PayU | Mobile

1 PayU ǀ Mobile (Mobilne SDK)

PayU wprowadziło nową wersję mobilnego SDK - PayU | Mobile, opartą na komunikacji backendowej. PayU | Mobile udostepnia zestaw komponentów dla usługi pay-by-link, płatności kartami, zapisywanie karty po stronie PayU i transakcji one-click. Nowa wersja jest w pełni dostosowywalna w zakresie koloru, czcionki, kolorów tła czy przycisków.

Opis usługi dostępny jest w języku angielskim: PayU | Mobile