Płać w ratach z Mastercard

1 Płać w ratach z Mastercard

"Płać w ratach z Mastercard" to usługa, która oferuje posiadaczom kart Mastercard możliwość podziału płatności za zakupy na miesięczne raty. Więcej szczegółów możesz znaleźć na stronie https://www.mastercard.pl/raty

Usługa "Płać w ratach z Mastercard" domyślnie jest włączona dla wszystkich merchantów, brak dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi.

2 Wykluczenia

Z usługi "Płać w ratach z Mastercard" wykluczone są POSy typu "Prowizja płatnika".

3 Integracja z wykorzystaniem strony płatniczej PayU

Merchant bezpośrednio zintegrowany ze stroną płatniczą PayU, w celu udostępnienia płacącemu usługi "Płać w ratach z Mastercard" nie musi wykonywać żadnych dodatkowych akcji.

Kliknij przycisk - zostaniesz przekierowany na stronę płatniczą PayU.

Do płatności użyj karty z tabeli Karty na środowisku sandbox z wartością "tak" w kolumnie "Raty Mastercard". Na stronie ze satusem płatności kliknij przycisk Rozkładam na raty.

4 Integracja transparentna REST API

W celu udostępnienia płacącemu możliwości skorzystania z usługi "Płać w ratach z Mastercard" po udanej płatności kartą powinieneś wykonać nastepujace kroki:

4.1 Ustalenie, czy płatność może zostać rozłożona na raty

Ten i kolejne kroki powinny być wykonane po uzyskaniu przez zamówienie statusu COMPLETED (np. gdy otrzymaliśmy notyfikację o statusie COMPLETED).

W tym celu powinieneś pobrać dane o transakcji utworzonej do danego zamówienia. Jeśli płatność może zostać rozłożona na raty to w sekcji card pojawi się sekcja cardInstallmentProposal z indentyfikatorem propozycji ratalnej proposalId.

{
 "transactions": [
  {
   "payMethod": {
    "value": "c"
   },
   "paymentFlow": "CARD",
   "card": {
    "cardData": {
     "cardNumberMasked": "543402******4014",
     "cardScheme": "MC",
     "cardProfile": "CONSUMER",
     "cardClassification": "DEBIT",
     "cardResponseCode": "000",
     "cardResponseCodeDesc": "000 - OK",
     "cardEciCode": "7",
     "card3DsStatus": "VN",
     "cardBinCountry": "PL"
    },
    "cardInstallmentProposal": {
     "proposalId": "5aff3ba8-0c37-4da1-ba4a-4ff24bcc2eed"
    }
   }
  }
 ]
}
        

W przypadku gdy płatność może zostać rozłożona na raty należy zaoferować płacącemu taką możliwość.

4.2 Pobranie propozycji ratalnej

Propozycja ratalna na środowisku Sandbox nie jest powiązana z kwotą zamówienia i zawsze zwraca dane dla kwoty 480 PLN.

Aby pobrać propozycję ratalną powinieneś wysłać żądanie GET na adres /api/v2_1/card-installment-proposals/{proposalId}

Odpowiedz będzie zawierała propozycję ratalną z opcjami w jednym z dwóch możliwych formatów:

 • VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS – format z wieloma opcjami ratalnymi (od 1 do 12), z możliwością wyboru jednej z opcji;
 • VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS – format z jedną opcją ratalną, z możliwością wyboru liczby rat.
{
 "id": "5aff3ba8-0c37-4da1-ba4a-4ff24bcc2eed",
 "cardScheme": "MC",
 "installmentOptionFormat": "VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS", // lub VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS
 "currencyCode": "PLN",
 "minNumberOfInstallments": 6, // tylko dla VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS
 "maxNumberOfInstallments": 12, // tylko dla VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS
 "installmentOptions": [
  {
   "id": "1",
   "interestRate": 5.4,
   "installmentFeeAmount": 1000,
   "annualPercentageRate": 17.93,
   "totalAmountDue": 49440,
   "firstInstallmentAmount": 16480, // tylko dla VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS
   "installmentAmount": 16480,   // tylko dla VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS
   "numberOfInstallments": 3    // tylko dla VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS
  }
 ]
}
        

Uwagi:

Parametr Opis
id Unikalny identyfikator propozycji ratalnej.
cardScheme Schemat karty (MC – Mastercard).
installmentOptionFormat Format opcji ratalnych ( VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS, VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS).
currencyCode 3 literowy kod waluty.
minNumberOfInstallments Minimalna dopuszczona liczba rat - wartość od 2 do 99.
maxNumberOfInstallments Maksymalna dopuszczona liczba rat - wartość od 2 do 99.
installmentOptions.id Unikalny identyfikator opcji ratalnej.
installmentOptions.interestRate Oprocentowanie.
installmentOptions.installmentFeeAmount Kwota opłaty w groszach.
installmentOptions.annualPercentageRate Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO).
installmentOptions.totalAmountDue Całkowita kwota do spłaty w groszach.
installmentOptions.firstInstallmentAmount Kwota pierwszej raty w groszach.
installmentOptions.installmentAmount Kwota kolejnych rat w groszach.
installmentOptions.numberOfInstallments Liczba rat.

Przykłady dla zamówienia o wartosci 480 PLN:

 • Format z wieloma opcjami ratalnymi (VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS):
{
 "id": "2bd92572-d32f-4aa8-b486-be51629811e5",
 "cardScheme": "MC",
 "installmentOptionFormat": "VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS",
 "currencyCode": "PLN",
 "installmentOptions": [
  {
   "id": "1",
   "interestRate": 5.4,
   "installmentFeeAmount": 1000,
   "annualPercentageRate": 17.93,
   "totalAmountDue": 49440,
   "firstInstallmentAmount": 16480,
   "installmentAmount": 16480,
   "numberOfInstallments": 3
  },
  {
   "id": "2",
   "interestRate": 5.2,
   "installmentFeeAmount": 1100,
   "annualPercentageRate": 13.05,
   "totalAmountDue": 49848,
   "firstInstallmentAmount": 8308,
   "installmentAmount": 8308,
   "numberOfInstallments": 6
  },
  {
   "id": "3",
   "interestRate": 5,
   "installmentFeeAmount": 1200,
   "annualPercentageRate": 9.64,
   "totalAmountDue": 50544,
   "firstInstallmentAmount": 4344,
   "installmentAmount": 4200,
   "numberOfInstallments": 12
  }
 ]
}
        
 • Format z jedną opcją ratalną (VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS):
{
 "id": "9c0d357d-7f78-42d2-898b-1fc9b528ac63",
 "cardScheme": "MC",
 "installmentOptionFormat": "VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS",
 "currencyCode": "PLN",
 "minNumberOfInstallments": 6,
 "maxNumberOfInstallments": 12,
 "installmentOptions": [
  {
   "id": "1",
   "interestRate": 0,
   "installmentFeeAmount": 0,
   "annualPercentageRate": 0,
   "totalAmountDue": 48000
  }
 ]
}
        
W przypadku uzyskania odpowiedzi, która nie zawiera sekcji installmentDecision należy zaprezentować płącącemu opcje ratalne do wyboru. Zalecamy zaprezentowanie co najmniej:
 • ilości rat,
 • wysokości pierwszej raty,
 • całkowitej kwoty do spłaty.

W przypadku uzyskania odpowiedzi, która zawiera sekcje installmentDecision zamiast wyświetlać opcje ratalne należy poinformować płacacego, że wniosek o rozłożenie płatności na raty został przekazany do banku wydawcy karty. W przypadku dodatkowych pytań płacący powinien skontaktować się bezpośrednio z bankiem wydawcy karty w kolejnym dniu roboczym.

4.3 Odesłanie decyzji płacącego

Na dokonanie wyboru opcji ratalnej płacący ma 15 minut.

W celu odesłania decyzji płacącego powinieneś wysłać żądanie POST na adres /api/v2_1/card-installment-proposals/{proposalId}/decisions, które zawiera w body komunikatu informacje jednoznacznie identyfikujące wybraną opcje:

{
 "optionId": "2",     // opcjonalne, wymagane dla formatu VARYING_NUMBER_OF_OPTIONS
 "numberOfInstallments": 9 // opcjonalne, wymagane dla formatu VARYING_NUMBER_OF_INSTALLMENTS
}
        

Decyzja płacącego jest widoczna w sekcji installmentDecision po ponownym pobraniu propozycji ratalnej:

{
 "id": "5aff3ba8-0c37-4da1-ba4a-4ff24bcc2eed",
 (...)
 "installmentDecision": {
  "optionId": "3",
  "numberOfInstallments": 12,
  "createTime": "2021-03-05T12:58:14.828+01:00"
 }
}
        

W przypadku uzyskania w odpowiedzi kodu powodzenia (HTTP 204 - NO CONTENT) powinieneś poinformować płacacego, że wniosek o rozłożenie płatności na raty został przekazany do banku wydawcy karty. W przypadku dodatkowych pytań płacący powinien skontaktować się bezpośrednio z bankiem wydawcy karty w kolejnym dniu roboczym.

W przypadku uzyskania w odpowiedzi kodu błędu powinieneś poinformować płacącego, że wniosek o rozłożenie płatności na raty nie został przekazany do banku wydawcy karty. Jednakże płatność zakończyła się sukcesem i karta zostanie obciążona pełną kwotą zamówienia. Możliwe kody błędów można znaleźć poniżej.

5 Kody błędów

Następujący komunikat błędu zostanie zwrócony w przypadku próby pobrania możliwych opcji ratalnych lub odesłania decyzji płacącego dla nieistniejącej propozycji ratalnej:

{
 "status": {
  "statusCode": "INSTALLMENT_PROPOSAL_NOT_FOUND",
  "severity": "ERROR",
  "code": "4305",
  "statusDesc": "Given installment proposal not found"
 }
}
        

Poniższa tabela przedstawia możliwe błędy wraz z ich opisem:

Kod Statusu HTTP Kod Statusu Kod błędu Opis
422 INVALID_OPTION_ID 4301 Decyzja zawiera nieprawidłową wartość parametru optionId.
INSTALLMENT_PROPOSAL_EXPIRED 4302 Minął czas na wybranie opcji ratalnej.
INVALID_NUMBER_OF_INSTALLMENTS 4303 Decyzja zawiera nieprawidłową wartość parametru numberOfInstallments.
DIFFERENT_INSTALLMENT_DECISION_EXISTS 4304 Dokonano już wyboru innej opcji ratalnej.
404 INSTALLMENT_PROPOSAL_NOT_FOUND 4305 Nie znaleziono propozycji ratalnej.
500 ERROR_INTERNAL 106 Wewnętrzny błąd.