Raty i Płacę później

1 PayU | Raty

1.1 Wprowadzenie

Informacje podstawowe

 • PayU | Raty są dostępne dla merchantów bezpłatnie.
 • PayU | Raty są dostępne dla zakupów na łączną kwotę od 100 do 50 000 zł (w zależności od wariantu).
 • Integrację usługi można wykonać protokołem OpenPayU (REST API) lub NewPayment (Classic API).
 • Wartość parametru payMethod(OpenPayU) lub pay_type(NewPayment) dla rat to "ai".

Opis usługi

Niniejsza dokumentacja ma na celu przedstawienie sposobu wdrożenia usługi PayU | Raty w sklepie internetowym. Materiał ten jest przede wszystkim przeznaczony dla developerów.

Proces realizacji płatności w przypadku usługi PayU | Raty w sklepie internetowym składa się z dwóch etapów.

 1. Złożenia zamówienia przez kupującego na stronie sklepu.
 2. Potwierdzenia prawidłowego rozliczenia płatności zrealizowanej przez usługę PayU.

Etap pierwszy. Złożenia zamówienia przez kupującego.

Proces jest przedstawiony na poniższym diagramie.

 1. Kupujący klika w przycisk reprezentujący usługę PayU | Raty.
 2. Jeżeli nie podano payMethod/pay_type=ai oraz imienia i nazwiska, System PayU prezentuje stronę z podsumowaniem zamówienia na której kupujący potwierdza płatność.
 3. System PayU przekierowuje kupującego na stronę partnera pożyczkowego.
 4. Kupujący dokonuje czynności określonych przez partnera pożyczkowego, np. akceptuje ofertę lub wykonuje przelew weryfikacyjny.
 5. Partner pożyczkowy potwierdza PayU wykonanie płatności i przekierowuje Kupującego ponownie na stronę systemu PayU.
 6. Na tym etapie transakcja może przejść w jeden z trzech statusów, nadawanych w zależności od decyzji partnera pożyczkowego lub możliwości rozpatrzenia wniosku pożyczkowego:
  1. Jeżeli partner pożyczkowy nie może niezwłocznie zweryfikować wszystkich danych lub rozpatrzyć wniosku pożyczkowego, transakcja otrzymuje status PENDING. Kupujący zostaje przekierowany na stronę PayU zawierającą informację że wniosek jest w statusie PENDING oraz przycisk pozwalający na powrót do sklepu.
  2. W przypadku nieprzyznania pożyczki ratalnej lub braku możliwości rozpatrzenia wniosku pożyczkowego przez partnera pożyczkowego, transakcja otrzymuje status FAIL, a Kupujący zostaje przekierowany na stronę wskazaną w parametrze continueURL.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pożyczki, transakcja otrzymuje status SUCCESS. Kupujący zostaje przekierowany na stronę wskazaną w parametrze continueURL.
 7. System PayU przekierowuje Kupującego na stronę wskazaną w parametrze continueURL, informującąc o udanym złożeniu zamówienia.
Po ręcznym potwierdzeniu transakcji (lub jej autoodbiorze) Kupujący zostaje poinformowany o wyniku rozpatrzenia wniosku pożyczkowego.

Etap drugi (opcjonalny). Rozliczenie płatności.

 1. System PayU powiadamia system sprzedawcy o zmianie stanu procesowanej płatności za pomocą tzw. notyfikacji.
 2. System sprzedawcy potwierdza odebranie powiadomienia.

1.2 Integracja

W niniejszej sekcji podano przykłady dla protokołu OpenPayU, Raty PayU dostępne są również w Classic API.

Przykład zamówienia poprzez formularz. Protokół OpenPayU:

        <form method="POST" action="https://secure.payu.com/api/v2_1/orders">
          <input type="hidden" name="customerIp" value="123.123.123.123">
          <input type="hidden" name="merchantPosId" value="145227">
          <input type="hidden" name="description" value="Opis">
          <input type="hidden" name="totalAmount" value="99900">
          <input type="hidden" name="currencyCode" value="PLN">
          <input type="hidden" name="products[0].name" value="Laptop">
          <input type="hidden" name="products[0].unitPrice" value="99900">
          <input type="hidden" name="products[0].quantity" value="1">
          <input type="hidden" name="notifyUrl" value="http://shop.url/notify" >
          <input type="hidden" name="continueUrl" value="http://shop.url/continue" >  
          <input type="hidden" name="payMethods.payMethod.type" value="PBL" > 
          <input type="hidden" name="payMethods.payMethod.value" value="ai" >                 
          <input type="hidden" name="OpenPayu-Signature" type="hidden" value="sender=145227;algorithm=SHA-256;signature=0f83ee156263138744e54eeeae0f46b77ee61f996f77f2bb96d45c909f7334b7">
          <button type="submit" formtarget="_blank">PayU</button>
        </form>
      

Powyższy POS nie ma aktywnej bramki ratalnej. Dlatego Kupujacy nie zostanie przekierowany na wniosek ratalny, System PayU zaprezentuje formularz z podsumowaniem. Więcej informacji na temat parametrów formularza opisano na: Tworzenie nowego zamówienia.

Przykład zamówienia poprzez REST API z jednym produktem, podstawowymi danymi kupującego oraz extOrderId:

curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
  "notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
  "customerIp": "127.0.0.1",
  "merchantPosId": "145227",
  "description": "RTV market",
  "currencyCode": "PLN",
  "totalAmount": "99900",
  "extOrderId":"[generateExtOrderId]",
  "buyer": {
    "email": "jan.kowalski@example.com",
    "phone": "654111654",
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski"
   },
   "payMethods":{
     "payMethod":{
       "type":"PBL",
       "value":"ai"
     }
   },
   "products": [
     {
       "name": "Laptop",
       "unitPrice": "99900",
       "quantity": "1"
     }
    ]
 }'
        
Metody uwierzytelnienia znajdują się w: Uwierzytelnienie użytkownika API.

Powyższy POS nie ma aktywnej bramki ratalnej. Dlatego Kupujacy nie zostanie przekierowany na wniosek ratalny, System PayU zaprezentuje formulularz z podsumowaniem. Więcej informacji na temat parametrów zamówienia opisano na: Tworzenie nowego zamówienia.

Ostyluj formularz w celu dobrej identyfikacji usługi PayU | Raty.

<style type="text/css">
form[name="payform"] input[type="submit"] {
  border: 0px;
  height: 35px;
  width: 100px;
  background: url('http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/raty_small.png');
  cursor: pointer;
}
</style>
          

Zapisz zmiany w pliku i przeładuj stronę przeglądarki.

1.3 Autoodbiór

PayU umożliwia włączenie lub wyłączenie autoodbioru dla danego punktu płatności.

Autoodbiór włączony

Jeżeli status Autoodbioru został ustawiony na Włączony, transakcje przetwarzane są automatycznie bez konieczności ręcznego zatwierdzenia.

Autoodbiór wyłączony

Jeżeli status Autoodbiór został ustawiony na Wyłączony, transakcje przetwarzane są dopiero po ręcznym zatwierdzeniu.

Ręczne zatwierdzanie transakcji

Aby ręcznie zatwierdzić transakcję w Panelu Menadżerskim przy wyłączonym Autoodbiorze:

 1. Przejdź do Panelu Menadżerskiego.
 2. Przejdź do Transakcje --> Lista transakcji. .
 3. W polu Status wybierz Oczekuje na odbiór. Możliwe jest także ustawienie innych parametrów wyszukiwania.
 4. Kliknij Pokaż.
 5. Aby zatwierdzić transakcję, w kolumnie Akcja kliknij Odbierz.
 6. Sprawdź poprawność danych i kliknij OK.

Informacje o obsłudze transakcji za pomocą API znajdziesz w sekcji Wymiana informacji.

Konfigurowanie Autoodbioru

Autoodbiór konfiguruje się tak, jak standardowe metody płatności.

2 PayU | Raty - dobre praktyki

2.1 Wprowadzenie

W celach każdego e-biznesu znajduje się budowanie kompleksowej i innowacyjnej oferty dla swoich klientów. Wprowadzając produkt PayU | Raty sklep może to osiągnąć poprzez prezentację informacji przedstawioną w prosty i nieinwazyjny sposób o udostępnianej usłudze.

Materiał zawarty w sekcji opisuje sposób wdrożenia następujących elementów:

 1. elementy składające się na identyfikację graficzną takie jak przyciski, bannery statyczne,
 2. widget ratalny,
 3. widget kalkulator.

Wprowadzenie powyższych elementów na stronie pozwala osiągnąć szereg korzyści:

 1. zapewnia pełen profesjonalizm w kontaktach z Klientami Sklepu;
 2. gwarantuje umieszczenie odpowiedniej ilości informacji dla Klienta o możliwości zapłacenia na raty;
 3. sprzyja utrzymaniu zainteresowania Klienta, co oddziałuje korzystnie na liczbę transakcji zakończonych pomyślnie;
 4. ułatwia Klientowi szybkie dokonanie płatności;
 5. sprawi, że zadowoleni Klienci powrócą do Sklepu.

2.2 Identyfikacja graficzna

Znaczek "Tu kupisz na raty"

W celu zwrócenia uwagi Klienta o możliwości realizacji płatności ratalnych zalecamy umieszczenie przycisku „Tu kupisz na raty PayU” na stronie głównej lub na podstronach sklepu.

Po kliknięciu przycisku, klient przekierowywany jest do dokumentu PDF z informacjami na temat rat PayU.

Aby uzyskać ten efekt na stronie sklepu wprowadź poniższy kod:

<a href="https://payu.pl/payu-raty-dla-Ciebie">
  <img src="http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/tu_kupisz_na_raty_payu_blue.png" />
</a>
      

Pozostałe wersje graficzne są dostępne pod linkiem.

Przycisk transakcyjny

W celu zwrócenia uwagi Klienta na szybką akcję zakupu na raty użyj graficznego znaku dla przycisku

Aby uzyskać ten efekt na stronie sklepu ostyluj przycisk formularza używając poniżego kodu pomiędzy tagami <head>

<style type="text/css">
form[name="payform"] input[type="submit"] {
  border: 0px;
  height: 35px;
  width: 100px;
  background: url('http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/raty_small.png');
  cursor: pointer;
}
</style>
      

Pozostałe wersje graficzne są dostepne pod linkiem.

Statyczne banery

Przygotowaliśmy rownież statyczne reklamy graficzne, dzięki którym poinformujesz Klienta o dostępności Rat | PayU w Twoim Sklepie.

Pozostałe wersje graficzne są dostepne pod linkiem.

2.3 Widget Raty

W celu poinformowania klienta o minimalnej kwocie raty dla konkretnego produktu, zalecamy umieszczenie widgetu ratalnego przy produktach w listach produktów, opisie (szczegóły) wybranego produktu, koszyku i przy finalizacji zamówienia (przed płatnością). W przypadku listy produktów (kilka widgetów ratalnych na stronie) należy pamiętać o unikalnych identyfikatorach dla widgetów. Dobrym rozwiązaniem jest uzależnienie id od id produktu np. dla produktu o id 3241 id="installment-mini-3241"

Krok 1

Otwórz kod źródłowy strony.

Krok 2

Wklej poniższy skrypt w sekcji <head>. Uwaga, nie kopiuj pliku na swój serwer, ponieważ skrypty PayU zawierają właściwe informacje na temat aktualnych ustawień dotyczących pożyczek.

Przykład
  <meta charset="utf-8" />
  <script src="https://static.payu.com/res/v2/widget-mini-installments.js"></script>
            

Krok 3

Wklej poniższy kod, po wcześniejszej edycji value (creditAmount), posId (wpisz tu swoje dane) i key (wpisz tu swoje dane) w sekcji <body> pliku źródlowego.

Przykład
              
  <p><span id="installment-mini"></span></p> 
  <script type="text/javascript">
    var value = 1234.56;
      var options = {
        creditAmount: value,  // wartość jako number (w PLN)
        posId: '00000',     // identyfikator punktu płatności
        key: 'a0',       // pierwsze dwa znaki klucza api
        showLongDescription: true
      };
      OpenPayU.Installments.miniInstallment('#installment-mini', options)
        .then(function(result) {
          // Ten fragment kodu zostanie wykonany po pokazaniu widgetu 
          // Opis obiektu 'result' znajduje się w pkt. 2.3.2 Dodatkowe sposoby integracji widgetu
        })
        .catch(function(e) {
          console.error(e.toString()); // Wypisanie błędów konfiguracji na konsolę 
        });
  </script>
  
            

Krok 4

Zapisz zmiany.

Krok 5

Odśwież stronę w przeglądarce.

Parametry dostępne dla panelu
Parametr Wartość domyślna Wymagalność Opis
creditAmount brak tak Wartość zakupu, kwota powinna być we właściwym przedziale – zobacz zakres dla metody płatności PayU | Raty na stronie Raty i Płacę Poźniej. Gdy kwota jest spoza przedziału widget nie wyświetli się.
posId brak tak Identyfikator punktu płatności posId. Identyfikator składa się z samych cyfr.
key brak tak Klucz definiowany w zależności od rodzaju punktu płatności. Klucz składa się z cyfr oraz liter a-f. Dla:
 • REST API - pierwsze dwa znaki klucza "Protokół OAuth - client_secret"
 • Classic API - pierwsze dwa znaki klucza "Klucz (MD5)"
showLongDescription false nie W przypadku aktywowania, zostanie dodany prefix dla danego języka:
 • pl (domyślny), Rata już od:
 • en, Installment from:
Rekomendujemy ustawienie parametru z wartością true. W przypadku zmian globalnych parametrów produktów kredytowych opis zostanie wtedy automatycznie zaktualizowany.
currencySign nie Waluta
lang pl nie Język używany w komponencie. Wartości dopuszczalne: en, pl.

Jeśli zmiany nie są widoczne w przeglądarce pomimo odświeżenia strony, być może trzeba wyczyścić cache lub należy sprawdzić, czy kwota znajduje się we właściwym przedziale – zobacz zakres kwot dla metody płatności PayU | Raty na stronie Raty i Płacę Poźniej

2.3.1 Wizualizacja widgetu

 1. Domyślnie widżet pokazuje możliwie najniższą kwotę raty (wraz walutą) oferowaną przez Raty PayU. Domyślnie ta kwota posiada kolor niebieski (rgb(29, 175, 236).
 2. Aby zastosować specyficzne stylowanie widgetu należy w pliku CSS dodać wpis, który nadpisuje domyślne wartości. Przykładowo dla zmiany koloru, można zastosować poniższy fragment styli css:
              payu-mini-installments-widget-details { 
                color: black !important; 
              }
            
 3. W przypadku zastosowania opcji showLongDescription: true widget pokazuje tekst "Rata już od: 50,36 zł.". W tym przypadku można osobno ostylować tekst (posiada klasę payu-mini-installments-widget-details), separator (klasa payu-mini-installments-widget-separator) oraz kwotę miesięcznej raty kredytu (klasa payu-mini-installments-widget-amount).
 4. Niezależnie od zastosowania opcji showLongDescription, całość widgetu opakowana jest w element oznaczonym klasą payu-mini-installments-widget, który również można ostylować.

2.3.2 Dodatkowe sposoby integracji widgetu

Funkcja OpenPayu.Installments.miniInstallment zwraca obiekt Promise z wartością result. Parametry result:

Nazwa Typ Wymagalność Opis
isWidgetAvailable boolean tak Wartość true, gdy podane parametry wejściowe pozwalają na wyświetlenie widgeta. W przeciwnym wypadku false, np. kwota poza przedziałem – zobacz zakres kwot dla metody płatności PayU | Raty na stronie Raty i Płacę Poźniej.
element HTMLElement dostępne, gdy isWidgetAvailable = true Element DOM z wysokością raty oraz linkiem otwierającym popup ze szczegółami rat.
openWidget function dostępne, gdy isWidgetAvailable = true Funkcja otwiera popup ze szczegółami rat.

Przykłady użycia

Wykorzystanie obiektu element

 • Po wywołaniu funkcji OpenPayU.Installments.miniInstallment('', options) oraz dodaniu obsługi obiektu Promise otrzymamy dostęp do obiektu element, który jest elementem DOM z wysokością raty oraz linkiem otwierającym popup ze szczegółami rat.
 • Obiekt element jest dostępny także, gdy do funkcji został przekazany pusty selektor (undefined, null lub ""). W tym przypadku należy samodzielnie obsłużyć dodanie elementu do strony.
 • Obiekt element jest dostępny, gdy parametr isWidgetAvailable ma wartość true. Przed wykorzystaniem obiektu należy sprawdzić, czy warunek jest spełniony.
 • Dobrą praktyką jest ukrycie wszystkich elementów strony, które są związane z wyświetleniem widgetu w przypadku, gdy parametr isWidgetAvailable ma wartość false.

Przykładowy fragment kodu ilustrujący wykorzystanie obiektu element:

    
 <p><span id="installment-mini"></span></p> 
 <script type="text/javascript">
   var value = 1234.56;
   var options = {
     creditAmount: value,  // wartość jako number (w PLN)
     posId: '00000',     // identyfikator punktu płatności
     key: 'a0',       // pierwsze dwa znaki klucza api
     showLongDescription: false
   };
   OpenPayU.Installments.miniInstallment('', options) // selektor nie jest wymagany
     .then(function(result) {
       if (result.isWidgetAvailable) { // sprawdzenie czy widget jest dostępny
         const customText = document.createElement('span');
         customText.innerText = 'Raty PayU już od: '; 
         document.getElementById("installment-mini").append(customText);
         document.getElementById("installment-mini").append(result.element); // element można dołączyć do dowolnego miejsca na stronie
       } 
     })
     .catch(function(e) {
       console.error(e.toString()); // Wypisanie błędów konfiguracji na konsolę 
     });
     
 </script>
    
   

Manualne otwarcie popup-a ze szczegółami rat

 • Po wywołaniu funkcji OpenPayU.Installments.miniInstallment('', options) oraz dodaniu obsługi obiektu Promise otrzymamy dostęp do funkcji openWidget(), która umożliwia otwarcie popupu.
 • Funkcja openWidget() jest dostępna, gdy parametr isWidgetAvailable ma wartość true. Przed wywołaniem funkcji należy sprawdzić, czy warunek jest spełniony.
 • Dobrą praktyką jest ukrycie elementu, do którego przypisujemy funkcję openWidget(), gdy widget nie jest dostępny (parametr isWidgetAvailable ma wartość false).
 • Jeżeli nie zależy nam na prezentacji minimalnej raty, a jedynie na pokazaniu popupu ze szczegółami rat, możemy przekazać pusty selektor (undefined, null lub "").

Przykładowy fragment kodu ilustrujący otwieranie popupu na kliknięcie obrazka:

    
 <img id="payuLogo" src="https://poland.payu.com/wp-content/themes/global-website/assets/src/images/payu-logo.svg" hidden/>
 <script>
   var options = { creditAmount: 2200, posId: '00000',key: 'a0' };
   window.OpenPayU.Installments.miniInstallment("", options)
     .then(function (result) {
       if (result.isWidgetAvailable) {
         document.querySelector("#payuLogo").removeAttribute("hidden"); // wyświetla element
         document.querySelector("#payuLogo").onclick = function() { result.openWidget(); }; // dodaje akcję na kliknięcie
       }
     })
     .catch(function(e) {
       console.error(e.toString());
     });
 </script>
    
   

2.3.3 FAQ

1. Po dodaniu kodu na stronie, wyświetla się pusta strona

 • Podczas modyfikacji kodu została uszkodzona struktura pliku HTML w wyniku czego strona działa częściowo lub wcale (pusty ekran). Plik HTML jest ustrukturyzowanym plikiem, który musi zachować właściwy format.

2. Po dodaniu kodu na stronie, nie widzę żadnych zmian, widgeta nie widać

 • Kwota nie znajduje się we właściwym przedziale – zobacz zakres kwot dla metody płatności PayU | Raty na stronie Raty i Płacę Poźniej.
 • Sprawdź czy nie widać widgeta na dole strony. Jeśli widget jednak jest widoczny na stronie (ale w złej lokalizacji) patrz punkt 3.
 • Sprawdź, czy nie występują błędy walidacji konfiguracji widżetu. Są one logowane do konsoli w przeglądarce internetowej,
 • Kod z Backendu (np.: z PHP) został wklejony do stony HTML, należy to poprawić.
 • Widget składa się z trzech elementów: link do naszego skryptu (w tagu head), tag HTML z widgetem (w tagu body), kod wykonujący funkcję Javascript. Prawdopodobnie na stronie zabrakło któregoś z tych elementów.
 • Na liście produktów widget należy dodać przy każdym z produktów

3. Widget wyświetla się, ale w złym miejscu

 • Należy odnaleźć na stronie element (prawdopodobnie z ceną) pod którym ma być umieszczona mini ratka i tam przenieść tag HTML.

4. Widget wyświetla błędne dane

 • Dodano właściwe kody, we właściwych miejscach, tylko do widgeta została przekazana błędna kwota.
 • Na stronie istnieją tagi HTML o zduplikowanych identyfikatorach (id).

5. Na jakich stronach warto umieścić widget?

 • Opis/karta produktu
 • Lista produktów – dla każdego produktu odrębny widget, należy uważać żeby każdy widget miał unikalne id (np.: id="installment-mini-2903" następny np.: id="installment-mini-2821")
 • Koszyk
 • Checkout – finalizacja zamówienia

6. Gdzie mam znaleźć POS_ID i KEY?

 • W instrukcji instalacji widgeta, pewne dane wskazane w kodzie html są przykładowe i należy w ich miejsce podstawić swoje dane. Są to np. POS_ID i KEY.
  • Logujemy się do NPM
  • Wybieramy Moje sklepy
  • Wybieramy punkt płatności w wybranym sklepie
  • Klikamy odpowiedni punkt płatnosci
  • Pojawia się zielona ramka z danymi
 • POS_ID składa się z samych cyfr
 • Cały klucz ukazany w NPM (pod nazwą “Protokół OAuth – client_secret" lub w przypadku jego braku - “Drugi klucz (MD5)”) składa się z 32 znaków (cyfr lub małych liter a-f). Wymagane są tylko i wyłącznie pierwsze dwa znaki klucza (pierwsze dwa znaki z lewej strony - najbardziej znaczące znaki)

7. Korzystam z tzw. systemu pudełkowego. Czy widget u mnie zadziała?

 • Aby widget zadziałał, potrzebna jest zmiana kodu źródłowego strony, zgodnie z instrukcją. W przypadku niektórych systemów pudełkowych modyfikacja kodu może być utrudniona. W takim przypadku, sugerujemy kontakt z dostawcą oprogramowania. Jeśli korzystasz z PrestaShop, nie musisz instalować widgetu - PayU udostępnia oficjalny plugin do PrestaShop z opcją promowania płatności ratalnych, którego częścią jest widget ratalny.
 • Zalecana wersja pluginu do PrestaShop to przynajmniej 3.1.14. Jeśli wykorzystywana jest starsza wersja, zalecamy uaktualnienie pluginu.

3 PayU Płacę później

3.1 Dostępne metody płatności

Twisto | Payu Płacę później

 • Usługa Twisto | PayU Płacę później jest dostępna dla zakupów od 1 zł do 1500 zł.
 • Integrację usługi należy wykonać protokołem OpenPayU (REST API).
 • Wartość parametru payMethod to "dpt".

PayPo | PayU Płacę później

 • Usługa PayPo | PayU Płacę później jest dostępna dla zakupów od 10 zł do 2000 zł.
 • Integrację usługi należy wykonać protokołem OpenPayU (REST API).
 • Wartość parametru payMethod to "dpp".

Opis usługi

PayU Płacę później daje płacącemu możliwość zapłaty za zakupiony towar całej kwoty w terminie 30 dni bez żadnych kosztów dodatkowych. Po upływie wspomnianego okresu, klienci mogą rozłożyć płatność na raty.

Proces realizacji płatności oraz funkcjonalność autoodbioru dla usługi PayU Płacę później, z punktu widzenia sklepu internetowego, jest taki sam jak dla usługi PayU | Raty.

Dodatkowe informacje

Przy integracji z protokołem OpenPayU (REST API) celem korzystania z usługi PayU Płacę później, zalecane jest wysyłanie wypełnionej sekcji credit w komunikacie OrderCreateRequest. Przesłanie tych danych w znaczący sposób upraszcza i przyśpiesza proces po stronie użytkownika. Sekcja credit nie jest wymagana, jednak użycie jej jest rekomendowane celem uzyskania jak najlepszej konwersji.