Koniec protokołu 3DS 1.

Ważna informacja dotycząca płatności kartami.

Protokół uwierzytelnienia 3DS 1 został ostatecznie wycofany.

To również oznacza zmianę zachowania kart testowych.

Więcej o kartach testowych