Płatności wielowalutowe

1 Wprowadzenie

Płatności wielowalutowe (ang. Multi-Currency Pricing) to usługa umożliwiająca obciążenie klientów w różnych walutach bez potrzeby posiadania w PayU salda w tych walutach.

Usługa działa następująco:

 1. Sklep pobiera kursy walut w trybie dziennym od PayU.
 2. Sklep przelicza ceny towarów/usług z waluty bazowej (np. CZK, PLN) do walut przesłanych przez PayU (np. EUR, GBP, USD).
 3. Klienci mogą wybrać opcję zapłaty kartą płatniczą w każdej z walut (bazowej i przeliczonych).
 4. Sklep otrzymuje środki z PayU w walucie bazowej, nie ma konieczności utrzymywania salda w każdej z walut.

Usługa ta wymaga transparentnej integracji REST API oraz implementacji dodatkowego żądania w celu pobierania tabeli kursowej. Ponadto, komunikat OrderCreateRequest należy rozszerzyć o obiekt mcpData.

Uwaga: przed rozpoczęciem integracji należy uzyskać mcpPartnerId i odpowiednio skonfigurować POS - w tym celu prosimy o kontakt z opiekunem handlowym w PayU.

2 Pobranie tabeli kursowej

W celu pobrania tabeli kursowej od PayU, należy pobrać token OAuth, a następnie wykonać żądanie HTTP GET na adres /api/v2_1/mcp-partners/{mcpPartnerId}/fx-table.

Uwaga: można użyc dowolnego punktu płatności REST API, aby uzyskać token OAuth.

Przykładowe żądanie (pary walut, kursy oraz token OAuth i mcpPartnerId są przykładowe):

curl -v -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/mcp-partners/b955e44b-f68f-42e1-ad6c-3735ba1e2954/fx-table \
-H "Authorization: Bearer d9a4536e-62ba-4f60-8017-6053211d3f47"
      

Przykładowa odpowiedź (uwaga: PayU udostępnia więcej par walutowych niż podano w przykładzie):

{
  "id": "3050",
  "validTo": "2017-06-27T20:20:00Z", 
  "currencyPairs": [
    {
      "baseCurrency": "PLN", 
      "exchangeRate": 0.23753,
      "termCurrency": "USD"
    },
    {
      "baseCurrency": "USD",
      "exchangeRate": 3.8125,
      "termCurrency": "PLN"
    },
    {
      "baseCurrency": "EUR",
      "exchangeRate": 4.2338,
      "termCurrency": "PLN"
    },
    {
      "baseCurrency": "PLN",
      "exchangeRate": 0.21818,
      "termCurrency": "EUR"
    }
  ]
}
      

gdzie:

 • id - id tabeli kursowej (odpowiednik mcpFxTableId w OrderCreateRequest).
 • validTo - ważność tabeli kursowej (zawsze w czasie uniwersalnym/UTC). Nowa tabela powinna zostać pobrana zaraz po upływie ważności poprzedniej.
 • baseCurrency - waluta bazowa, czyli waluta punktu płatności na którym będzie wykonana płatność.
 • termCurrency - waluta w której zostanie obciążony płatnik.

3 Rozszerzenie OrderCreateRequest

Aby skorzystać z przewalutowania płatności, konieczna jest transparentna integracja REST API.

Obecnie opcja ta działa tylko dla płatności kartą, dlatego obiekt payMethods.payMethod musi mieć "type" ustawiony jako 'CARD_TOKEN' i w polu "value" zawierać token.

Uwaga: w polach currencyCode i totalAmount należy podać walutę punktu płatności (POSa) i kwotę w tej walucie.

Ponadto, żądanie powinno zawierać obiekt mcpData które zawiera m.in. kwotę po przewalutowaniu (tj. kwota w jakiej zostanie obciążony płatnik). Wszystkie pola w przykładzie poniżej są wymagane:

        "mcpData":{
              "mcpCurrency":"EUR",
              "mcpAmount":"1221",
              "mcpRate":"0.22193",
              "mcpFxTableId":"23109",
              "mcpPartnerId":"b955e44b-f68f-42e1-ad6c-3735ba1e2954"
           }
      

gdzie:

 • mcpCurrency - termCurrency z tabeli kursowej.
 • mcpAmount - kwota walucie bazowej (totalAmount) przeliczona do termCurrency.
 • mcpRate - użyty kurs.
 • mcpFxTableId - id tabeli kursowej.
 • mcpPartnerId - parametr uzyskany od PayU.