Raty i Płacę później

1 PayU | Raty

1.1 Wprowadzenie

Informacje podstawowe

 • PayU | Raty są dostępne dla merchantów bezpłatnie.
 • PayU | Raty są dostępne dla zakupów na łączną kwotę od 300 do 50 000 zł.
 • Integrację usługi można wykonać protokołem OpenPayU (REST API) lub NewPayment (Classic API).
 • Wartość parametru payMethod(OpenPayU) lub pay_type(NewPayment) dla rat to "ai".

Opis usługi

Niniejsza dokumentacja ma na celu przedstawienie sposobu wdrożenia usługi PayU | Raty w sklepie internetowym. Materiał ten jest przede wszystkim przeznaczony dla developerów.

Proces realizacji płatności w przypadku usługi PayU | Raty w sklepie internetowym składa się z dwóch etapów.

 1. Złożenia zamówienia przez kupującego na stronie sklepu.
 2. Potwierdzenia prawidłowego rozliczenia płatności zrealizowanej przez usługę PayU.

Etap pierwszy. Złożenia zamówienia przez kupującego.

Proces jest przedstawiony na poniższym diagramie.

 1. Kupujący klika w przycisk reprezentujący usługę PayU | Raty.
 2. Jeżeli nie podano payMethod/pay_type=ai oraz imienia i nazwiska, System PayU prezentuje stronę z podsumowaniem zamówienia na której kupujący potwierdza płatność.
 3. System PayU przekierowuje kupującego na stronę partnera pożyczkowego.
 4. Kupujący dokonuje czynności określonych przez partnera pożyczkowego, np. akceptuje ofertę lub wykonuje przelew weryfikacyjny.
 5. Partner pożyczkowy potwierdza PayU wykonanie płatności i przekierowuje Kupującego ponownie na stronę systemu PayU.
 6. Na tym etapie transakcja może przejść w jeden z trzech statusów, nadawanych w zależności od decyzji partnera pożyczkowego lub możliwości rozpatrzenia wniosku pożyczkowego:
  1. Jeżeli partner pożyczkowy nie może niezwłocznie zweryfikować wszystkich danych lub rozpatrzyć wniosku pożyczkowego, transakcja otrzymuje status PENDING. Kupujący zostaje przekierowany na stronę PayU zawierającą informację że wniosek jest w statusie PENDING oraz przycisk pozwalający na powrót do sklepu.
  2. W przypadku nieprzyznania pożyczki ratalnej lub braku możliwości rozpatrzenia wniosku pożyczkowego przez partnera pożyczkowego, transakcja otrzymuje status FAIL, a Kupujący zostaje przekierowany na stronę wskazaną w parametrze continueURL.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pożyczki, transakcja otrzymuje status SUCCESS. Kupujący zostaje przekierowany na stronę wskazaną w parametrze continueURL.
 7. System PayU przekierowuje Kupującego na stronę wskazaną w parametrze continueURL, informującąc o udanym złożeniu zamówienia.
Po ręcznym potwierdzeniu transakcji (lub jej autoodbiorze) Kupujący zostaje poinformowany o wyniku rozpatrzenia wniosku pożyczkowego.

Etap drugi (opcjonalny). Rozliczenie płatności.

 1. System PayU powiadamia system sprzedawcy o zmianie stanu procesowanej płatności za pomocą tzw. notyfikacji.
 2. System sprzedawcy potwierdza odebranie powiadomienia.

1.2 Integracja

W niniejszej sekcji podano przykłady dla protokołu OpenPayU, Raty PayU dostępne są również w Classic API.

Przykład zamówienia poprzez formularz. Protokół OpenPayU:

        <form method="POST" action="https://secure.payu.com/api/v2_1/orders">
          <input type="hidden" name="customerIp" value="123.123.123.123">
          <input type="hidden" name="merchantPosId" value="145227">
          <input type="hidden" name="description" value="Opis">
          <input type="hidden" name="totalAmount" value="99900">
          <input type="hidden" name="currencyCode" value="PLN">
          <input type="hidden" name="products[0].name" value="Laptop">
          <input type="hidden" name="products[0].unitPrice" value="99900">
          <input type="hidden" name="products[0].quantity" value="1">
          <input type="hidden" name="notifyUrl" value="http://shop.url/notify" >
          <input type="hidden" name="continueUrl" value="http://shop.url/continue" >  
          <input type="hidden" name="payMethods.payMethod.type" value="PBL" > 
          <input type="hidden" name="payMethods.payMethod.value" value="ai" >                 
          <input type="hidden" name="OpenPayu-Signature" type="hidden" value="sender=145227;algorithm=SHA-256;signature=0f83ee156263138744e54eeeae0f46b77ee61f996f77f2bb96d45c909f7334b7">
          <button type="submit" formtarget="_blank">PayU</button>
        </form>
      

Powyższy POS nie ma aktywnej bramki ratalnej. Dlatego Kupujacy nie zostanie przekierowany na wniosek ratalny, System PayU zaprezentuje formularz z podsumowaniem. Więcej informacji na temat parametrów formularza opisano na: Tworzenie nowego zamówienia.

Przykład zamówienia poprzez REST API z jednym produktem, podstawowymi danymi kupującego oraz extOrderId:

curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
-d '{
  "notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
  "customerIp": "127.0.0.1",
  "merchantPosId": "145227",
  "description": "RTV market",
  "currencyCode": "PLN",
  "totalAmount": "99900",
  "extOrderId":"[generateExtOrderId]",
  "buyer": {
    "email": "jan.kowalski@example.com",
    "phone": "654111654",
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski"
   },
   "payMethods":{
     "payMethod":{
       "type":"PBL",
       "value":"ai"
     }
   },
   "products": [
     {
       "name": "Laptop",
       "unitPrice": "99900",
       "quantity": "1"
     }
    ]
 }'
        
Metody uwierzytelnienia znajdują się w: Uwierzytelnienie użytkownika API.

Powyższy POS nie ma aktywnej bramki ratalnej. Dlatego Kupujacy nie zostanie przekierowany na wniosek ratalny, System PayU zaprezentuje formulularz z podsumowaniem. Więcej informacji na temat parametrów zamówienia opisano na: Tworzenie nowego zamówienia.

Ostyluj formularz w celu dobrej identyfikacji usługi PayU | Raty.

<style type="text/css">
form[name="payform"] input[type="submit"] {
  border: 0px;
  height: 35px;
  width: 100px;
  background: url('http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/raty_small.png');
  cursor: pointer;
}
</style>
          

Zapisz zmiany w pliku i przeładuj stronę przeglądarki.

1.3 Autoodbiór

PayU umożliwia włączenie lub wyłączenie autoodbioru dla danego punktu płatności.

Autoodbiór włączony

Jeżeli status Autoodbioru został ustawiony na Włączony, transakcje przetwarzane są automatycznie bez konieczności ręcznego zatwierdzenia.

Autoodbiór wyłączony

Jeżeli status Autoodbiór został ustawiony na Wyłączony, transakcje przetwarzane są dopiero po ręcznym zatwierdzeniu.

Ręczne zatwierdzanie transakcji

Aby ręcznie zatwierdzić transakcję w Panelu Menadżerskim przy wyłączonym Autoodbiorze:

 1. Przejdź do Panelu Menadżerskiego.
 2. Przejdź do Transakcje --> Lista transakcji. .
 3. W polu Status wybierz Oczekuje na odbiór. Możliwe jest także ustawienie innych parametrów wyszukiwania.
 4. Kliknij Pokaż.
 5. Aby zatwierdzić transakcję, w kolumnie Akcja kliknij Odbierz.
 6. Sprawdź poprawność danych i kliknij OK.

Informacje o obsłudze transakcji za pomocą API znajdziesz w sekcji Wymiana informacji.

Konfigurowanie Autoodbioru

Autoodbiór konfiguruje się tak, jak standardowe metody płatności.

2 PayU | Raty - dobre praktyki

2.1 Wprowadzenie

W celach każdego e-biznesu znajduje się budowanie kompleksowej i innowacyjnej oferty dla swoich klientów. Wprowadzając produkt PayU | Raty sklep może to osiągnąć poprzez prezentację informacji przedstawioną w prosty i nieinwazyjny sposób o udostępnianej usłudze.

Materiał zawarty w sekcji opisuje sposób wdrożenia następujących elementów:

 1. elementy składające się na identyfikację graficzną takie jak przyciski, bannery statyczne,
 2. widget ratalny,
 3. widget kalkulator.

Wprowadzenie powyższych elementów na stronie pozwala osiągnąć szereg korzyści:

 1. zapewnia pełen profesjonalizm w kontaktach z Klientami Sklepu;
 2. gwarantuje umieszczenie odpowiedniej ilości informacji dla Klienta o możliwości zapłacenia na raty;
 3. sprzyja utrzymaniu zainteresowania Klienta, co oddziałuje korzystnie na liczbę transakcji zakończonych pomyślnie;
 4. ułatwia Klientowi szybkie dokonanie płatności;
 5. sprawi, że zadowoleni Klienci powrócą do Sklepu.

2.2 Identyfikacja graficzna

Znaczek "Tu kupisz na raty"

W celu zwrócenia uwagi Klienta o możliwości realizacji płatności ratalnych zalecamy umieszczenie przycisku „Tu kupisz na raty PayU” na stronie głównej lub na podstronach sklepu.

Po kliknięciu przycisku, klient przekierowywany jest do dokumentu PDF z informacjami na temat rat PayU.

Aby uzyskać ten efekt na stronie sklepu wprowadź poniższy kod:

<a href="https://payu.pl/payu-raty-dla-Ciebie">
  <img src="http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/tu_kupisz_na_raty_payu_blue.png" />
</a>
      

Pozostałe wersje graficzne są dostępne pod linkiem.

Przycisk transakcyjny

W celu zwrócenia uwagi Klienta na szybką akcję zakupu na raty użyj graficznego znaku dla przycisku

Aby uzyskać ten efekt na stronie sklepu ostyluj przycisk formularza używając poniżego kodu pomiędzy tagami <head>

<style type="text/css">
form[name="payform"] input[type="submit"] {
  border: 0px;
  height: 35px;
  width: 100px;
  background: url('http://static.payu.com/pl/standard/partners/raty_payu/raty_small.png');
  cursor: pointer;
}
</style>
      

Pozostałe wersje graficzne są dostepne pod linkiem.

Statyczne banery

Przygotowaliśmy rownież statyczne reklamy graficzne, dzięki którym poinformujesz Klienta o dostępności Rat | PayU w Twoim Sklepie.

Pozostałe wersje graficzne są dostepne pod linkiem.

2.3 Widget Kalkulator

Kalkulator rat PayU pozwala na wygodną analizę sposobu spłaty rat. Klient dopasowuje kwotę oraz liczbę rat, na które chce rozłożyć zakup za pomocą suwaków, a w rezultacie otrzymuje wysokość raty. Wysokość jednej raty można obliczyć uwzględniając ubezpieczenie.

Krok 1

Otwórz kod źródłowy strony i upewnij się, że używa ona kodowania utf-8 (kalkulator został przygotowany tylko dla tego kodowania).

Widgety kalkulatora wykorzystuje wewnętrznie biblioteki jquery i pozwalają na jednoczesne użycie innych wersji. Import skryptu widget-calculator-installments.min.js nie nadpisuje w żaden sposób innych wersji jquery użytych przez klienta i służy jedynie do poprawnego działania widgetów.

Krok 2

Wklej poniższy skrypt w sekcji <head>. Uwaga, nie kopiuj pliku na swój serwer, ponieważ skrypty PayU zawierają właściwe informacje na temat aktualnych ustawień dotyczących pożyczek.

Przykład
<meta charset="utf-8" />
<script src="https://static.payu.com/res/v2/widget-calculator-installments.min.js"></script>
<link href="https://static.payu.com/res/v2/layout/style.css" rel="stylesheet">
          

Krok 3

Wklej poniższy kod, po wcześniejszej edycji creditAmount, posId (wpisz tu swoje dane) i key (wpisz tu swoje dane) w sekcji <body> pliku źródlowego. Do tego elementu zostanie wstrzyknięty kalkulator o wymiarach 712x402px.

Przykład
<div id="installment-calc"></div> 
<script type="text/javascript">
  var openpayu = openpayu || {};
  openpayu.options = {
    creditAmount: 4234.56, // wartość w PLN
    posId: '67328',     // identyfikator punktu płatności
    key: 'zQ'        // pierwsze dwa znaki klucza api
  };
  OpenPayU.Installments.calculator('#installment-calc');
</script>
          

Krok 4

Zapisz zmiany.

Krok 5

Odśwież stronę w przeglądarce.

Parametry dostępne dla panelu
Parametr Wartość domyślna Wymagalność Opis
posId brak tak Identyfikator punktu płatności posId.
key brak tak Klucz definiowany w zależności od rodzaju punktu płatności. Dla:
 • REST API - pierwsze dwa znaki klucza "Protokół OAuth - client_secret"
 • Classic API - pierwsze dwa znaki klucza "Klucz (MD5)"
interestRate 6.5 nie Wartość oprocentowania. Wartość musi być zgodna z umową podpisaną przez Sklep i PayU.
installmentAmount 3 nie Liczba rat z przedziału 3 do 36.
installmentMinAmount 3 nie Minimalna liczba rat.
installmentMaxAmount 36 nie Maksymalna liczba rat.
creditMinAmount 300 nie Najniższa wartość zakupu.
creditMaxAmount 50000 nie Najwyższa wartość zakupu.
creditAmount 300 nie Wartość zakupu z przedziału 300 do 50000 pln.
currencySign nie Waluta
lang pl nie Język używany w komponencie. Wartości dopuszczalne: en, pl.
Jeśli zmiany nie są widoczne w przeglądarce pomimo odświeżenia strony, być może trzeba wyczyścić cache.

2.4 Widget Raty

W celu poinformowania klienta o minimalnej kwocie raty dla konkretnego produktu, zalecamy umieszczenie widgetu ratalnego przy produktach w listach produktów, opisie (szczegóły) wybranego produktu, koszyku i przy finalizacji zamówienia (przed płatnością). W przypadku listy produktów (kilka widgetów ratalnych na stronie) należy pamiętać o unikalnych identyfikatorach dla widgetów. Dobrym rozwiązaniem jest uzależnienie id od id produktu np. dla produktu o id 3241 id="installment-mini-3241"

Krok 1

Otwórz kod źródłowy strony.

Krok 2

Wklej poniższy skrypt w sekcji <head>. Uwaga, nie kopiuj pliku na swój serwer, ponieważ skrypty PayU zawierają właściwe informacje na temat aktualnych ustawień dotyczących pożyczek.

Przykład
<meta charset="utf-8" />
<script src="https://static.payu.com/res/v2/widget-mini-installments.js"></script>
          

Krok 3

Wklej poniższy kod, po wcześniejszej edycji value (creditAmount), posId (wpisz tu swoje dane) i key (wpisz tu swoje dane) w sekcji <body> pliku źródlowego.

Przykład
<p><span id="installment-mini"></span></p> 
<script type="text/javascript">
 var value = 1234.56;
 if (value >= 300 && value <= 50000) {
  var options = {
   creditAmount: value,  // wartość jako number (w PLN)
   posId: '67328',     // identyfikator punktu płatności
   key: 'zQ',       // pierwsze dwa znaki klucza api
   showLongDescription: true
  };
  OpenPayU.Installments.miniInstallment('#installment-mini', options)
    .then(function(result) {
      // Ten fragment kodu zostanie wykonany po pokazaniu widżetu 
      // obiekt 'result' przekazany w parametrze funkcji udostępnia dodatkowe opcje; 
      // przykładowe użycie w FAQ pkt. 6 
    })
    .catch(function(e) {
      console.error(e.toString()); // Wypisanie błędów konfiguracji na konsolę 
    });
 }

</script>
          

Krok 4

Zapisz zmiany.

Krok 5

Odśwież stronę w przeglądarce.

Parametry dostępne dla panelu
Parametr Wartość domyślna Wymagalność Opis
creditAmount brak tak Wartość zakupu z przedziału 300 do 50000 pln.
posId brak tak Identyfikator punktu płatności posId. Identyfikator składa się z samych cyfr.
key brak tak Klucz definiowany w zależności od rodzaju punktu płatności. Klucz składa się z cyfr oraz liter a-f. Dla:
 • REST API - pierwsze dwa znaki klucza "Protokół OAuth - client_secret"
 • Classic API - pierwsze dwa znaki klucza "Klucz (MD5)"
showLongDescription false nie W przypadku aktywowania, zostanie dodany prefix dla danego języka:
 • pl (domyślny), Rata już od:
 • en, Installment from:
Rekomendujemy ustawienie parametru z wartością true. W przypadku zmian globalnych parametrów produktów kredytowych opis zostanie wtedy automatycznie zaktualizowany.
currencySign nie Waluta
lang pl nie Język używany w komponencie. Wartości dopuszczalne: en, pl.
Jeśli zmiany nie są widoczne w przeglądarce pomimo odświeżenia strony, być może trzeba wyczyścić cache.

2.4.1 Wizualizacja widżetu

 1. Domyślnie widżet pokazuje możliwie najniższą kwotę raty (wraz walutą) oferowaną przez Raty PayU. Domyślnie ta kwota posiada kolor niebieski (rgb(29, 175, 236).
 2. Aby zastosować specyficzne stylowanie widżetu należy w pliku CSS dodać wpis, który nadpisuje domyślne wartości. Przykładowo dla zmiany koloru, można zastosować poniższy fragment styli css:
              payu-mini-installments-widget-details { 
                color: black !important; 
              }
            
 3. W przypadku zastosowania opcji showLongDescription: true widżet pokazuje tekst "Rata już od: 50,36 zł.". W tym przypadku można osobno ostylować tekst (posiada klasę payu-mini-installments-widget-details), separator (klasa payu-mini-installments-widget-separator) oraz kwotę miesięcznej raty kredytu (klasa payu-mini-installments-widget-amount).
 4. Niezależnie od zastosowania opcji showLongDescription, całość widżetu opakowana jest w element oznaczonym klasą payu-mini-installments-widget, który również można ostylować.

2.4.2 FAQ

1. Po dodaniu kodu na stronie, wyświetla się pusta strona

 • Podczas modyfikacji kodu została uszkodzona struktura pliku HTML w wyniku czego strona działa częściowo lub wcale (pusty ekran). Plik HTML jest ustrukturyzowanym plikiem, który musi zachować właściwy format.

2. Po dodaniu kodu na stronie, nie widzę żadnych zmian, widgeta nie widać

 • Sprawdź czy nie widać widgeta na dole strony. Jeśli widget jednak jest widoczny na stronie (ale w złej lokalizacji) patrz punkt 3.
 • Sprawdź, czy nie występują błędy walidacji konfiguracji widżetu. Są one logowane do konsoli w przeglądarce internetowej,
 • Kod z Backendu (np.: z PHP) został wklejony do stony HTML, należy to poprawić.
 • Widget składa się z trzech elementów: link do naszego skryptu (w tagu head), tag HTML z widgetem (w tagu body), kod wykonujący funkcję Javascript. Prawdopodobnie na stronie zabrakło któregoś z tych elementów.
 • Na liście produktów widget należy dodać przy każdym z produktów

3. Widget wyświetla się, ale w złym miejscu

 • Należy odnaleźć na stronie element (prawdopodobnie z ceną) pod którym ma być umieszczona mini ratka i tam przenieść tag HTML.

4. Widget wyświetla błędne dane

 • Dodano właściwe kody, we właściwych miejscach, tylko do widgeta została przekazana błędna kwota.
 • Na stronie istnieją tagi HTML o zduplikowanych identyfikatorach (id).

5. Na jakich stronach warto umieścić widget?

 • Opis/karta produktu
 • Lista produktów – dla każdego produktu odrębny widget, należy uważać żeby każdy widget miał unikalne id (np.: id="installment-mini-2903" następny np.: id="installment-mini-2821")
 • Koszyk
 • Checkout – finalizacja zamówienia

6. Czy można manualnie otworzyć popup ze szczegółami rat?

 • Tak. Po wywołaniu funkcji miniratki OpenPayU.Installments.miniInstallment('<selektor>', options) oraz dodaniu obsługi tej promesy otrzymamy dostęp do obiektu, który umożliwia otworzenie popupu.
 • Popup ukazuje się po wywołaniu funkcji openWidget() przekazanego w promesie parametru.
 • Jeżeli nie zależy nam na prezentacji minimalnej raty, a jedynie na pokazaniu popupu ze szczegółami rat, możemy przekazać pusty selektor (undefined, null lub "").
 • Przykładowy fragment kodu ilustrujący otwieranie popupu na kliknięcie obrazka:
              <img id="payuLogo" src="https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/05/PAYU_LOGO_LIME-990x640.png"/>
              <script>
              var options = { creditAmount: 2000, posId: '67328',key: 'zQ' };
                window.OpenPayU.Installments.miniInstallment("", options)
                .then(function (result) {
                  document.querySelector("#payuLogo").onclick = function() { result.openWidget(); };
                })
                .catch(function(e) {
                  console.error(e.toString());
                });
              </script> 
              
            

7. Gdzie mam znaleźć POS_ID i KEY?

 • W instrukcji instalacji widgeta, pewne dane wskazane w kodzie html są przykładowe i należy w ich miejsce podstawić swoje dane. Są to np. POS_ID i KEY.
  • Logujemy się do NPM
  • Wybieramy Moje sklepy
  • Wybieramy punkt płatności w wybranym sklepie
  • Klikamy odpowiedni punkt płatnosci
  • Pojawia się zielona ramka z danymi
 • POS_ID składa się z samych cyfr
 • Cały klucz ukazany w NPM (pod nazwą “Protokół OAuth – client_secret" lub w przypadku jego braku - “Drugi klucz (MD5)”) składa się z 32 znaków (cyfr lub małych liter a-f). Wymagane są tylko i wyłącznie pierwsze dwa znaki klucza (pierwsze dwa znaki z lewej strony - najbardziej znaczące znaki)

8. Korzystam z tzw. systemu pudełkowego. Czy widget u mnie zadziała?

 • Aby widget zadziałał, potrzebna jest zmiana kodu źródłowego strony, zgodnie z instrukcją. W przypadku niektórych systemów pudełkowych modyfikacja kodu może być utrudniona. W takim przypadku, sugerujemy kontakt z dostawcą oprogramowania. Jeśli korzystasz z PrestaShop, nie musisz instalować widgetu - PayU udostępnia oficjalny plugin do PrestaShop z opcją promowania płatności ratalnych, którego częścią jest widget ratalny.
 • Zalecana wersja pluginu do PrestaShop to przynajmniej 3.1.14. Jeśli wykorzystywana jest starsza wersja, zalecamy uaktualnienie pluginu.

3 PayU Płacę później

3.1 Dostępne metody płatności

Twisto | Payu Płacę później

 • Usługa Twisto | PayU Płacę później jest dostępna dla zakupów od 1 zł do 1500 zł.
 • Integrację usługi należy wykonać protokołem OpenPayU (REST API).
 • Wartość parametru payMethod to "dpt".

PayPo | PayU Płacę później

 • Usługa PayPo | PayU Płacę później jest dostępna dla zakupów od 10 zł do 2000 zł.
 • Integrację usługi należy wykonać protokołem OpenPayU (REST API).
 • Wartość parametru payMethod to "dpp".

Opis usługi

PayU Płacę później daje płacącemu możliwość zapłaty za zakupiony towar całej kwoty w terminie 30 dni bez żadnych kosztów dodatkowych. Po upływie wspomnianego okresu, klienci mogą rozłożyć płatność na raty.

Proces realizacji płatności oraz funkcjonalność autoodbioru dla usługi PayU Płacę później, z punktu widzenia sklepu internetowego, jest taki sam jak dla usługi PayU | Raty.

Dodatkowe informacje

Przy integracji z protokołem OpenPayU (REST API) celem korzystania z usługi PayU Płacę później, zalecane jest wysyłanie wypełnionej sekcji credit w komunikacie OrderCreateRequest. Przesłanie tych danych w znaczący sposób upraszcza i przyśpiesza proces po stronie użytkownika. Sekcja credit nie jest wymagana, jednak użycie jej jest rekomendowane celem uzyskania jak najlepszej konwersji.