "654111654",
              "firstName": "John",
              "lastName": "Doe"
            }
          }'
        
Walidacja poprawności danych:
 • kwota zamówienia (totalAmount) jest równa sumie kwot wskazanych dla poszczególnych rachunków,
 • wszystkie podane rachunki są rachunkami dozwolonymi, tzn., że zostały zdefiniowane na white liście rachunków po stronie PayU,
 • na liście targetAccounts podano maksymalnie trzy rachunki,
 • liczba rachunków nie musi być równa liczbie produków z sekcji products; opcja taka pozwala na agregowanie wpłat za poszczególne produkty lub dowolne dzielenie opłaty uiszczonej przez użytkownika na subkonta wewnętrzne jak również rachunki zewnętrzne.
Wypłaty otrzymają tytuły, zgodne z ustawionym szablonem. Szczegóły zawarto w punkcie "Tytuły wypłat". Dodatkowo zostanie dodany atrybut targetAccounts.description do szablonu definiującego tytuł wypłaty. Dzięki niemu każdy z tytułów może otrzymać indywidualną nazwę. Tytuły operacji przychodzących (wpłat na podane w Orderze rachunki bankowe) dla powyższej podanego Ordera, dla szablonu:
 opis(40znaków),targetAccounts.description(40znaków),dane płacącego(40znaków)
przedstawiają się następująco:
 • Oplata za gaz, prad,Rozksiegowanie wewnetrzne AAA,Jan Nowak ul.Polna 1 61-051 Opole
 • Oplata za gaz, prad,Rozksiegowanie wewnetrzne BBB,Jan Nowak ul.Polna 1 61-051 Opole
 • Oplata za gaz, prad,Rozksiegowanie wewnetrzne CCC,Jan Nowak ul.Polna 1 61-051 Opole

Należy zauważyć, że w tym przykładzie podano trzy różne rachunki bankowe, będą to zatem trzy odzielne zestawienia bankowe.

Metody uwierzytelnienia znajdują się w: Uwierzytelnienie użytkownika API.

Specific error codes:

StatusCode Code CodeLiteral Opis
ERROR_VALUE_INVALID TARGET_ACCOUNT_NOT_ON_WHITELIST 8308 Brak numeru rachunku na liście rachunków dozwolonych (whitelist).
ERROR_VALUE_INVALID TOO_MANY_ITEMS_IN_TARGET_ACCOUNTS 8312 Zbyt wiele obiektów w tablicy targetAccounts.

2.3 Tytuły wypłat

PayU może nadać tytuł wypłaty na podstawie danych otrzymanych w Orderze i/lub danych uzyskanych z banku.

Przykładowe tytuły wypłat dla pay-by-linków:
 • Oplata za fakture 1111/01/02/2017,Jan Nowak
 • Oplata za fakture 1111/01/02/2017,Oliwia Nowak ul. Ptasia 89 Opole
Przykładowy tytuł wypłaty dla kart oraz płatności blik:
 • Oplata za fakture 1111/01/02/2017

Należy zaznaczyć, że faktyczny zakres danych zależy od wybranego w procesie płatnościowym banku. Zależnie od banku wypłatowego PayU oraz wpłatowego odbiorcy znaki specjalne mogą zostać zastąpione w różny sposób.

Powyższe tytuły zostały nadane w oparciu o zdefiniowany po stronie PayU szablon: opis(60 znaków), separator(przecinek), dane Płatnika(60 znaków). Poniżej zawarto szczegóły dotyczące tego przykładu:
 • Order.description(przycięte do 50 znaków) + Order.additionalDescription(przycięte do 50 znaków), następnie tak złączony ciąg zostanie przycięty do 60 znaków
 • przecinek
 • imię i nazwisko Płacącego uzyskane z banku (czasami w tych danych jest również adres), przycięte do 60 znaków. Niewypełnione dla kart i płatności blik.
Lista dostępnych atrybutów, które można ustawić w szablonie definiującym tytuł wypłaty:
 • opis (źródło danych: Order),
 • imię i nazwisko płatnika (źródło danych: Bank),
 • adres płatnika (źródło danych: Bank),
 • numer rachunku płatnika (źródło danych: Bank),
 • identyfikator transakcji (źródło danych: transakcja),
 • opis wypłaty dla danego konta (pole targetAccounts.description).

W celu konfiguracji tytułu wypłaty prosimy o kontakt z PayU.

2.4 Konfiguracja po stronie PayU

Usługa Mass Collect wymaga konfiguracji po stronie PayU. Dlatego rozpoczynając integrację prosimy o kontakt z PayU poprzez Państwa Opiekuna handlowego.