Masterpass

1 Masterpass

Masterpass to platforma portfeli elektronicznych, w których można zapisać dane karty płatniczej.

Przycisk Masterpass jest wyświetlany na formularzu kartowym serwowanym przez PayU. Przycisk jest widoczny, kiedy metoda płatności Masterpass jest włączona1.

Przycisk wywołuje lightbox w którym płacący wybiera portfel, loguje się do niego i wybiera zapisaną kartę (sposób logowania i wyboru karty zależy od danego portfela). Dane karty są następnie w bezpieczny sposób przekazywane do PayU i użyte do przeprowadzenia płatności.

Dalsze przetwarzanie płatności podlega standardowemu procesowi opisanemu w dokumentacji REST API i Classic API.

Płatność zostanie rozliczona jak standardowa płatność kartą, dlatego aby sprawdzić, czy dane karty zostały pobrane z Masterpass, należy sprawdzić wartość parametru "payment flow", dostępny poprzez payment/get (Classic API) i Transaction Data Retrieve (REST API).

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Masterpass.

1Listę włączonych metod można znaleźć w panelu PayU, w zakładce Płatności Elektroniczne/Moje sklepy/Punkty płatności.

2 Bezpośrednie wywołanie

Istnieje możliwość wyświetlenia lightboksa Masterpass bez konieczności klikania przycisku przez płacącego. Aby dokonać przekierowania na formularz kartowy serwowany przez PayU z od razu wywołanym lightboksem, metoda Masterpass musi zostać podana w żądaniu tworzącym płatność.

REST API

Poniższy obiekt musi zostać dodany do komunikatu OrderCreateRequest.

{
 "payMethods": {
   "payMethod": {
     "type":"PBL",
     "value":"ma",
    }
   }
}
        

Classic API

Pole "pay_type" o wartości "ma" musi zostać podane w formularzu NewPayment.